تماس با ما

آدرس دفتر : تهران – خ ستارخان – چهارراه خسرو – ساختمان زمرد – واحد ۱۵

آدرس : تهران – خ ملت (چراغ برق) – کوچه تابان – پاساژ شرکا – پلاک۵۱

تلفن : ۳۳۹۵۲۵۳۰ – ۳۳۹۵۲۱۵۶

ایمیل : info@hyundaimotors.ir

شماره حساب بانک ملت : ۳۹۲۹۳۵۸۶۶۱

         شماره کارت بانک ملت : ۸۱۷۷-۰۷۷۸-۳۳۷۸-۶۱۰۴

شماره حساب بانک پارسیان : ۷-۱۱۱۶۷۹۰-۸۰۰

         شماره کارت بانک پارسیان : ۱۲۵۰-۷۴۵۷-۰۶۱۰-۶۲۲۱

شماره حساب بانک رفاه : ۶۵۰۳۱۹۷۰

         شماره کارت بانک رفاه : ۲۷۷۲-۵۷۵۵-۶۳۱۸-۵۸۹۴

کلیه شماره حساب ها به نام احسان مظفری می باشد