لیست محصولات

ہتوجه داشته باشید به علت نوسانات بازار ارز قیمت های آنلاین برداشته شد و این لیست مربوط به گذشته می باشد برای استعلام قطعات جدید و اطلاع دقیق از قیمت ها از طریق گزینه “تماس با ما “با فروشگاه مرکزی تماس حاصل فرماییدہہہہہ

جهت جستجو کد فنی کالا از کلید های ترکیبی CTRL+F استفاده فرمایید

ردیف

کد کالا

نام کالا

۱

۲۴۳۵۰-۳C100

CVVT آزرا

۲

۲۴۳۵۰-۲۵۰۰۰

CVVTسوناتا

۳

۸۶۵۹۴-۲E000

ابرویی زیر چراغ توسان راست

۴

۸۶۵۷۱-۳K500

ابرویی زیر چراغ جلو سوناتا ۲۰۰۹ چپ

۵

۸۶۵۷۲-۳K500

ابرویی زیر چراغ جلو سوناتا ۲۰۰۹راست

۶

۷۱۵۴۰-۲B200

ابرویی زیر خطر سانتافه راست

۷

۸۶۵۸۱-۳E500

ابرویی زیر سپر جلو سورنتو چپ

۸

۸۶۵۸۲-۳E500

ابرویی زیر سپر جلو سورنتو راست

۹

۸۶۵۹۱-۲B000

ابرویی سپر جلو سانتافه

۱۰

۷۱۵۳۰-۲B200

ابریی زیر خطر سانتافه چپ

۱۱

۳۶۱۲۰-۳C131

اتوماتیک استارت آزرا

۱۲

اجناس متفرقه

۱۳

۸۶۳۳۲-۲B510

ارم V6-4WD

۱۴

۳۶۱۰۰-۳c150

استارت آزرا

۱۵

۳۶۱۰۰-۳E100

استارت کامل سانتافه

۱۶

۳۶۱۰۰-۲۵۰۲۰

استارت کامل سوناتا ۴سیلندر

۱۷

ال ای دی سپر جلو IX35

۱۸

۲۱۳۱۰-۳C200

اویل پمپ آزرا

۱۹

۲۱۳۱۰-۲۳۰۰۲

اویل پمپ آونته

۲۰

۲۱۳۱۰-۳E003

اویل پمپ سانتافه

۲۱

۲۳۳۰۰-۲۵۲۰۰

اویل پمپ سوناتا ۴

۲۲

۴۶۱۰۰-۳B000

اویل پمپ گیربکس سانتافه / آزرا۲۰۱۲

۲۳

۲۱۳۱۰-۲۲۶۵۰

اویل پمپ ورنا

۲۴

۵۶۹۰۰-۳K140QZ

ایربک فرمان سوناتا بژ

۲۵

۸۵۰۱۰-۳K000

ایربگ پرده ای سوناتا چپ

۲۶

۸۵۰۲۰-۳K000

ایربگ پرده ای سوناتا راست

۲۷

۸۵۰۱۰-۳J000

ایربگ پرده ای وراکروز چپ

۲۸

۸۴۵۳۰-۳L000

ایربگ داشبورد آزرا

۲۹

۸۴۵۳۰-۲D000

ایربگ داشبورد آونته

۳۰

۸۴۵۳۰-۲E000Z9

ایربگ داشبورد توسان

۳۱

۸۴۵۶۰-۲B001WK

ایربگ داشبورد سانتافه مشکی

۳۲

۸۴۵۳۰-۳K000

ایربگ داشبورد سوناتا

۳۳

۸۴۵۳۰-۳K100

ایربگ داشبورد سوناتا

۳۴

۸۴۵۶۰-۳J100

ایربگ داشبورد وراکروز

۳۵

۸۴۵۳۰-۲F010

ایربگ سراتو روی داشبورد

۳۶

۸۴۵۶۰-۲۵۳۰۰LT

ایربگ شاگرد ورنا ۱۶۰۰

۳۷

ایربگ صندلی

۳۸

۵۶۹۰۰-۲L300XP

ایربگ فرمان I30

۳۹

۵۶۹۰۰-۳L100A9

ایربگ فرمان آزرا بژ

۴۰

۵۶۹۰۰-۳L100WK

ایربگ فرمان آزرا مشکی

۴۱

ایربگ فرمان آونته

۴۲

۵۶۹۰۰-۲E200Z9

ایربگ فرمان توسان بژ

۴۳

۵۶۹۰۰-۲E200WK

ایربگ فرمان توسان مشکی

۴۴

۵۶۹۰۰-۲B000WK

ایربگ فرمان سانتافه مشکی

۴۵

۵۶۹۰۰-۱M400WK

ایربگ فرمان سراتو ۲۰۱۰

۴۶

۵۶۹۰۰-۳K140FZ

ایربگ فرمان سوناتا

۴۷

۵۶۹۰۰-۳K240HZ

ایربگ فرمان سوناتا ۲۰۰۹ طوسی

۴۸

۵۶۹۰۰-۲c710lk

ایربگ فرمان کوپه

۴۹

۵۶۹۰۰-۳J000WK

ایربگ فرمان وراکروز مشکی

۵۰

۵۶۹۰۰-۲۵۳۰۰LT

ایربگ فرمان ورنا۱۶۰۰

۵۱

۸۴۵۳۰-۲C000

ایربگ کوپه روی داشبورد

۵۲

۰۹۱۳۱-۳B010

آچار چرخ سوناتا / آزرا

۵۳

۸۶۳۲۱-۳K00

آرم “HYUNDAI”سوناتا

۵۴

۸۶۳۲۳-۲۵۵۰۰

آرم GLS ورنا

۵۵

۸۶۳۴۱-۲D000

آرم H آونته

۵۶

آرم H جلو سوناتا

۵۷

۸۶۳۰۰-۲۵۵۰۱

آرم Hجلو ورنا

۵۸

آرم V6

۵۹

۸۶۳۲۳-۳K000

آرم V6 سوناتا

۶۰

۸۶۳۴۶-۲B500

آرم WD

۶۱

۸۶۳۴۰-۲E000

آرم WD

۶۲

۸۶۳۴۱-۳۹۰۰۰

آرم اچ صندوق آزرا

۶۳

۸۶۳۰۰-۲۵۵۰۰

آرم اچ صندوق ورنا

۶۴

۸۶۳۳۰-۳M500

آرم اسپرت عقب جنسیس

۶۵

۸۶۳۰۰-۲B100

آرم جلو پنجره آزرا ۲۰۱۱

۶۶

۸۶۳۰۰-۴A900

آرم جلو پنجره سانتافه ۳٫۵

۶۷

آرم جلو سنتنیال

۶۸

۸۶۳۱۱-۲C010

آرم کوپه FX

۶۹

۸۶۳۱۲-۲C010

آرم کوپه V6

۷۰

۸۶۳۱۰-۳K0000

آرم نوشته “SONATA”

۷۱

۸۶۳۰۰-۳A000

آرم هیوندای جلو آزرا و عقب سوناتا و وراکروز

۷۲

۸۶۳۴۱-۲C000

آرم هیوندای جلو و عقب کوپه

۷۳

آرم هیوندای عقب آزرا

۷۴

۸۵۲۰۱-۳K622X6

آفتابگیر سوناتا ۲۰۰۹ چپ

۷۵

۸۵۲۰۱-۳K600QD

آفتابگیر سوناتا بژ چپ

۷۶

۸۵۲۰۲-۳K121QD

آفتابگیر سوناتا بژ راست

۷۷

۸۵۲۰۱-۳K600QS

آفتابگیر سوناتا طوسی چپ

۷۸

۸۵۲۰۲-۳K621QS

آفتابگیر سوناتا طوسی راست

۷۹

۹۶۲۵۰-۲D000

آنتن برقی آونته

۸۰

۹۶۲۵۰-۲۵۵۰۰

آنتن برقی ورنا

۸۱

۹۶۲۰۰-۲B000

آنتن سانتافه

۸۲

آینه اکسل چپ

۸۳

۸۷۶۱۰-۳J180

آینه ای ایکس ۵۵ چپ

۸۴

۸۷۶۱۰-۳L381

آینه آزرا ۲۰۱۰ راهنمادار چپ

۸۵

۸۷۶۱۰-۳L310

آینه آزرا بدون راهنما چپ

۸۶

۸۷۶۲۰-۳L310

آینه آزرا بدون راهنما راست

۸۷

۸۷۶۱۰-۳L237

آینه آزرا راهنما دار چپ

۸۸

۸۷۶۲۰-۳L235

آینه آزرا راهنما دار راست

۸۹

۸۷۶۱۰-۳L236

آینه آزرا راهنمادار چپ

۹۰

۸۷۶۱۰-۳L215

آینه آزرا راهنمادار چپ

۹۱

۸۷۶۲۰-۳L256

آینه آزرا راهنمادار راست

۹۲

۸۷۶۲۰-۳L237

آینه آزرا راهنمادار راست

۹۳

۸۷۶۲۰-۳L236

آینه آزرا راهنمادار راست

۹۴

آینه آونته چپ

۹۵

آینه آونته راست

۹۶

۸۷۶۱۰-۲E320

آینه توسان چپ

۹۷

۸۷۶۲۰-۳m360

آینه جنسیس راست

۹۸

۸۷۶۱۰-۲M330

آینه جنسیس کوپه چپ

۹۹

۸۷۶۲۰-۲M330

آینه جنسیس کوپه راست

۱۰۰

۸۷۶۱۰-۱J300

آینه چپ I20

۱۰۱

۸۷۶۱۰-۲S390

آینه چپ IX35

۱۰۲

۸۷۶۱۰-۲L600

آینه چپI30

۱۰۳

۸۵۱۰۱-۲۷۰۰۰

آینه داخل اتاق سوناتا

۱۰۴

۸۵۱۰۱-۲۶۰۰۰

آینه داخلی آزرا

۱۰۵

۸۷۶۲۰-۲S390

آینه راست IX35

۱۰۶

۸۷۶۲۰-۳K110

آینه راست سوناتا

۱۰۷

۸۷۶۱۰-۲B680

آینه سانتافه ۲۰۱۰چپ

۱۰۸

۸۷۶۱۰-۲B230

آینه سانتافه تاشو برقی چپ

۱۰۹

۸۷۶۲۰-۲B230

آینه سانتافه تاشو برقی راست

۱۱۰

۸۷۶۱۰-۲B260

آینه سانتافه تاشو برقی ساده چپ

۱۱۱

۸۷۶۱۰-۲B510

آینه سانتافه راهنما دار چپ/M

۱۱۲

۸۷۶۲۰-۲B550

آینه سانتافه راهنما دار راست/G

۱۱۳

۸۷۶۱۰-۲B590

آینه سانتافه راهنمادار چپ

۱۱۴

۸۷۶۱۰-۲B130

آینه سانتافه ساده چپ

۱۱۵

۸۷۶۱۰-۲B640

آینه سانتافه فول چپ عرب

۱۱۶

۸۷۶۲۰-۲B5103M

آینه سانتافه فول راست سفید

۱۱۷

۸۷۶۲۰-۲B200

آینه سانتافه وارداتی راست

۱۱۸

۸۶۶۱۰-۱M200

آینه سراتو ۲۰۱۰ چپ

۱۱۹

۸۷۶۲۰-۱M000

آینه سراتو ۲۰۱۰ راست

۱۲۰

۸۷۶۱۰-۳K500

آینه سوناتا ۲۰۰۹ چپ

۱۲۱

۸۷۶۱۰-۳S510

آینه سوناتا ۲۰۱۱ شرکتی چپ

۱۲۲

۸۷۶۲۰-۳S510

آینه سوناتا ۲۰۱۱ شرکتی راست

۱۲۳

۸۷۶۲۰-۳K720

آینه سوناتا راهنما دار راست

۱۲۴

۸۷۶۱۰-۳S440

آینه سوناتا۲۰۱۱ چپ

۱۲۵

۸۷۶۲۰-۳J180

آینه وراکروز راست

۱۲۶

۸۷۶۲۰-۲۵۷۷۰CA

آینه ورنا برقی راست

۱۲۷

۸۷۶۱۰-۳L235

آیینه آزرا چپ

۱۲۸

۸۷۶۱۰-۳L031AA

آیینه آزرا چپ

۱۲۹

۸۷۶۲۰-۳L031AA

آیینه آزرا راست

۱۳۰

۸۷۶۲۰-۳L031AJ

آیینه آزرا راست

۱۳۱

۸۷۶۲۰-۳L200

آیینه آزرا راهنما دار راست

۱۳۲

۸۷۶۲۰-۳L215

آیینه آزرا راهنمادار راست

۱۳۳

۸۷۶۱۰-۲E830

آیینه توسان ۲۰۱۰ چپ

۱۳۴

۸۷۶۲۰-۲E830

آیینه توسان ۲۰۱۰ راست

۱۳۵

۸۷۶۲۰-۲E400YK

آیینه توسان راست

۱۳۶

۸۷۶۲۰-۲E400EB

آیینه توسان راست

۱۳۷

۸۷۶۲۰-۲B230

آیینه سانتافه بشکن برقی راست

۱۳۸

۸۷۶۲۰-۲B110

آیینه سانتافه راست ساده

۱۳۹

۸۷۶۱۰-۳K010EB

آیینه سوناتا بدون راهنما چپ

۱۴۰

۸۷۶۱۰-۳K010NW

آیینه سوناتا بدون راهنما چپ

۱۴۱

۸۷۶۲۰۳K010Y5

آیینه سوناتا بدون راهنما راست

۱۴۲

۸۷۶۲۰-۳K010NW

آیینه سوناتا بدون راهنما راست

۱۴۳

۹۷۶۲۰-۳K010EB

آیینه سوناتا بدون راهنما راست

۱۴۴

۸۷۶۱۰-۳k720

آیینه سوناتا راهنمادار چپ

۱۴۵

۸۷۶۱۰-۳K710

آیینه سوناتا راهنمادار چپ

۱۴۶

۸۷۶۲۰-۳K710AA

آیینه سوناتا راهنمادار راست

۱۴۷

۸۷۶۱۰-۲C070 7F

آیینه کوپه چپ

۱۴۸

۸۷۶۲۰-۲C070 7F

آیینه کوپه راست

۱۴۹

۸۷۶۲۰-۲C070VX

آیینه کوپه راست

۱۵۰

۸۷۶۱۰-۲۵۵۰۰

آیینه ورنا چپ دستی

۱۵۱

۸۷۶۲۰-۲۵۷۴۰

آیینه ورنا راست دستی

۱۵۲

۲۹۱۳۵-۱F000

بادگیر بغل رادیاتور اسپرتیج چپ

۱۵۳

۲۹۱۳۶-۱M000

بادگیر بغل رادیاتور سراتو ۲۰۱۰ راست

۱۵۴

۲۹۱۳۵-۱M000

بادگیر بغل رادیاتور سراتو ۲۰۱۰چپ

۱۵۵

۲۹۱۳۵-۳J100

بادگیر بغل رادیاتور وراکروز چپ

۱۵۶

۲۹۱۳۶-۳J100

بادگیر بغل رادیاتور وراکروز راست

۱۵۷

۲۹۱۳۵-۳L000

بادگیر رادیاتور آزرا چپ

۱۵۸

۲۹۱۳۵-۲E000

بادگیر رادیاتور توسان چپ

۱۵۹

۲۹۱۳۶-۲E000

بادگیر رادیاتور توسان راست

۱۶۰

۲۹۱۳۵-۳M100

بادگیر رادیاتور جنسیس چپ

۱۶۱

۲۹۱۳۵-۲M000

بادگیر رادیاتور جنسیس کوپه چپ

۱۶۲

۲۹۱۳۶-۲M000

بادگیر رادیاتور جنسیس کوپه راست

۱۶۳

۲۹۱۳۶-۲B800

بادگیر رادیاتور سانتافه ۳۵۰۰ راست

۱۶۴

۲۹۱۳۵-۳K550

بادگیر رادیاتور سوناتا چپ

۱۶۵

۲۹۱۳۵-۳K100

بادگیر رادیاتور سوناتا چپ

۱۶۶

۲۹۱۳۵-۳K000

بادگیر رادیاتور سوناتا راست

۱۶۷

۲۹۱۳۵-۳K500

بادگیر رادیاتور سوناتا راست

۱۶۸

۸۷۷۷۴-۲C700

بادگیر روی گلگیر کوپه جلو راست

۱۶۹

بادگیر شیشه سانتافه کامل

۱۷۰

۲۹۱۳۵-۲L000

بادگیر فن ای سی چپ

۱۷۱

۲۹۱۳۶-۲L000

بادگیر فن ای سی راست

۱۷۲

۸۷۲۸۰-۲E000ZI

بار بند توسان راست

۱۷۳

۸۷۲۸۰-۲B100

باربند افقی سانتافه راست

۱۷۴

۸۷۲۷۰-۲E000ZI

باربند توسان چپ

۱۷۵

۵۵۲۱۰-۲B100

بازوی طبق عقب سانتافه

۱۷۶

۹۸۳۱۰-۲B000

بازویی برف پاکن سانتافه چپ

۱۷۷

۹۸۸۱۱-۲E500

بازویی برف پاکن عقب توسان

۱۷۸

۹۸۸۱۱-۲B000

بازویی تیغه برف پاکن عقب سانتافه

۱۷۹

۲۴۸۱۰-۳C100

بازویی زنجیر تایم آزرا

۱۸۰

۲۴۸۲۰-۳C100

بازویی زنجیر سفت کن آزرا

۱۸۱

۲۴۴۵۰-۳۷۱۲۰

بازویی سفت کننده توسان

۱۸۲

۵۵۲۲۰-۳J100

بازویی طبق عقب سانتافه راست

۱۸۳

۵۵۲۵۰-۲B000

بازویی کمکی عقب سانتافه

۱۸۴

۳۷۱۱۰-۳A100

باطری هیوندای

۱۸۵

۳۱۱۵۰-۳L000

باک بنزین آزرا

۱۸۶

۳۱۱۵۰-۲B000

باک بنزین سانتافه

۱۸۷

۳۱۱۵۰-۳K000

باک بنزین سوناتا

۱۸۸

بال عقب آزرا

۱۸۹

۸۷۲۵۱-۲M000

بال عقب جنسیس کوپه

۱۹۰

بال عقب سوناتا

۱۹۱

۸۷۲۲۱-۲C001

بال عقب کوپه

۱۹۲

۲۴۴۷۱-۳C200

بالشتک زنجیر اویل پمپ آزرا

۱۹۳

۲۴۴۷۱-۲۵۰۵۰

بالشتک زنجیر اویل پمپ سوناتا

۱۹۴

۲۴۴۶۱-۲۵۰۵۰

بالشتک زنجیر اویل پمپ سوناتا

۱۹۵

۲۸۱۱۲-۳K200

بدنه پایین مخزن هواکش آزرا /سوناتا

۱۹۶

۲۸۱۱۲-۳K010

بدنه پایین مخزن هواکش سوناتا

۱۹۷

۲۸۱۱۱-۳K010

بدنه مخزن هواکش سوناتا بالایی

۱۹۸

۲۸۱۱۱-۳K200

بدنه هواکش بالایی آزرا

۱۹۹

۲۸۱۱۲-۲C100

بدنه هواکش پایینی کوپه

۲۰۰

۸۶۳۷۳-۳K000

بر چسب روی ستون درب سوناتا جلو راست

۲۰۱

۸۶۳۶۳-۲L000

بر چسب ستون آی سی درب جلو چپ

۲۰۲

۸۶۳۸۱-۲L000

بر چسب ستون آی سی درب عقب چپ

۲۰۳

۸۶۳۷۳-۲L000

بر چسب ستون در جلو راست i30

۲۰۴

۸۶۳۹۱-۲L000

بر چسب ستون در عقب راست i30

۲۰۵

۸۶۳۹۲-۲E001

بر چسب ستون عقبی درب عقب راست توسان

۲۰۶

۸۶۳۸۲-۲L000

بر چسب کلاف درب عقب چپ I30

۲۰۷

۸۶۳۸۲-۳S010

بر چسب کلاف سوناتا ۲۰۱۱ درب عقب چپ

۲۰۸

۸۶۳۷۲-۳K000

برچسب روی کلاف درب سوناتا جلو راست

۲۰۹

۸۶۳۶۳-۳L000

برچسب ستون آزرا درب جلو چپ

۲۱۰

۸۶۳۷۳-۳L000

برچسب ستون آزرا درب جلو راست

۲۱۱

۸۶۳۸۱-۳L000

برچسب ستون آزرا درب عقب چپ بلند

۲۱۲

۸۶۳۸۳-۳L000

برچسب ستون آزرا درب عقب چپ کوتاه

۲۱۳

۸۶۳۹۱-۳L000

برچسب ستون آزرا درب عقب راست بلند

۲۱۴

۸۶۳۹۳-۳L000

برچسب ستون آزرا درب عقب راست کوتاه

۲۱۵

۸۶۳۸۱-۲E001

برچسب ستون جلویی درب عقب چپ توسان

۲۱۶

۸۶۳۸۱-۲B000

برچسب ستون جلویی درب عقب چپ سانتافه

۲۱۷

۸۶۳۹۱-۲E000

برچسب ستون جلویی درب عقب راست توسان

۲۱۸

۸۶۳۹۱-۲B000

برچسب ستون جلویی درب عقب راست سانتافه

۲۱۹

۸۶۳۹۳-۲L000

برچسب ستون در عقب راست i30

۲۲۰

۸۶۳۶۳-۲E000

برچسب ستون درب جلو چپ توسان

۲۲۱

۸۶۳۶۳-۲B000

برچسب ستون درب جلو چپ سانتافه

۲۲۲

۸۶۳۷۳-۲E001

برچسب ستون درب جلو راست توسان

۲۲۳

۸۶۳۷۳-۲B000

برچسب ستون درب جلو راست سانتافه

۲۲۴

۸۶۳۶۳-۳K000

برچسب ستون درب سوناتا جلو چپ

۲۲۵

۸۶۳۸۱-۳K001

برچسب ستون درب سوناتا عقب چپ

۲۲۶

۸۶۳۸۳-۲L000

برچسب ستون درب عقب چپ I30

۲۲۷

۸۶۳۹۱-۳K001

برچسب ستون درب عقب راست سوناتا

۲۲۸

۸۶۳۸۳-۳S010

برچسب ستون سوناتا ۲۰۱۱ درب عقب چپ عقبی

۲۲۹

۸۶۳۸۱-۳S010

برچسب ستون سوناتا۲۰۱۱ درب عقب چپ جلویی

۲۳۰

۸۶۳۸۳-۲E000

برچسب ستون عقبی درب عقب چپ توسان

۲۳۱

۸۶۳۸۳-۲B000

برچسب ستون عقبی درب عقب چپ سانتافه

۲۳۲

۸۶۳۹۳-۲E000

برچسب ستون عقبی درب عقب راست توسان

۲۳۳

۸۶۳۹۳-۲B000

برچسب ستون عقبی درب عقب راست سانتافه

۲۳۴

۸۶۳۶۲-۲L000

برچسب کلاف آی سی درب جلو چپ

۲۳۵

۸۶۳۷۲-۲L000

برچسب کلاف در جلو راست i30

۲۳۶

۸۶۳۹۲-۲L000

برچسب کلاف در عقب راست i30

۲۳۷

۸۶۳۶۲-۲D001

برچسب کلاف درب آونته جلو چپ

۲۳۸

۸۶۳۷۲-۲E000

برچسب کلاف درب توسان جلو راست

۲۳۹

۸۶۳۶۲-۲E000

برچسب کلاف درب جلو چپ توسان

۲۴۰

۸۶۳۶۲-۳K000

برچسب کلاف درب سوناتا جلو چپ

۲۴۱

۸۶۳۸۲-۳K001

برچسب کلاف درب سوناتا عقب چپ

۲۴۲

۸۶۳۹۲-۳K001

برچسب کلاف درب سوناتا عقب راست

۲۴۳

۸۶۵۵۱-۳L000

بست آهنی سپر جلو آزرا چپ

۲۴۴

۸۶۵۵۲-۳L000

بست آهنی سپر جلو آزرا راست

۲۴۵

۶۴۱۴۷-۳L000

بست آهنی گلگیر آزرا جلو چپ

۲۴۶

۲۵۳۳۲-۲E000

بست بالای رادیاتور

۲۴۷

۲۵۳۳۳-۳L500

بست بالای رادیاتور آزرا چپ

۲۴۸

۲۵۳۳۶-۳K100

بست پایین رادیاتور آزرا

۲۴۹

۲۵۳۳۳-۳L000

بست رادیاتور آزرا بالا راست

۲۵۰

۲۵۳۳۳-۲S200

بست رادیاتور بالا چپ IX35

۲۵۱

۲۵۳۳۶-۳K000

بست رادیاتور پایین سوناتا

۲۵۲

۲۵۳۳۵-۲E000

بست رادیاتور توسان

۲۵۳

۲۵۳۳۳-۳K500

بست رادیاتور چپ سوناتا

۲۵۴

۲۵۳۳۳-۳K000

بست رادیاتور راست سوناتا

۲۵۵

۲۵۳۳۳-۲B700

بست رادیاتور سانتافه

۲۵۶

۸۶۵۱۷-۲E000

بست سپر توسان جلو چپ

۲۵۷

۸۶۵۷۱-۳L200

بست سپر جلو آزرا چپ

۲۵۸

۸۶۵۸۱-۲E000

بست سپر جلو توسان چپ

۲۵۹

۸۶۵۹۳-۲E000

بست سپر جلو توسان چپ

۲۶۰

۸۶۵۸۲-۲E000

بست سپر جلو توسان راست

۲۶۱

۸۶۵۵۲-۲M000

بست سپر جلو جنسیس کوپه راست

۲۶۲

۸۶۵۵۶-۳S000

بست سپر جلو سوناتا ۲۰۱۱ جلو راست

۲۶۳

۸۶۵۵۵-۳J000

بست سپر جلو وراکروز چپ

۲۶۴

۸۶۶۳۳-۲E000

بست سپر عقب توسان بالایی

۲۶۵

۸۶۶۳۵-۲E000

بست سپر عقب توسان پایینی

۲۶۶

۸۶۶۱۸-۲B000

بست سپر عقب سانتافه راست(مربعی)

۲۶۷

۸۶۶۷۸-۳J020

بست سپر وراکروز عقب راست

۲۶۸

۸۶۶۲۵-۳A000

بست گوشه سپر توسان جلو

۲۶۹

۸۶۵۵۷-۳J000

بست گوشه سپر جلو وراکروز چپ

۲۷۰

۸۶۵۵۶-۳J000

بست گوشه سپر جلو وراکروز راست

۲۷۱

۸۶۶۸۲-۳J000

بست گوشه سپر وراکروز عقب راست

۲۷۲

۲۱۰۳۰-۳E000

بغل یاتاقان توسان

۲۷۳

۲۱۰۳۰-۳C100

بغل یاتاقان ثابت آزرا

۲۷۴

۲۱۰۲۰-۲۵۱۵۰

بغل یاتاقان سوناتا

۲۷۵

۲۴۸۱۰-۲۳۰۵۰

بلبرینگ تایم آونته

۲۷۶

۲۴۴۱۰-۲۶۰۰۰

بلبرینگ تایم ورنا

۲۷۷

۲۴۴۱۰-۲۱۰۱۴

بلبرینگ تایم ورنا ۱۶۰۰

۲۷۸

۵۱۷۲۰-۲H000

بلبرینگ چرخ جلو ای سی

۲۷۹

۵۱۷۲۰-۳A200

بلبرینگ چرخ جلو آزرا

۲۸۰

۵۱۷۲۰-۳A200

بلبرینگ چرخ جلو آزرا ILJIN

۲۸۱

۵۱۷۲۰-۲D100

بلبرینگ چرخ جلو آونته

۲۸۲

۵۱۷۲۰-۲D000

بلبرینگ چرخ جلو آونته ILJIN

۲۸۳

۵۱۷۲۰-۳۸۱۱۰

بلبرینگ چرخ جلو سوناتا ۴

۲۸۴

۵۱۷۲۰-۲D200

بلبرینگ چرخ جلو کوپه

۲۸۵

۵۱۷۲۰-۲۵۵۰۰

بلبرینگ چرخ جلو ورنا

۲۸۶

۵۱۷۲۰-۲۹۴۰۰

بلبرینگ چرخ جلو ورنا ILJIN

۲۸۷

بلبرینگ چرخ سوناتا K

۲۸۸

۵۲۷۱۰-۲۶۵۱۰

بلبرینگ چرخ عقب توسان

۲۸۹

۵۴۶۱۲-۴D000

بلبرینگ سر کمک سانتافه

۲۹۰

۲۵۲۸۱-۳۷۱۲۰

بلبرینگ سفت کن تسمه دینام توسان با پایه

۲۹۱

بلبرینگ کلاج اکسل -النترا

۲۹۲

۴۱۴۲۱-۲۸۰۲۰

بلبرینگ کلاج آونته

۲۹۳

۴۱۴۲۱-۲۲۸۱۰

بلبرینگ کلاج ورنا اصلی

۲۹۴

۴۱۴۲۱-۳۹۰۰۰

بلبرینگ کلاچ آونته

۲۹۵

۴۱۴۲۱-۲۴۳۰۰

بلبرینگ کلاچ سوناتا

۲۹۶

بلبرینگ کلاچ ورنا

۲۹۷

۹۷۶۴۱-۳K220

بوبین کمپرسور کولر سوناتا

۲۹۸

۲۱۸۳۲-۳K800

بوش دسته موتور چپ آزرا

۲۹۹

۲۱۸۱۲-۳K850

بوش دسته موتور راست آزرا

۳۰۰

۶۲۴۸۶-۲E000

بوش رام توسان/اسپرتیج

۳۰۱

۶۲۴۸۵-۳K000

بوش رام سوناتا

۳۰۲

۵۳۹۱۲-۲E200

بوش رام عقب توسان

۳۰۳

۵۵۲۱۵-۳K000

بوش سگدست عقب آزرا

۳۰۴

۵۴۴۴۳-۳K000

بوش طبق بالا سوناتا M

۳۰۵

۵۴۴۴۳-۳k000

بوش طبق بالا سوناتا\آزرا

۳۰۶

۵۴۵۸۴-۱۷۰۰۰

بوش طبق بزرگ آونته

۳۰۷

۵۴۵۸۴-۲E000

بوش طبق بزرگ توسان KR

۳۰۸

۵۴۵۸۴-۲B000

بوش طبق بزرگ سانتافه

۳۰۹

۵۴۵۸۴-۰Q000

بوش طبق بزرگ سراتو ۲۰۱۰

۳۱۰

۵۴۵۸۴-۳K000

بوش طبق بزرگ سوناتا/KR

۳۱۱

۵۴۵۸۴-۲E000

بوش طبق پایین توسان

۳۱۲

۵۴۵۵۱-۳K000

بوش طبق پایین سوناتا

۳۱۳

۵۸۱۰۱-۳f000

بوش طبق پایین سوناتا

۳۱۴

۵۴۵۵۱-۳K000

بوش طبق پایین سوناتا M

۳۱۵

۵۴۵۵۲-۳K000

بوش طبق پایین سوناتا M

۳۱۶

۵۴۵۸۴-۳K000

بوش طبق پایین سوناتا بزرگ

۳۱۷

۵۴۵۸۴-۳K000

بوش طبق پایین سوناتا بزرگ M

۳۱۸

۵۴۵۵۲-۳K000

بوش طبق پایین سوناتا/KR

۳۱۹

۵۴۵۵۱-۲E000

بوش طبق پایین عقب توسان

۳۲۰

۵۴۵۸۴-۲F000

بوش طبق پایین کوپه

۳۲۱

۵۴۵۵۱-۳A000

بوش طبق تراجت

۳۲۲

۵۴۵۵۵-۳A100

بوش طبق تراجت

۳۲۳

۵۴۵۵۱-۲E000

بوش طبق توسانKR

۳۲۴

۵۵۲۵۴-۳K000

بوش طبق چرخ عقب آزرا

۳۲۵

۵۴۵۵۰-۲P000

بوش طبق سانتافه ۳۵۰۰

۳۲۶

۵۵۳۴۲-۳K000

بوش طبق عقب بالا آزرا

۳۲۷

۵۴۵۵۱-۲D000

بوش طبق کوپه/آونته

۳۲۸

۵۴۵۵۱-۲B000

بوش طبق کوچک سانتافه

۳۲۹

۵۴۵۵۱-۲۵۰۰۰

بوش طبق کوچک ورنا

۳۳۰

بوش طبق ورنا بزرگ

۳۳۱

۵۵۱۱۶-۲E000

بوش مندل عقب توسان

۳۳۲

۵۵۵۴۳-۳K000

بوش میل مندل عقب آزرا

۳۳۳

۹۶۶۱۰-۳E001

بوق اسپرتیج/سورنتو/سراتو

۳۳۴

۹۶۶۳۰-۳K101

بوق آلارم سوناتا

۳۳۵

۹۶۶۲۱-۳J100

بوق آلارم وراکروز

۳۳۶

۹۶۶۲۰-۳L000

بوق تون بالا (راست) آزرا

۳۳۷

۹۶۶۲۰-۲۶۱۰۰

بوق تون بالا سانتافه

۳۳۸

۹۶۶۲۰-۳K000

بوق تون بالا سوناتا

۳۳۹

۹۶۶۱۰-۳L000

بوق تون پایین (چپ) آزرا

۳۴۰

۹۶۶۱۰-۳۸۱۰۲

بوق تون پایین سانتافه

۳۴۱

۹۶۶۱۰-۳K001

بوق تون پایین سوناتا

۳۴۲

۹۶۶۲۱-۳j100

بوق وراکروز تون بالا

۳۴۳

۹۶۶۱۱-۳j100

بوق وراکروز تون پایین

۳۴۴

۶۴۵۰۱-۳L101

پالونی آزرا چپ

۳۴۵

۶۴۵۰۲-۳L101

پالونی آزرا راست

۳۴۶

۶۴۵۰۲-۳K100

پالونی جلو سوناتا راست

۳۴۷

۶۴۵۰۲-۲B200

پالونی سانتافه راست

۳۴۸

۹۸۸۱۵-۲C000

پایه برف پاکن عقب کوپه

۳۴۹

۸۶۵۱۷-۱M000

پایه چراغ بالایی جلو چپ سراتو ۲۰۱۰

۳۵۰

۸۶۵۱۸-۱M000

پایه چراغ بالایی جلو راست سراتو ۲۰۱۰

۳۵۱

۸۶۵۵۱-۳K500

پایه چراغ سوناتا ۲۰۰۹ چپ

۳۵۲

۸۶۵۵۲-۳K500

پایه چراغ سوناتا ۲۰۰۹ راست

۳۵۳

۲۵۳۳۴-۲E000

پایه رادیاتور بالا اسپرتیج/توسان

۳۵۴

۲۵۳۳۳-۱M000

پایه رادیاتور بالایی سراتو ۲۰۱۰

۳۵۵

۲۵۳۳۶-۲B000

پایه رادیاتور پایین سانتافه

۳۵۶

۹۱۹۵۰-۳K550

پایه زیر جعبه فیوز سوناتا/آزرا

۳۵۷

۸۶۵۱۳-۲F000

پایه سپر جلو اسپرتیج چپ

۳۵۸

۲۶۳۰۰-۳C701

پایه فیلتر روغن جنسیس کوپه

۳۵۹

۲۶۳۱۰-۳CAA0

پایه فیلتر روغن سانتافه ۲۰۱۱

۳۶۰

۸۲۴۸۵-۳L000

پایه قفل درب آزرا جلو چپ

۳۶۱

۵۴۶۸۱-۳K000

پایه کمک جلو آزرا چپ

۳۶۲

۵۴۶۸۲-۳K000

پایه کمک جلو آزرا راست

۳۶۳

۸۶۵۸۴-۳M500

پایه نگهدارنده چراغ راست جنسیس۲۰۱۲

۳۶۴

۳۲۷۱۰-۳L100

پدال گاز آزرا

۳۶۵

۹۲۲۰۱-۱J000

پرژکتور I20 جلو چپ

۳۶۶

۹۲۲۰۱-۲L000

پرژکتور I30 چپ طرح

۳۶۷

۹۲۲۰۲-۲L000

پرژکتور I30 راست طرح

۳۶۸

۹۲۲۰۲-۲G500

پرژکتور اپتیما راست

۳۶۹

۹۲۲۰۲-۳L500

پرژکتور آزرا ۲۰۱۱ راست

۳۷۰

۹۲۲۰۱-۳L500

پرژکتور آزرا ۲۰۱۱چپ

۳۷۱

۹۲۲۰۱-۳L000

پرژکتور آزرا چپ

۳۷۲

۹۲۲۰۲-۳L000

پرژکتور آزرا راست

۳۷۳

پرژکتور آونته چپ

۳۷۴

پرژکتور آونته راست

۳۷۵

۹۲۲۰۱-۲L000

پرژکتور آی سی چپ

۳۷۶

۹۲۲۰۲-۲L000

پرژکتور آی سی راست

۳۷۷

۹۲۲۰۱-۲E000

پرژکتور توسان چپ

۳۷۸

۹۲۲۰۲-۲E000

پرژکتور توسان راست

۳۷۹

۹۲۲۰۱-۳M000

پرژکتور جنسیس چپ

۳۸۰

۹۲۲۰۲-۳M000

پرژکتور جنسیس راست

۳۸۱

۹۲۲۰۱-۲M000

پرژکتور جنسیس کوپه چپ

۳۸۲

۹۲۲۰۲-۲M000

پرژکتور جنسیس کوپه راست

۳۸۳

۹۲۲۰۱-۲B500

پرژکتور سانتافه ۲۰۱۰ چپ

۳۸۴

۹۲۲۰۲-۲B500

پرژکتور سانتافه ۲۰۱۰ راست

۳۸۵

۹۲۲۰۱-۲B000

پرژکتور سانتافه چپ

۳۸۶

۹۲۱۰۱-۲B000

پرژکتور سانتافه چپ طرح

۳۸۷

۹۲۲۰۲-۲B000

پرژکتور سانتافه راست

۳۸۸

۹۲۱۰۲-۲B000

پرژکتور سانتافه راست طرح

۳۸۹

۹۲۱۰۱-۱M000

پرژکتور سراتو ۲۰۱۰ چپ طرح

۳۹۰

۹۲۱۰۲-۱M000

پرژکتور سراتو ۲۰۱۰ راست طرح

۳۹۱

۹۲۲۰۱-۱M300

پرژکتور سراتو کوپه چپ

۳۹۲

۹۲۲۰۲-۱M300

پرژکتور سراتو کوپه راست

۳۹۳

۹۲۲۰۲-۳E500

پرژکتور سورنتو راست

۳۹۴

۹۲۲۰۱-۳K000

پرژکتور سوناتا ۲۰۰۷ چپ

۳۹۵

۹۲۲۰۲-۳k000

پرژکتور سوناتا ۲۰۰۷ راست

۳۹۶

۹۲۲۰۱-۳K500

پرژکتور سوناتا ۲۰۰۹ چپ

۳۹۷

۹۲۲۰۱-۳K500

پرژکتور سوناتا ۲۰۰۹ چپ T

۳۹۸

۹۲۲۰۲-۳K500

پرژکتور سوناتا ۲۰۰۹ راست

۳۹۹

۹۲۲۰۲-۳K500

پرژکتور سوناتا ۲۰۰۹ راستT

۴۰۰

۹۲۲۰۱-۳S000

پرژکتور سوناتا ۲۰۱۱ چپ

۴۰۱

۹۲۲۰۲-۳S100

پرژکتور سوناتا ۲۰۱۱ راست

۴۰۲

۹۲۲۰۱-۲C700

پرژکتور کوپه چپ

۴۰۳

۹۲۲۰۲-۲C700

پرژکتور کوپه راست

۴۰۴

۹۲۲۰۱-۳J000

پرژکتور وراکروز چپ

۴۰۵

۹۲۲۰۲-۳J000

پرژکتور وراکروز راست

۴۰۶

۹۲۲۰۱-۲۵۰۰۰

پرژکتور ورنا چپ

۴۰۷

پرژکتور ورنا چپ T

۴۰۸

۹۲۲۰۲-۲۵۵۰۰

پرژکتور ورنا راست

۴۰۹

پرژکتور ورنا راست T

۴۱۰

۲۵۲۳۱-۱F000

پروانه آب اسپرتیج

۴۱۱

۲۵۲۳۱-۳k460

پروانه فن آب آزرا

۴۱۲

۲۵۲۳۱-۳F000

پروانه فن آب سانتافه

۴۱۳

پروانه فن آب سوناتا

۴۱۴

۲۵۲۳۱-۲۵۰۰۰

پروانه فن آب ورنا

۴۱۵

پروانه فن آونته

۴۱۶

پروانه فن کولر سانتافه

۴۱۷

۹۷۷۳۷-۲B000

پروانه فن کولر سانتافه

۴۱۸

۹۷۷۳۷-۲۵۰۰۰

پروانه فن کولر ورنا

۴۱۹

پفکی سپر جلو پرشیا

۴۲۰

۴۹۵۰۰-۳K410

پلوس آزرا کامل چپ

۴۲۱

۴۹۵۰۰-۳K460

پلوس آزرا کامل راست

۴۲۲

۴۹۵۰۰-۲D410

پلوس آونته دنده ای راست

۴۲۳

۴۹۶۰۰-۳M000

پلوس جنسیس عقب چپ

۴۲۴

۵۴۵۰۰-۳K110

پلوس سوناتا ۴ چپ

۴۲۵

۴۹۵۰۰-۳K110

پلوس سوناتا ۴ چپ KR

۴۲۶

۵۴۵۰۰-۳K160

پلوس سوناتا راست

۴۲۷

۴۹۶۰۰-۲E000

پلوس عقب توسان/اسپرتیج

۴۲۸

۴۹۶۰۰-۲M200

پلوس عقب جنسیس کوپه چپ

۴۲۹

۴۹۵۰۰-۲E950

پلوس کامل توسات راست

۴۳۰

۴۹۵۰۱-۲E900

پلوس کامل توسان چپ

۴۳۱

۴۹۵۰۰-۲B110

پلوس کامل سانتافه چپ

۴۳۲

۴۹۵۰۰-۲B110

پلوس کامل سانتافه چپ KGC

۴۳۳

۴۹۵۰۰-۲B510

پلوس کامل سانتافه راست

۴۳۴

۴۹۵۰۰-۲B510

پلوس کامل سانتافه راست KGC

۴۳۵

۴۹۵۰۰-۳K110

پلوس کامل سوناتا ۴ چپ

۴۳۶

۴۹۵۱۰-۳k160

پلوس کامل سوناتا راست

۴۳۷

۴۹۵۰۰-۳J050

پلوس وراکروز چپ

۴۳۸

پمپ بنزین اکسل

۴۳۹

۳۱۱۱۰-۳L000

پمپ بنزین آزرا

۴۴۰

۳۱۱۱۰-۲P400

پمپ بنزین سانتافه ۲۰۱۰ کامل

۴۴۱

۳۱۱۱۱-۳K3000

پمپ بنزین سوناتا (مغزی)

۴۴۲

۳۱۱۱۰-۳K000

پمپ بنزین کامل سوناتا ۴

۴۴۳

۳۱۱۱۰-۳K100

پمپ بنزین کامل سوناتا ۶

۴۴۴

۳۱۱۱۰-۲D030

پمپ بنزین کامل کوپه

۴۴۵

۳۱۱۱۰-۲۵۰۱۰

پمپ بنزین کامل ورنا

۴۴۶

۵۸۵۱۰-۳k000

پمپ ترمز سوناتا

۴۴۷

۹۸۵۱۰-۱F100

پمپ شیشه شور اسپرتیج۲۰۰۹

۴۴۸

۹۸۵۱۰-۳l000

پمپ شیشه شور آزرا

۴۴۹

۹۸۵۱۰-۲C100

پمپ شیشه شور توسان/کوپه

۴۵۰

۹۸۵۱۰-۳F200

پمپ شیشه شور چراغ آزرا

۴۵۱

۹۸۵۱۰-۳M500

پمپ شیشه شور چراغ جنسیس

۴۵۲

۹۸۵۱۰-۳E000

پمپ شیشه شور سانتافه

۴۵۳

۹۸۵۱۰-۱C500

پمپ شیشه شور سراتو ۲۰۰۸و ۲۰۱۰

۴۵۴

۹۸۵۱۰-۳k000

پمپ شیشه شور سوناتا

۴۵۵

۹۸۵۱۰-۲G000

پمپ شیشه شور سوناتا ۲۰۱۱

۴۵۶

۹۸۵۱۰-۲S100

پمپ شیشه شور عقب IX35

۴۵۷

۴۱۷۱۰-۲۲۶۰۰

پمپ کلاچ پایین ورنا

۴۵۸

۴۱۶۱۰-۲۵۰۲۰

پمپ کلاچ ورنا

۴۵۹

۵۷۱۰۰-۳L100

پمپ هیدرولیک آزرا

۴۶۰

۵۷۱۰۰-۲E100

پمپ هیدرولیک توسان

۴۶۱

۵۷۱۰۰-۲B300

پمپ هیدرولیک سانتافه

۴۶۲

۵۷۱۰۰-۳k010

پمپ هیدرولیک سوناتا ۴

۴۶۳

۵۷۱۱۰-۲C200

پمپ هیدرولیک کوپه

۴۶۴

۵۷۱۰۰-۳J010

پمپ هیدرولیک وراکروز

۴۶۵

۹۲۱۰۴-۳M270

پوسته چراغ جنسیس ۲۰۱۲ راست

۴۶۶

۹۲۱۰۳-۳M070

پوسته چراغ جنسیس چپ

۴۶۷

۹۲۱۰۳-۳L110S

پوسته چراغ زنون آزرا چپ

۴۶۸

۹۲۱۰۴-۳L110S

پوسته چراغ زنون آزرا راست

۴۶۹

۹۲۱۰۴-۳S130

پوسته چراغ سوناتا ۲۰۱۱ راست

۴۷۰

۶۷۱۱۱-۲E100

پوسته سقف توسان بدون سانروف

۴۷۱

۶۷۱۱۱-۲E140

پوسته سقف توسان سانروف دار

۴۷۲

۶۷۱۱۱-۲B030

پوسته سقف سانتافه

۴۷۳

۶۷۱۱۱-۲۵۰۰۱

پوسته سقف ورنا

۴۷۴

۹۸۶۸۰-۳M500

پولکی جنسیس ۲۰۱۲ چپ

۴۷۵

۹۸۶۹۰-۳M500

پولکی جنسیس۲۰۱۲ راست

۴۷۶

۹۸۶۸۰-۳L500

پولکی چراغ شور آزرا ۲۰۱۱ چپ

۴۷۷

۹۸۶۹۰-۳L500

پولکی چراغ شور آزرا ۲۰۱۱ راست

۴۷۸

۹۸۴۶۰-۳E500

پولکی چراغ شور سورنتو چپ

۴۷۹

۹۸۴۵۰-۳E500

پولکی چراغ شور سورنتو راست

۴۸۰

۹۸۴۵۰-۲J000

پولکی چراغ شور موهاوی راست

۴۸۱

۹۸۶۸۰-۳F500

پولکی سپر اپیروس چپ

۴۸۲

۹۸۶۹۰-۳F500

پولکی سپر اپیروس راست

۴۸۳

۹۸۶۸۰-۳M000

پولکی سپر جلو جنسیس چپ

۴۸۴

۹۸۶۸۰-۳M000

پولکی سپر جلو جنسیس راست

۴۸۵

۹۸۶۸۰-۳J000

پولکی سپر جلو وراکروز چپ

۴۸۶

۹۸۶۹۰-۳J000

پولکی سپر جلو وراکروز راست

۴۸۷

۹۸۶۸۰-۲B500

پولکی سپر سانتافه ۲۰۱۰ چپ

۴۸۸

۹۸۶۹۰-۲B500

پولکی سپر سانتافه۲۰۱۰ راست

۴۸۹

۹۸۶۹۰-۳V000

پولکی سپر گرنجور راست

۴۹۰

۹۸۶۸۰-۳L500

پولکی شیشه شور آزرا ۲۰۱۱ چپ

۴۹۱

۹۸۶۹۰-۳L100

پولکی شیشه شور آزرا راست

۴۹۲

۹۸۶۸۰-۳L100

پولکی شیشیه شور آزرا چپ

۴۹۳

۲۳۱۲۴-۳C100

پولی سر میل لنگ آزرا

۴۹۴

۲۳۱۲۴-۳E020

پولی سر میل لنگ سانتافه

۴۹۵

۲۳۱۲۴-۲۵۰۰۰

پولی سر میل لنگ سوناتا

۴۹۶

۲۴۸۱۰-۳۷۱۲۰

پولی سفت کننده تسمه توسان

۴۹۷

۹۷۶۴۳-۲E300

پولی کمپرسور توسان

۴۹۸

۹۷۶۴۳-۳k120

پولی کمپرسور کولر سوناتا

۴۹۹

۲۵۲۸۶-۳۷۱۰۰

پولی هرزگرد توسان

۵۰۰

۲۵۲۸۷-۲۵۱۰۰

پولی هرزگرد سوناتا

۵۰۱

۵۲۹۵۰-۲B000

پیچ چرخ سانتافه

۵۰۲

۵۱۷۵۲-۰۷۰۰۰

پیچ چرخ سوناتا

۵۰۳

۲۲۳۲۱-۳C100

پیچ سرسیلندر آزرا

۵۰۴

۲۲۳۲۰-۲۵۰۰۰

پیچ سرسیلندر سوناتا ۴

۵۰۵

۲۳۴۱۰-۳E011

پیستون استاندارد B سانتافه

۵۰۶

۲۳۰۴۱-۳C113

پیستون استاندارد آزرا

۵۰۷

پیستون استاندارد آونته

۵۰۸

۲۳۴۱۰-۳۷۳۲۷

پیستون استاندارد توسان C

۵۰۹

۲۳۴۱۰-۳E001

پیستون استاندارد سانتافه A

۵۱۰

۲۳۴۱۰-۲۵۲۱۱

پیستون استاندارد سوناتا ۴

۵۱۱

۲۳۴۱۰-۲G200

پیستون استاندارد سوناتا۲۰۱۰

۵۱۲

۲۳۴۱۰-۳E021

پیستون سانتافه استاندارد

۵۱۳

۲۳۰۴۱-۳C621

پیستون وراکروز C

۵۱۴

۲۳۰۴۱-۳C612

پیستون وراکروز استاندارد

۵۱۵

پیستون ورنا کره ای

۵۱۶

۹۲۱۹۰-۳L000

ترانس زنون آزرا

۵۱۷

۷۹۳۹۰-۳L000

ترمز درب آزرا جلو راست

۵۱۸

۷۹۳۸۰-۲E000

ترمز درب توسان جلو چپ

۵۱۹

۷۹۳۸۰-۲B000

ترمز درب سانتافه جلو چپ

۵۲۰

۷۹۳۹۰-۲B000

ترمز درب سانتافه جلو راست

۵۲۱

۷۹۳۸۰-۳E001

ترمز درب سورنتو جلو چپ

۵۲۲

۷۹۳۸۰-۳K000

ترمز درب سوناتا جلو چپ

۵۲۳

۷۹۳۸۰-۳L000

ترمز دزب آزرا جلو چپ

۵۲۴

۲۵۵۰۰-۳C100

ترموستات آزرا

۵۲۵

۲۵۵۰۰-۲۳۰۱۰

ترموستات آونته

۵۲۶

۲۵۵۰۰-۳۷۲۰۰

ترموستات توسان

۵۲۷

۲۵۵۰۰-۳۵۵۰۰

ترموستات سانتافه

۵۲۸

۲۵۵۰۰-۲۵۰۰۱

ترموستات سوناتا

۵۲۹

۲۵۵۰۰-۲۲۶۱۳

ترموستات ورنا

۵۳۰

۲۴۳۱۲۰۲۴۰۵۰

تسمه تایم اکسل

۵۳۱

۲۴۳۱۲-۲۳۴۰۰

تسمه تایم آونته

۵۳۲

۲۴۳۱۲-۲۳۲۰۲

تسمه تایم آونته M

۵۳۳

TB1028

تسمه تایم آونتهB

۵۳۴

تسمه تایم آونتهDONGIL

۵۳۵

۲۴۳۱۲-۳۷۵۰۰

تسمه تایم توسان

۵۳۶

۲۴۳۱۲-۳۷۵۰۰

تسمه تایم توسان و کوپهdongil

۵۳۷

۲۴۳۱۲-۳۷۵۰۰

تسمه تایم توسان/B

۵۳۸

۲۴۳۱۲-۳E500

تسمه تایم سانتافه

۵۳۹

۲۴۳۱۲-۳E500

تسمه تایم سانتافه DONGIL

۵۴۰

۲۴۳۱۲-۳E500

تسمه تایم سانتافه/B

۵۴۱

۲۴۳۱۲-۲۳۲۰۲

تسمه تایم سراتو

۵۴۲

۲۴۳۱۲-۳۳۱۶۰

تسمه تایم سوناتا۹۴

۵۴۳

۲۴۳۱۲-۲۲۶۱۳

تسمه تایم ورنا

۵۴۴

۲۴۳۱۲-۲۶۰۵۰

تسمه تایم ورنا ۱۶۰۰

۵۴۵

TB1024

تسمه تایم ورنا b

۵۴۶

۲۵۲۱۲-۳C100

تسمه دینام آزرا

۵۴۷

۲۵۲۱۲-۳C100

تسمه دینام آزرا DONGIL

۵۴۸

تسمه دینام آونته

۵۴۹

۲۵۲۱۲-۳۷۱۰۰

تسمه دینام توسان

۵۵۰

۲۵۲۱۲-۳E000

تسمه دینام سانتافه

۵۵۱

۲۵۲۱۲-۲۵۰۰۰

تسمه دینام سوناتا ۴

۵۵۲

۲۵۲۱۲-۲۵۰۰۰

تسمه دینام سوناتا ۴ k

۵۵۳

۲۵۲۱۲-۲۲۰۳۰

تسمه دینام ورنا

۵۵۴

۲۵۲۱۲-۲۶۰۲۱

تسمه دینام ورنا ۱۶۰۰

۵۵۵

تسمه دینام ورناکره ای

۵۵۶

۲۴۸۴۰-۳۷۱۲۰

تسمه سفت کن توسان

۵۵۷

۲۵۲۸۱-۲۵۰۰۰

تسمه سفت کن کامل واتر پمپ سوناتا

۵۵۸

۹۷۷۱۳-۲D510

تسمه کولر آونته

۵۵۹

تسمه کولر ورنا

۵۶۰

۹۷۷۱۳-۱E000

تسمه کولر ورنا ۱۶۰۰

۵۶۱

۲۵۲۱۲-۳۷۱۸۱

تسمه موتور توسان/اسپرتیج/کوپه

۵۶۲

تسمه هیدرولیک اکسل

۵۶۳

تسمه هیدرولیک آونته

۵۶۴

تسمه هیدرولیک ورنا

۵۶۵

۵۷۲۳۱-۲۹۱۰۰

تسمه هیدرولیک ورنا ۱۶۰۰

۵۶۶

۵۵۱۱۰-۲E002

تعادل عقب توسان تک بوش

۵۶۷

۵۵۲۵۰-۳K001

تعادل عقب سوناتا دو بوش

۵۶۸

۹۸۶۷۱-۳K000

تلسکوپی آزرا

۵۶۹

۹۸۶۷۱-۲B000

تلسکوپی جنسیس

۵۷۰

۹۸۶۷۱-۲B000

تلسکوپی سپر جلو جنسیس/سانتافه۲۰۱۱

۵۷۱

۹۸۶۷۱-۳J000

تلسکوپی سپر جلو وراکروز چپ

۵۷۲

۹۸۶۷۲-۳J000

تلسکوپی سپر جلو وراکروز راست

۵۷۳

۵۱۷۵۰-۳۹۶۰۳

توپی چرخ جلو ای ایکس ۳۵

۵۷۴

۵۱۷۵۰-۲M000

توپی چرخ جلو جنسیس کوپه

۵۷۵

۵۱۷۵۰-۳J000

توپی چرخ جلو سانتافه

۵۷۶

۵۱۷۵۰-۳K000

توپی چرخ جلو سوناتا ۶

۵۷۷

۵۱۷۵۰-۳M000

توپی چرخ جنسیس جلو

۵۷۸

توپی چرخ عقب i30

۵۷۹

۵۲۷۱۰-۲E500

توپی چرخ عقب توسان

۵۸۰

۵۱۷۵۰-۲B000

توپی چرخ عقب سانتافه

۵۸۱

IJ1113011

توپی چرخ عقب سانتافه ILJIN

۵۸۲

۵۲۷۳۰-۳K000

توپی چرخ عقب سوناتا

۵۸۳

۵۲۷۳۰-۲G200

توپی چرخ عقب سوناتا ۲۰۰۹

۵۸۴

۵۲۷۳۰-۳S200

توپی چرخ عقب سوناتا ۲۰۱۱

۵۸۵

۵۲۷۳۰-۳K200

توپی چرخ عقب سوناتا ۶

۵۸۶

۵۲۷۱۰-۲C305

توپی چرخ عقب کوپه

۵۸۷

۵۲۷۱۰-۲C305

توپی چرخ عقب کوپه ILJIN

۵۸۸

۵۲۷۱۰-۲۵۰۰۰

توپی چرخ عقب ورنا

۵۸۹

۵۱۷۵۰-۲۵۰۰۱

توپی چرخ ورنا جلو

۵۹۰

۵۴۶۱۰-۲S100

توپی سر کمک IX35

۵۹۱

۵۴۶۳۰-۳L000

توپی سر کمک آزرا

۵۹۲

۵۴۶۱۰-۲D100

توپی سر کمک آونته

۵۹۳

۵۴۶۱۰-۲E100

توپی سر کمک توسان

۵۹۴

۵۴۶۱۰-۲B000

توپی سر کمک سانتافه /وراکروز

۵۹۵

۵۴۶۳۰-۳K000

توپی سر کمک سوناتا

۵۹۶

۵۵۳۲۰-۲E000

توپی سر کمک عقب توسان

۵۹۷

۵۵۳۱۰-۲D000

توپی سر کمک عقب کوپه چپ

۵۹۸

۵۵۳۲۰-۲D000

توپی سر کمک عقب کوپه راست

۵۹۹

۵۵۳۲۰-۲۵۰۰۰

توپی سر کمک عقب ورنا

۶۰۰

۵۴۶۱۰-۲C000

توپی سر کمک کوپه

۶۰۱

۵۴۶۱۰-۲۵۰۰۰

توپی سر کمک ورنا

۶۰۲

۸۶۵۶۵-۲E000

توری پرژکتور توسان چپ

۶۰۳

۸۶۵۶۱-۳F501

توری داخل سپر جلو اپیروس

۶۰۴

۲۶۳۵۲-۳C100

توری داخل فیلتر روغن آزرا۲۰۰۸

۶۰۵

۸۶۱۵۰-۲B000

توری زیر برف پاک کن سانتافه

۶۰۶

۸۶۱۵۰-۳K001

توری زیر برف پاک کن سوناتا

۶۰۷

۸۶۱۵۰-۳L000

توری زیر برف پاکن آزرا

۶۰۸

۸۶۱۵۰-۲E000

توری زیر برف پاکن توسان

۶۰۹

۸۶۱۵۰-۳J001

توری زیر برف پاکن وراکروز

۶۱۰

۸۶۵۶۶-۲E000

توری سپر جلو توسان راست

۶۱۱

۸۶۵۶۱-۲E000

توری سپر جلو توسان وسط

۶۱۲

۸۶۵۶۱-۳M000

توری سپر جلو جنسیس

۶۱۳

۸۶۵۶۱-۳M100

توری سپر جلو جنسیس

۶۱۴

۸۶۵۱۲-۲B700

توری سپر جلو سانتافه ۲۰۱۰

۶۱۵

۸۶۵۶۱-۳k000

توری سپر جلو سوناتا ۲۰۰۷

۶۱۶

۸۶۵۶۱-۳K500

توری سپر جلو سوناتا ۲۰۰۹

۶۱۷

۸۶۵۶۱-۳V000

توری سپر جلو گرنجور

۶۱۸

۸۶۵۲۳-۳J000

توری سپر جلو وراکروز

۶۱۹

۹۸۳۵۰-۳L030

تیغه برف پاک کن آزرا چپ

۶۲۰

۹۸۳۵۰-۲L000

تیغه برف پاک کن آی سی چپ

۶۲۱

۹۸۳۶۰-۲L000

تیغه برف پاک کن آی سی راست

۶۲۲

۹۸۳۵۰-۲E010

تیغه برف پاک کن توسان چپ

۶۲۳

۹۸۳۶۰-۲E000

تیغه برف پاک کن توسان راست

۶۲۴

۹۸۳۶۰-۳L100

تیغه برف پاک کن راست آزرا

۶۲۵

۳۵۰″

تیغه برف پاک کن سانتافه عقب cap

۶۲۶

۹۸۳۵۰-۲G500

تیغه برف پاک کن سراتو ۲۰۱۰ چپ

۶۲۷

wb20

تیغه برف پاک کن سوناتا چپ k

۶۲۸

wb24

تیغه برف پاک کن سوناتا راستk

۶۲۹

۹۸۸۲۰-۲E000

تیغه برف پاک کن عقب توسان

۶۳۰

۹۸۸۲۰-۲B000

تیغه برف پاک کن عقب سانتافه

۶۳۱

۹۸۳۵۰-۲C800

تیغه برف پاک کن کوپه چپ

۶۳۲

۹۸۳۵۰-۳J003

تیغه برف پاک کن وراکروز چپ

۶۳۳

۹۸۳۶۰-۳J003

تیغه برف پاک کن وراکروز راست

۶۳۴

۹۸۳۵۰-۲۲۰۲۰

تیغه برف پاکن آونته چپ

۶۳۵

۹۸۳۶۰-۲۲۰۲۰

تیغه برف پاکن آونته راست

۶۳۶

۱۶″

تیغه برف پاکن ژله ای

۶۳۷

۱۸″

تیغه برف پاکن ژله ای

۶۳۸

۲۴″

تیغه برف پاکن ژله ای

۶۳۹

۹۸۳۶۰-۲B000

تیغه برف پاکن سانتافه جلو راست

۶۴۰

۹۸۳۵۰-۲B000

تیغه برف پاکن سانتافه چپ

۶۴۱

WB18

تیغه برف پاکن سانتافه راست KR

۶۴۲

۹۸۳۵۰-۳S000

تیغه برف پاکن سوناتا ۲۰۱۱ چپ

۶۴۳

۹۸۳۵۰-۳K000

تیغه برف پاکن سوناتا چپ

۶۴۴

۹۸۳۶۰-۳K000

تیغه برف پاکن سوناتا راست

۶۴۵

۹۸۳۵۰-H1000

تیغه برف پاکن عقب کوپه

۶۴۶

۹۸۸۲۰-۳J000

تیغه برف پاکن عقب وراکروز

۶۴۷

تیغه برف پاکن ورنا چپ

۶۴۸

تیغه برف پاکن ورنا راست

۶۴۹

۹۸۳۶۰-۳K000

تیفه برف پاک کن سراتو ۲۰۱۰ راست

۶۵۰

۸۶۶۴۵-۲J010

جا پایی استیل روی سپر عقب موهاوی

۶۵۱

۸۶۶۴۵-۲B000

جا پایی سپر عقب سانتافه

۶۵۲

۸۶۶۴۵-۲B000

جا پایی سپر عقب سانتافه/G

۶۵۳

۸۶۶۴۶-۳J000

جا پایی سپر عقب وراکروز

۶۵۴

۸۳۶۵۲-۳K000

جا شاسی درب سوناتا عقب راست

۶۵۵

۸۳۶۵۲-۳L000

جا شاسی درب عقب آزرا

۶۵۶

۸۳۶۵۲-۲B000

جا شاسی درب عقب سانتافه

۶۵۷

۸۲۶۵۲-۳L010

جا شاسی دستگیره آزرا جلو

۶۵۸

۸۲۶۵۲-۳K030

جا شستی درب جلو راست سوناتا

۶۵۹

۸۲۶۵۲-۲B000

جا شستی درب سانتافه جلو چپ

۶۶۰

۸۲۶۵۲-۳K010

جا شستی درب سوناتا ۲۰۰۹ جلو چپ

۶۶۱

۸۳۶۶۲-۳V000

جا شستی درب عقب گرنجور

۶۶۲

۸۲۶۵۲-۲S720

جا شستی دستگیره توسان ۲۰۱۱ جلو چپ

۶۶۳

۸۲۶۵۲-۳S010

جا شستی دستگیره سوناتا ۲۰۱۱ جلو

۶۶۴

۸۶۶۴۵-۲E000

جاپایی سپر عقب توسان

۶۶۵

۲۸۲۱۰-۳L000

جارویی هواکش آزرا

۶۶۶

۸۳۶۵۲-۳K010

جاشستی درب سوناتا۲۰۰۹ جلو راست

۶۶۷

۸۵۷۸۰-۳K000

جای بطری صندوق سوناتا

۶۶۸

۵۷۷۰۰-۳L060

جعبه فرمان آزرا

۶۶۹

۵۷۷۰۰-۱F800

جعبه فرمان توسان

۶۷۰

۵۷۷۰۰-۲B100

جعبه فرمان سانتافه

۶۷۱

۵۷۷۰۰-۲B210

جعبه فرمان سانتافه ۲۰۱۱

۶۷۲

۵۷۷۰۰-۳K060

جعبه فرمان سوناتا

۶۷۳

۰۹۱۱۰-۳k000

جک چرخ سوناتا / آزرا

۶۷۴

۸۱۷۷۱-۲E000

جک درب صندوق توسان

۶۷۵

۸۱۷۷۰-۲B001

جک درب صندوق سانتافه

۶۷۶

۸۱۷۷۱-۳K001

جک درب صندوق سوناتا

۶۷۷

۸۱۷۷۰-۳j021

جک درب صندوق وراکروز

۶۷۸

۸۱۱۶۱-۳L000

جک درب موتور آزرا

۶۷۹

۸۱۱۶۱-۳L000

جک درب موتور آزرا KR

۶۸۰

۸۱۱۶۱-۳M000

جک درب موتور جنسیس

۶۸۱

۸۱۱۶۰-۲B000

جک درب موتور سانتافه

۶۸۲

۸۱۱۸۱-۳E011

جک درب موتور سورنتو

۶۸۳

۸۱۱۶۱-۳K000

جک درب موتور سوناتا

۶۸۴

۸۱۱۶۱-۳K000

جک درب موتور سوناتا KR

۶۸۵

۸۱۱۶۱-۲C700

جک درب موتور کوپه

۶۸۶

۸۱۱۶۰-۳J000

جک درب موتور وراکروز

۶۸۷

۸۱۱۶۱-۳S000

جک درل موتور سوناتا ۲۰۱۱

۶۸۸

۸۶۳۵۱-۲L000

جلو پنجره I30

۶۸۹

۸۶۳۶۱-۳J200

جلو پنجره IX55

۶۹۰

۸۶۳۵۰-۲G500

جلو پنجره اپتیما

۶۹۱

۸۶۳۵۰-۳F500

جلو پنجره اپیروس رویال

۶۹۲

۸۶۳۵۰-۳F700

جلو پنجره اپیروس وارداتی

۶۹۳

۸۶۳۵۱-۲۸۱۰۰

جلو پنجره النترا ۹۳

۶۹۴

۸۶۳۵۱-۳L350

جلو پنجره آزرا ۲۰۰۸

۶۹۵

۸۶۳۵۰-۳L350

جلو پنجره آزرا ۲۰۰۸ کامل مشکی

۶۹۶

۸۶۳۵۱-۳L500

جلو پنجره آزرا ۲۰۰۹

۶۹۷

۸۶۳۵۱-۳L700

جلو پنجره آزرا ۲۰۱۱

۶۹۸

۸۶۳۶۰-۲D500

جلو پنجره آونته

۶۹۹

جلو پنجره پرشیا

۷۰۰

۸۶۳۵۰-۲E000

جلو پنجره توسان

۷۰۱

۸۶۳۵۱-۳M120

جلو پنجره جنسیس

۷۰۲

۸۶۳۵۰-۲M010

جلو پنجره جنسیس کوپه استیل

۷۰۳

۸۶۵۶۰-۲B020

جلو پنجره سانتافه

۷۰۴

۸۶۵۶۰-۲B010

جلو پنجره سانتافه

۷۰۵

۸۶۵۶۱-۲B710

جلو پنجره سانتافه ۲۰۱۰

۷۰۶

۸۶۳۵۰-۲B000

جلو پنجره سانتافه تایوان

۷۰۷

۸۶۳۵۰-۱M010

جلو پنجره سراتو ۲۰۱۰ طرح

۷۰۸

۸۶۳۵۰-۳K000

جلو پنجره سوناتا ۲۰۰۷

۷۰۹

۸۶۳۵۰-۳k000

جلو پنجره سوناتا ۲۰۰۷ طرح

۷۱۰

۸۶۳۵۰-۳K800

جلو پنجره سوناتا ۲۰۰۹

۷۱۱

۸۶۳۵۰-۳k800

جلو پنجره سوناتا ۲۰۰۹

۷۱۲

۸۶۳۵۰-۳S100

جلو پنجره سوناتا ۲۰۱۱

۷۱۳

۸۶۳۵۰-۳K000

جلو پنجره سوناتاT

۷۱۴

۸۶۳۵۰-۳J000

جلو پنجره وراکروز

۷۱۵

جلو پنجره ورنا تایوان

۷۱۶

۸۶۳۵۰-۳V000

جلوپنجره گرنجور

۷۱۷

۰۸۲۶۰-۳L000

چادر آزرا

۷۱۸

۹۲۱۰۲-۱F511

چراغ اسپرتیج ۲۰۰۹ راست

۷۱۹

۹۲۱۰۱-۳L000

چراغ آزرا جلو چپ ساده

۷۲۰

۹۲۱۰۲-۳L000

چراغ آزرا جلو راست ساده

۷۲۱

۹۲۱۰۱-۲D000

چراغ آونته جلو چپ

۷۲۲

۹۲۱۰۲-۲D000

چراغ آونته جلو راست

۷۲۳

۹۲۱۰۱-۲S020

چراغ توسان ۲۰۱۱ جلو چپ

۷۲۴

۹۲۱۰۲-۲S020

چراغ توسان ۲۰۱۱ جلو راست

۷۲۵

۹۲۱۰۱-۲E001

چراغ توسان جلو چپ وارداتی

۷۲۶

۹۲۱۰۲-۲E001

چراغ توسان جلو راست وارداتی

۷۲۷

۹۲۱۰۱-۲G520

چراغ جلو اپتیما چپ

۷۲۸

۹۲۱۰۱-۱F011

چراغ جلو اسپرتیج ۲۰۰۸ چپ

۷۲۹

۹۲۱۰۱-۲۸۰۸۰

چراغ جلو النترا ۹۳ چپ

۷۳۰

۹۲۱۰۲-۲۸۰۸۰

چراغ جلو النترا ۹۳راست

۷۳۱

۹۲۱۰۱-۲L120

چراغ جلو ای سی چپ

۷۳۲

۹۲۱۰۲-۲L120

چراغ جلو ای سی راست

۷۳۳

۹۲۱۰۲-۲L122

چراغ جلو ای سی راست

۷۳۴

۹۲۱۰۲-۲L520

چراغ جلو ای سی راست

۷۳۵

۹۲۱۰۲-۳L620

چراغ جلو آزرا ۲۰۱۱-راست

۷۳۶

۹۲۱۰۱-۳L620

چراغ جلو آزرا ۲۰۱۱ چپ

۷۳۷

۹۲۱۰۲-۳L020

چراغ جلو آزرا موتور دار راست

۷۳۸

۹۲۱۰۱-۳L020

چراغ جلو آزرا موتوردار چپ

۷۳۹

۹۲۱۰۱-۲D

چراغ جلو آونته چپT

۷۴۰

۹۲۱۰۱-۲D

چراغ جلو آونته راست T

۷۴۱

۹۲۱۰۱-۲L000

چراغ جلو آی سی چپ طرح

۷۴۲

۹۲۱۰۲-۲L000

چراغ جلو آی سی راست طرح

۷۴۳

۹۲۱۰۱-۲E012

چراغ جلو توسان ۲۰۰۹

۷۴۴

۹۲۱۰۲-۲E012

چراغ جلو توسان ۲۰۰۹ راست

۷۴۵

۹۲۱۰۱-۲E010

چراغ جلو توسان چپ

۷۴۶

۹۲۱۰۱-۲E

چراغ جلو توسان چپ تایوانی

۷۴۷

۹۲۱۰۲-۲E010

چراغ جلو توسان راست

۷۴۸

۹۲۱۰۲-۲E

چراغ جلو توسان راست تایوانی

۷۴۹

۹۲۱۰۱-۳M110

چراغ جلو جنسیس چپ

۷۵۰

۹۲۱۰۲-۳M070

چراغ جلو جنسیس شرکتی راست

۷۵۱

۹۲۱۰۱-۲M090

چراغ جلو جنسیس کوپه زنون چپ

۷۵۲

۹۲۱۰۱-۱J010

چراغ جلو چپ I20

۷۵۳

چراغ جلو چپ جنتو

۷۵۴

۹۲۱۰۲-۲C710

چراغ جلو راست کوپه بدون موتور

۷۵۵

۹۲۱۰۱-۳L110

چراغ جلو زنون آزرا چپ

۷۵۶

۹۲۱۰۲-۳L110

چراغ جلو زنون آزرا راست

۷۵۷

۹۲۱۰۲-۲B120

چراغ جلو سانتافه ۲۰۱۱ راست

۷۵۸

۹۲۱۰۱-۲B120

چراغ جلو سانتافه ۳۵۰۰ چپ

۷۵۹

چراغ جلو سانتافه اسپرتی

۷۶۰

۹۲۱۰۱-۲B011

چراغ جلو سانتافه بدون موتور چپ

۷۶۱

۹۲۱۰۲-۲B011

چراغ جلو سانتافه بدون موتور راست

۷۶۲

۹۲۱۰۲-۲B010

چراغ جلو سانتافه بدون موتور راست

۷۶۳

۹۲۱۰۱-۲B020

چراغ جلو سانتافه موتور دار چپ

۷۶۴

۹۲۱۰۲-۲B021

چراغ جلو سانتافه موتور دار راست

۷۶۵

۹۲۱۰۲-۲B020

چراغ جلو سانتافه موتور دار راست

۷۶۶

۹۲۱۰۲-۱M020

چراغ جلو سراتو ۲۰۱۰ راست

۷۶۷

۹۲۱۰۱-۳K000

چراغ جلو سوناتا ۲۰۰۷ چپ بدون موتور

۷۶۸

۹۲۱۰۲-۳K020

چراغ جلو سوناتا ۲۰۰۷ راست

۷۶۹

۹۲۰۱۲-۳K020

چراغ جلو سوناتا ۲۰۰۷ راست

۷۷۰

۹۲۱۰۲-۳K000

چراغ جلو سوناتا ۲۰۰۷ راست بدون موتور

۷۷۱

۹۲۱۰۱-۳K520

چراغ جلو سوناتا ۲۰۰۹ چپ

۷۷۲

۹۲۱۰۱-۳k500

چراغ جلو سوناتا ۲۰۰۹ چپ طرح

۷۷۳

۹۲۱۰۲-۳K520

چراغ جلو سوناتا ۲۰۰۹ راست

۷۷۴

۹۲۱۰۲-۳k500

چراغ جلو سوناتا ۲۰۰۹ راست طرح

۷۷۵

۹۲۱۰۱-۳S040

چراغ جلو سوناتا ۲۰۱۱ چپ ساده

۷۷۶

۹۲۱۰۲-۳S130

چراغ جلو سوناتا ۲۰۱۱ راست زنون

۷۷۷

۹۲۱۰۲-۳S040

چراغ جلو سوناتا ۲۰۱۱ راست ساده

۷۷۸

۹۲۱۰۱-۳S060

چراغ جلو سوناتا ۲۰۱۱ موتور دار ساده چپ

۷۷۹

۹۲۱۰۲-۳S060

چراغ جلو سوناتا ۲۰۱۱ موتور دار ساده راست

۷۸۰

۹۲۱۰۱-۳S130

چراغ جلو سوناتا ۲۰۱۱چپ زنون

۷۸۱

۹۲۱۰۱-۲C710

چراغ جلو کوپه بدون موتور چپ

۷۸۲

۹۲۱۰۱-۲c700

چراغ جلو کوپه چپ موتور دار

۷۸۳

۹۲۱۰۲-۲c700

چراغ جلو کوپه راست موتور دار

۷۸۴

۹۲۱۰۱-۳J320

چراغ جلو وراکروز چپ

۷۸۵

۹۲۱۰۲-۳J320

چراغ جلو وراکروز راست

۷۸۶

۹۲۱۰۲-۳J100

چراغ جلو وراکروز زنوون راست

۷۸۷

۹۲۱۰۲-۳J020

چراغ جلو وراکروز ساده راست

۷۸۸

۹۲۱۰۱-۲۵۵۱۲

چراغ جلو ورنا چپ

۷۸۹

چراغ جلو ورنا چپ تایوان

۷۹۰

۹۲۱۰۲-۲۵۵۱۱

چراغ جلو ورنا راست

۷۹۱

چراغ جلو ورنا راست تایوان

۷۹۲

۹۲۱۰۱-۳M070

چراغ جنسیس جلو چپ

۷۹۳

۹۲۱۰۱-۲M020

چراغ جنسیس کوپه چپ

۷۹۴

۹۲۱۰۲-۲M020

چراغ جنسیس کوپه راست ساده

۷۹۵

۹۲۱۰۱-۳K020

چراغ سوناتا جلو چپ۲۰۰۷

۷۹۶

۹۲۱۰۱-۳K500

چراغ سوناتا جلو چپ۲۰۰۹

۷۹۷

۹۲۱۰۲-۳K500

چراغ سوناتا جلو راست۲۰۰۹

۷۹۸

۹۸۶۳۰-۲E100

چشم شیشه شور توسان

۷۹۹

۹۸۶۳۰-۳L000

چشم شیشه شور روی کاپوت آزرا

۸۰۰

۹۸۶۳۰-۳K500

چشم شیشه شور روی کاپوت سوناتا

۸۰۱

۸۶۱۵۵-۲H100

خار

۸۰۲

خار پیچی هیوندای

۸۰۳

۸۲۳۱۵-۳۸۰۰۰

خار تو دری زرد

۸۰۴

۸۶۱۵۷-۳۷۰۰۰

خار جلو پنجره آزرا

۸۰۵

۸۷۷۵۸-۳۷۰۰۰

خار رکاب

۸۰۶

۸۷۷۵۹-۲۷۰۰۰

خار رکاب ۲

۸۰۷

۸۷۷۵۶-۲۶۹۰۰

خار رکاب توسان

۸۰۸

۸۷۷۱۸-۳L000

خار زه درب آزرا

۸۰۹

۸۷۷۱۵-۳K000

خار زه درب سوناتا

۸۱۰

۱۲۴۹۲-۰۵۱۴۷

خار سپر جلو سراتو ۲۰۱۰

۸۱۱

۸۷۷۵۸-۳L000

خار فلاپ آزرا

۸۱۲

۸۷۷۵۶-۲E000

خار فلاپ توسان

۸۱۳

۸۷۷۵۶-۲E000

خار فلاپ توسان اصلی

۸۱۴

۸۷۷۰۲-H1000

خار فلاپ رکاب سوناتا

۸۱۵

۸۷۷۵۶-۳E500

خار فلاپ سورنتو

۸۱۶

۸۷۷۵۸-۳۹۰۰۰

خار قاب رکاب ۱

۸۱۷

۲۲۲۲۳-۰۲۵۰۰

خار قفل کن ته سوپاپ آزرا

۸۱۸

۸۶۵۹۲-۳k000

خار کشویی سپر سوناتا جلو

۸۱۹

۸۶۸۴۸-۲۲۰۰۰

خار گل پخش کن

۸۲۰

۸۶۵۱۷-۱F010

خار گوشه سپر جلو اسپرتیج چپ

۸۲۱

۸۶۵۵۷-۳K500

خار گوشه سپر سوناتا ۲۰۰۹ چپ

۸۲۲

۸۶۵۵۸-۳K500

خار گوشه سپر سوناتا ۲۰۰۹ راست

۸۲۳

خار نمد آزرا

۸۲۴

۸۱۱۲۶-۳۷۰۱۰

خار نمد درب موتور سوناتا

۸۲۵

۲۸۲۱۰-۳K010

خرطومی ورودی هواکش

۸۲۶

۲۸۲۱۰-۳L600

خرطومی هواکش اول آزرا ۲۰۱۱

۸۲۷

۲۸۲۱۳-۳L000

خرطومی هواکش آزرا

۸۲۸

۲۸۲۱۰-۳S600

خرطومی هواکش پایینی سوناتا۲۰۱۱

۸۲۹

۲۸۲۱۰-۲E000

خرطومی هواکش توسان

۸۳۰

۲۸۲۱۲-۲B100

خرطومی هواکش سانتافه

۸۳۱

۲۸۲۱۰-۲B700

خرطومی هواکش سانتافه ۲۰۱۱

۸۳۲

۲۸۲۱۱-۳K010

خرطومی هواکش سوناتا ۴

۸۳۳

۲۸۱۳۸-۳K200

خرطومی هواکش عقبی آزرا

۸۳۴

۲۸۱۳۸-۲B100

خرطومی هواکش عقبی سانتافه

۸۳۵

۲۸۱۳۸-۳K010

خرطومی هواکش عقبی سوناتا

۸۳۶

۲۸۲۱۰-۳J100

خرطومی هواکش وراکروز

۸۳۷

۲۸۲۱۳-۳J000

خرطومی هواکش وراکروز ۲

۸۳۸

۲۸۲۱۱-۳L000

خرطومی هواکش یو شکل آزرا

۸۳۹

۹۲۴۰۱-۱F011

خطر اسپرتیج ۲۰۰۸چپ

۸۴۰

۹۲۴۰۱-۱F001

خطر اسپرتیج چپ

۸۴۱

خطر اکسل چپ

۸۴۲

خطر اکسل راست

۸۴۳

۹۲۴۰۱-۲L010

خطر ای سی چپ

۸۴۴

۹۲۴۰۲-۲L010

خطر ای سی راست

۸۴۵

۹۲۴۰۱-۳L520

خطر آزرا ۲۰۱۱ روی گلگیر چپ

۸۴۶

۹۲۴۰۳-۳L000

خطر آزرا روی صندوق چپ

۸۴۷

۹۲۴۰۳-۳L022

خطر آزرا روی صندوق چپ LED

۸۴۸

۹۲۴۰۳-۳L021

خطر آزرا روی صندوق چپLED

۸۴۹

۹۲۴۰۴-۳L001

خطر آزرا روی صندوق راست

۸۵۰

۹۲۴۰۴-۳L022

خطر آزرا روی صندوق راست LED

۸۵۱

۹۲۴۰۴-۳L021

خطر آزرا روی صندوق راستLED

۸۵۲

۹۲۴۰۱-۳L021

خطر آزرا روی گلگیر چپ

۸۵۳

۹۲۴۰۱-۳L022

خطر آزرا روی گلگیر چپ

۸۵۴

۹۲۴۰۲-۳L021

خطر آزرا روی گلگیر راست

۸۵۵

۹۲۴۰۲-۳L022

خطر آزرا روی گلگیر راست

۸۵۶

۹۲۴۰۲-۳L001

خطر آزرا روی گلگیر راست

۸۵۷

۹۲۴۰۱-۲D510

خطر آونته چپ

۸۵۸

۹۲۴۰۱-۲D

خطر آونته چپ T

۸۵۹

۹۲۴۰۲-۲D500

خطر آونته راست

۸۶۰

۹۲۴۰۲-۲D

خطر آونته راست T

۸۶۱

۹۲۴۰۱-۲L000

خطر آی سی چپ طرح

۸۶۲

۹۲۴۰۲-۲L000

خطر آی سی راست طرح

۸۶۳

۹۲۴۰۱-۲S020

خطر توسان ۲۰۱۱ روی گلگیر چپ

۸۶۴

۹۲۴۰۲-۲S020

خطر توسان ۲۰۱۱ روی گلگیر راست

۸۶۵

۹۲۴۰۱-۲E010

خطر توسان چپ

۸۶۶

۹۲۴۰۲-۲E010

خطر توسان راست

۸۶۷

۹۲۴۰۱-۳M060

خطر جنسیس روی گلگیر چپ

۸۶۸

۹۲۴۰۲-۳M060

خطر جنسیس روی گلگیر راست

۸۶۹

۹۲۴۰۱-۲M010

خطر جنسیس کوپه چپ

۸۷۰

۹۲۴۰۲-۲M010

خطر جنسیس کوپه راست

۸۷۱

۹۲۴۰۱-۳F600

خطر چپ اپیروس

۸۷۲

۹۲۷۱۰-۲M010

خطر روی بال جنسیس کوپه

۸۷۳

۹۲۴۰۵-۲B520

خطر سانتافه ۲۰۱۰ روی صندوق چپ

۸۷۴

۹۲۴۰۶-۲B520

خطر سانتافه ۲۰۱۰ روی صندوق راست

۸۷۵

۹۲۴۰۱-۲B520

خطر سانتافه ۲۰۱۰ روی گلگیر چپ

۸۷۶

۹۲۴۰۴-۲B520

خطر سانتافه ۲۰۱۰ روی گلگیر راست

۸۷۷

۹۲۴۰۵-۲B000

خطر سانتافه روی صندوق چپ

۸۷۸

۹۲۴۰۶-۲B000

خطر سانتافه روی صندوق راست

۸۷۹

۹۲۴۰۱-۲B000

خطر سانتافه روی گلگیر چپ

۸۸۰

۹۲۴۰۲-۲B000

خطر سانتافه روی گلگیر راست

۸۸۱

۹۲۴۰۱-۳S020

خطر سوناتا ۲۰۱۱ بیرونی چپ

۸۸۲

۹۲۴۰۲-۳S020

خطر سوناتا ۲۰۱۱ بیرونی راست

۸۸۳

۹۲۴۰۳-۳S010

خطر سوناتا ۲۰۱۱ روی صندوق چپ

۸۸۴

۹۲۴۰۲-۳S010

خطر سوناتا ۲۰۱۱ روی صندوق راست

۸۸۵

۹۲۴۰۱-۳S120

خطر سوناتا ۲۰۱۱ روی گلگیر چپ وارداتی

۸۸۶

۹۲۴۰۳-۳S100

خطر سوناتا ۲۰۱۱ وارداتی روی صندوق چپ

۸۸۷

۹۲۴۰۳-۳S100

خطر سوناتا ۲۰۱۱ وارداتی روی صندوق راست

۸۸۸

۹۲۴۰۲-۳S120

خطر سوناتا ۲۰۱۱ وارداتی روی گلگیر راست

۸۸۹

۹۲۴۰۳-۳K020

خطر سوناتا روی صندوق چپ

۸۹۰

۹۲۴۰۳-۳K500

خطر سوناتا روی صندوق چپ ۲۰۰۹

۸۹۱

۹۲۴۰۴-۳K020

خطر سوناتا روی صندوق راست

۸۹۲

۹۲۴۰۴-۳K500

خطر سوناتا روی صندوق راست۲۰۰۹

۸۹۳

۹۲۴۰۱-۳K500

خطر سوناتا روی گلگیر چپ ۲۰۰۹

۸۹۴

۹۲۴۰۱-۳K000

خطر سوناتا روی گلگیر چپ۲۰۰۷

۸۹۵

۹۲۴۰۱-۳K000

خطر سوناتا روی گلگیر چپT

۸۹۶

۹۲۴۰۲-۳K000

خطر سوناتا روی گلگیر راست۲۰۰۷

۸۹۷

۹۲۴۰۲-۳K500

خطر سوناتا روی گلگیر راست۲۰۰۹

۸۹۸

۹۲۴۰۲-۳K000

خطر سوناتا روی گلگیر راستT

۸۹۹

۹۲۴۰۵-۲S020

خطر صندوق توسان ۲۰۱۱ چپ

۹۰۰

۹۲۴۰۶-۲S020

خطر صندوق توسان ۲۰۱۱ راست

۹۰۱

۹۲۴۰۱-۲C700

خطر کوپه چپ

۹۰۲

۹۲۴۰۲-۲C700

خطر کوپه راست

۹۰۳

۹۲۴۰۴-۳V010

خطر گرنجور راست

۹۰۴

۹۲۴۱۳-۳K010

خطر لنز سوناتا ۲۰۰۷ روی صندوق چپ

۹۰۵

۹۲۴۱۰-۲E010

خطر نیمه کامل توسان

۹۰۶

۹۲۴۲۰-۲E010

خطر نیمه کامل توسان راست

۹۰۷

۹۲۴۰۵-۳J100

خطر وراکروز روی صندوق چپ

۹۰۸

۹۲۴۰۶-۳J100

خطر وراکروز روی صندوق راست

۹۰۹

۹۲۴۰۱-۳J120

خطر وراکروز روی گلگیر چپ

۹۱۰

۹۲۴۰۲-۳J120

خطر وراکروز روی گلگیر راست

۹۱۱

۹۲۴۰۱-۲۵۵۰۰

خطر ورنا چپ

۹۱۲

۹۲۴۰۱-۲۵۵۰۰

خطر ورنا چپ طرح

۹۱۳

۹۲۴۰۱-۲۵۵۰۰

خطر ورنا راست

۹۱۴

۹۲۴۰۲-۲۵۵۰۰

خطر ورنا راست اصلی

۹۱۵

۰۲۴۰۲-۲۵۵۰۰

خطر ورنا راست طرح

۹۱۶

۸۴۷۱۰-۳L201AG

داشبورد آزرا بژ

۹۱۷

۸۴۷۱۰-۳L201WK

داشبورد آزرا مشکی

۹۱۸

۸۴۷۱۰-۳L200

داشبورد آزرا مشکی

۹۱۹

۸۴۷۱۰-۲D550TK

داشبورد آونته

۹۲۰

۸۴۷۱۰-۳K140FZ

داشبورد سوناتا

۹۲۱

۸۴۷۱۰-۳K140FZ

داشبورد سوناتا

۹۲۲

۸۴۷۱۰-۳K510HZ

داشبورد سوناتا ۲۰۰۹

۹۲۳

۸۴۷۱۰-۳K100QZ

داشبورد سوناتا بژ

۹۲۴

۸۵۷۱۰-۲C050LK

داشبورد کوپه

۹۲۵

۸۴۷۱۰-۳J110WK

داشبورد وراکروز

۹۲۶

۶۶۴۰۰-۳S000

در ب موتور سوناتا۲۰۱۱

۹۲۷

در باک بیرونی سانتافه

۹۲۸

۷۷۰۰۴-۲L010

درب ای سی عقب راست

۹۲۹

۷۶۰۰۳-۳L020

درب آزرا جلو چپ

۹۳۰

۷۶۰۰۴-۳L000

درب آزرا جلو راست

۹۳۱

۷۷۰۰۳-۳L020

درب آزرا عقب چپ

۹۳۲

۷۷۰۰۴-۳L020

درب آزرا عقب راست

۹۳۳

۷۶۰۰۳-۲D042

درب آونته جلو چپ

۹۳۴

۷۶۰۰۴-۲D022

درب آونته جلو راست

۹۳۵

۷۷۰۰۳-۲D031

درب آونته عقب چپ

۹۳۶

۷۷۰۰۴-۲D031

درب آونته عقب راست

۹۳۷

۶۹۵۱۰-۳F010

درب باک بیرونی اپیروس

۹۳۸

۶۹۵۱۰-۳L000

درب باک بیرونی آزرا

۹۳۹

۶۹۵۱۰-۲۵۰۰۰

درب باک بیرونی آونته

۹۴۰

۶۹۵۱۰-۲E000

درب باک بیرونی توسان

۹۴۱

۶۹۵۱۰-۲B000

درب باک بیرونی سانتافه

۹۴۲

۶۹۵۱۰-۳K100

درب باک بیرونی سوناتا

۹۴۳

۶۹۵۱۰-۲C000

درب باک بیرونی کوپه

۹۴۴

۶۹۵۱۰-۳V000

درب باک بیرونی گرنجور

۹۴۵

۶۹۵۰۰-۲۵۰۱۲

درب باک بیرونی ورنا

۹۴۶

۳۱۰۱۰-۳۸۶۰۰

درب باک داخلی

۹۴۷

۲۵۶۳۱-۳C100

درب ترموستات آزرا

۹۴۸

۷۶۰۰۳-۲E050

درب توسان جلو چپ

۹۴۹

۷۶۰۰۴-۲E050

درب توسان جلو راست

۹۵۰

۷۷۰۰۳-۲E050

درب توسان عقب چپ

۹۵۱

۹۱۹۵۰-۳K510

درب جعبه فیوز آزرا

۹۵۲

۹۱۱۱۵-۲B010

درب جعبه فیوز سانتافه

۹۵۳

۷۶۰۰۴-۲M000

درب جنسیس کوپه راست

۹۵۴

درب داشبورد کوپه

۹۵۵

۲۵۳۳۰-۳K000

درب رادیاتور

۹۵۶

۲۵۳۳۰-۲E001

درب رادیاتور

۹۵۷

۲۶۵۱۰-۲۶۶۰۰

درب روغن دان آزرا

۹۵۸

۲۶۵۱۰-۳۷۴۰۰

درب روغن موتور

۹۵۹

درب روغن هیدرولیک

۹۶۰

۷۶۰۰۳-۲B200

درب سانتافه ۲۰۱۱ جلو چپ

۹۶۱

۷۶۰۰۳-۲B030

درب سانتافه جلو چپ

۹۶۲

۷۶۰۰۴-۲B030

درب سانتافه جلو راست

۹۶۳

درب سانتافه عقب راست

۹۶۴

۲۲۴۱۰-۳C700

درب سوپاپ جنسیس چپ

۹۶۵

۷۶۰۰۳-۳S000

درب سوناتا ۲۰۱۱ جلو چپ

۹۶۶

۷۶۰۰۴-۳S000

درب سوناتا ۲۰۱۱ جلو راست

۹۶۷

۷۷۰۰۳-۳S000

درب سوناتا ۲۰۱۱ عقب چپ

۹۶۸

۷۶۰۰۳-۳K010

درب سوناتا جلو چپ

۹۶۹

۷۶۰۰۴-۳K010

درب سوناتا جلو راست

۹۷۰

۷۷۰۰۴-۳K010

درب سوناتا عقب راست

۹۷۱

۷۷۰۰۴-۳S000

درب سوناتا۲۰۱۱ عقب راست

۹۷۲

۶۹۲۰۰-۳L020

درب صندوق آزرا

۹۷۳

۶۹۲۰۰-۲D590

درب صندوق آونته

۹۷۴

۶۹۲۰۰-۳M200

درب صندوق جنسیس

۹۷۵

۷۳۷۰۰-۲B600

درب صندوق سانتافه

۹۷۶

۶۹۲۰۰-۳K051

درب صندوق سوناتا

۹۷۷

۶۹۲۰۰-۳S010

درب صندوق سوناتا ۲۰۱۱

۹۷۸

۷۳۷۰۰-۲C152

درب صندوق کوپه

۹۷۹

۷۳۷۰۰-۳J000

درب صندوق وراکروز

۹۸۰

۶۹۲۰۰-۲۵۵۲۰

درب صندوق ورنا

۹۸۱

۷۷۰۰۳-۳K010

درب عقب چپ سوناتا

۹۸۲

۷۶۰۰۳-۲C300

درب کوپه چپ

۹۸۳

۷۶۰۰۴-۳V000

درب گرنجور جلو راست

۹۸۴

۷۷۰۰۴-۳V000

درب گرنجور عقب راست

۹۸۵

۲۶۳۵۱-۳C250

درب محفظه فیلتر روغن

۹۸۶

۲۸۱۱۱-۳K500

درب محفظه هواکش سوناتا ۲۰۰۹

۹۸۷

۲۵۴۴۰-۳K000

درب مخزن آب اضافه رادیاتور سوناتا

۹۸۸

۲۸۱۱۱-۲M500

درب مخزن هواکش جنسیس کوپه

۹۸۹

۹۸۶۲۳-۲E100

درب منبع شیشه شور

۹۹۰

۶۶۴۰۰-۲L010

درب موتور I30

۹۹۱

درب موتور اسپرتیج

۹۹۲

۶۶۴۰۰-۳L200

درب موتور آزرا

۹۹۳

درب موتور آزرا تایوان

۹۹۴

۶۶۴۰۰-۲D521

درب موتور آونته

۹۹۵

۶۶۴۰۰-۲D500

درب موتور آونته T

۹۹۶

۶۶۴۰۰-۲E020

درب موتور توسان

۹۹۷

۶۶۴۰۰-۳M010

درب موتور جنسیس

۹۹۸

۶۶۴۰۰-۲M000

درب موتور جنسیس کوپه

۹۹۹

۶۶۴۰۰-۲B030

درب موتور سانتافه

۱۰۰۰

۶۶۴۰۰-۲B500

درب موتور سانتافه ۲۰۱۰

۱۰۰۱

درب موتور سانتافه تایوان

۱۰۰۲

۶۶۴۰۰-۱M010

درب موتور سراتو ۲۰۱۰

۱۰۰۳

۶۶۴۰۰-۲P000

درب موتور سورنتو XM

۱۰۰۴

۶۶۴۰۰-۳k010

درب موتور سوناتا

۱۰۰۵

درب موتور سوناتا تایوان

۱۰۰۶

۶۶۴۰۰-۲c700

درب موتور کوپه

۱۰۰۷

درب موتور کوپه تایوان

۱۰۰۸

۶۶۴۰۰-۳J010

درب موتور وراکروز

۱۰۰۹

۶۶۴۰۰-۲۵۵۲۰

درب موتور ورنا

۱۰۱۰

درب موتور ورنا تایوان

۱۰۱۱

۷۶۰۰۳-۳j010

درب وراکروز جلو چپ

۱۰۱۲

۷۶۰۰۴-۳J010

درب وراکروز جلو راست

۱۰۱۳

۷۷۰۰۳-۳J010

درب وراکروز عقب چپ

۱۰۱۴

۷۶۰۰۳-۲۵۰۳۱

درب ورنا جلو چپ

۱۰۱۵

۷۶۰۰۴-۲۵۰۰۰

درب ورنا جلو راست

۱۰۱۶

۷۷۰۰۳-۲۵۰۳۰

درب ورنا عقب چپ

۱۰۱۷

۷۷۰۰۴-۲۵۰۳۰

درب ورنا عقب راست

۱۰۱۸

درپوش بکسل بند عقب سانتافه

۱۰۱۹

۸۶۶۶۷-۳J000

درپوش بکسل بند عقب وراکروز

۱۰۲۰

۹۸۳۸۰-۰۷۰۰۰

درپوش مهره برف پاکن

۱۰۲۱

۳۵۱۰۰-۳E100

دریچه گاز سانتافه

۱۰۲۲

۳۵۱۰۰-۲۵۲۰۰

دریچه گاز سوناتا ۴

۱۰۲۳

۸۲۶۵۱-۳L000

دستگیره بیرونی آزرا

۱۰۲۴

۸۲۶۵۱-۳K020

دستگیره بیرونی درب سوناتا ۲۰۰۷

۱۰۲۵

دستگیره بیرونی درب ورنا جلو چپ

۱۰۲۶

دستگیره بیرونی درب ورنا عقب چپ

۱۰۲۷

۸۲۶۵۱-۲B010

دستگیره بیرونی سانتافه

۱۰۲۸

۸۲۶۱۰-۲B210

دستگیره بیرونی سانتافه ۲۰۱۱

۱۰۲۹

۸۲۶۵۱-۳K500

دستگیره بیرونی سوناتا ۲۰۰۹

۱۰۳۰

۸۲۶۵۱-۲S720

دستگیره جلو توسان ۲۰۱۱

۱۰۳۱

۸۲۶۶۱-۳V020

دستگیره جلو راست گرنجور

۱۰۳۲

۸۲۶۵۰-۲C000

دستگیره جلو کوپه چپ

۱۰۳۳

۸۲۶۱۰-۳J000WS

دستگیره داخلی وراکروز جلو و عقب چپ

۱۰۳۴

۸۳۶۶۰-۳F001

دستگیره درب اپیروس عقب راست

۱۰۳۵

دستگیره درب آونته جلو راست

۱۰۳۶

۸۲۶۵۰-۲E000

دستگیره درب توسان جلو چپ

۱۰۳۷

۸۳۶۶۰-۲E000

دستگیره درب توسان عقب راست

۱۰۳۸

۸۲۶۵۱-۳S210

دستگیره درب جلو سوناتا ۲۰۱۱ بیرونی

۱۰۳۹

۸۲۶۶۱-۳M020 NY

دستگیره درب جنسیس جلو راست

۱۰۴۰

۸۲۶۵۱-۳J010

دستگیره درب عقب وراکروز

۱۰۴۱

۸۲۶۶۱-۳V000

دستگیره عقب راست گرنجور

۱۰۴۲

۹۳۴۲۰-۳k001

دسته برف پاکن سوناتا

۱۰۴۳

۹۳۴۱۰-۳K100

دسته راهنما سوناتا

۱۰۴۴

۲۱۸۱۰-۳K850

دسته موتور آزرا راست

۱۰۴۵

۲۱۸۳۰-۲D000

دسته موتور آونته چپ

۱۰۴۶

۲۱۸۱۰-۲C300

دسته موتور آونته راست

۱۰۴۷

۲۱۹۱۰-۳K800

دسته موتور جلو آزرا

۱۰۴۸

۲۱۹۱۰-۳K800

دسته موتور جلو آزراKR

۱۰۴۹

۲۱۹۱۰-۲D000

دسته موتور جلو آونته

۱۰۵۰

۲۱۹۱۰-۲E000

دسته موتور جلو توسان/اسپرتیج

۱۰۵۱

۲۱۹۱۰-۳K050

دسته موتور جلو سوناتا

۱۰۵۲

۲۱۹۱۰-۳K050

دسته موتور جلو سوناتاKR

۱۰۵۳

۲۱۹۱۰-۲C050

دسته موتور جلو کوپه

۱۰۵۴

۲۱۹۱۰-۲۵۴۰۰

دسته موتور جلو ورنا

۱۰۵۵

۲۱۸۳۰-۳K800

دسته موتور چپ آزرا

۱۰۵۶

۲۱۸۳۰-۲E400

دسته موتور چپ توسان

۱۰۵۷

۲۱۸۳۰-۲M150

دسته موتور چپ جنسیس کوپه

۱۰۵۸

۲۱۸۳۰-۲C150

دسته موتور چپ کوپه

۱۰۵۹

۲۱۸۳۰-۲۵۴۰۰

دسته موتور چپ ورنا

۱۰۶۰

۲۱۹۱۰-۲H150

دسته موتور راست I30

۱۰۶۱

۲۱۸۱۰-۲E000

دسته موتور راست توسان/اسپرتیج

۱۰۶۲

۲۱۸۱۰-۲C430

دسته موتور راست کوپه

۱۰۶۳

۲۱۸۱۰-۲۵۰۲۰

دسته موتور راست ورنا

۱۰۶۴

۲۱۹۳۰-۲B500

دسته موتور سانتافه عقب

۱۰۶۵

۲۱۸۱۰-۲F200

دسته موتور سراتو راست

۱۰۶۶

۲۱۸۱۰-۳K400

دسته موتور سوناتا ۲۰۰۹ راست

۱۰۶۷

۲۱۸۳۰-۳K000

دسته موتور سوناتا چپ

۱۰۶۸

۲۱۸۱۰-۳K000

دسته موتور سوناتا راست

۱۰۶۹

۲۱۹۳۰-۳K800

دسته موتور عقب آزرا

۱۰۷۰

۲۱۹۳۰-۳K800

دسته موتور عقب آزرا کره ای

۱۰۷۱

۲۱۹۳۰-۲D101

دسته موتور عقب آونته دنده ای

۱۰۷۲

۲۱۹۳۰-۲E200

دسته موتور عقب توسان/اسپرتیج

۱۰۷۳

۲۱۹۳۰-۳K050

دسته موتور عقب سوناتا

۱۰۷۴

۲۱۹۳۰-۳K050

دسته موتور عقب سوناتاKR

۱۰۷۵

۲۱۹۳۰-۲C051

دسته موتور عقب کوپه

۱۰۷۶

۲۱۹۳۰-۲۵۰۱۰

دسته موتور عقب ورنا

۱۰۷۷

۴۳۳۷۴-۲۸۰۰۲

دنده برنجی ۲و۳ ورنا

۱۰۷۸

۴۳۳۵۰-۲۸۵۰۱

دنده برنجی ورنا ۳ تکه

۱۰۷۹

۴۱۴۳۰-۲۲۶۵۲

دوشاخه کلاچ ورنا

۱۰۸۰

۸۶۶۲۳-۲B010

دیاق جانبی سپر عقب سانتافه راست

۱۰۸۱

۸۶۶۲۲-۲B010

دیاق جانبیی سپر عقب سانتافه چپ

۱۰۸۲

۸۶۵۳۰-۱F000

دیاق سپر جلو اسپرتیج

۱۰۸۳

۸۶۵۳۰-۲L000

دیاق سپر جلو ای سی

۱۰۸۴

۸۶۵۳۰-۳L010

دیاق سپر جلو آزرا چشمی دار

۱۰۸۵

۸۶۵۳۰-۳l000

دیاق سپر جلو آزرا ساده

۱۰۸۶

۸۶۵۳۰-۲D500

دیاق سپر جلو آونته k

۱۰۸۷

دیاق سپر جلو پرشیا

۱۰۸۸

۸۶۵۳۰-۲E000

دیاق سپر جلو توسان

۱۰۸۹

۸۶۵۳۰-۲M000

دیاق سپر جلو جنسیس کوپه

۱۰۹۰

۸۶۵۳۰-۲B010

دیاق سپر جلو سانتافه

۱۰۹۱

۸۶۵۳۰-۲B000

دیاق سپر جلو سانتافه K

۱۰۹۲

۸۶۵۳۰-۳k000

دیاق سپر جلو سوناتا

۱۰۹۳

۸۶۵۳۰-۲C500

دیاق سپر جلو کوپه

۱۰۹۴

۸۶۵۳۰-۳J000

دیاق سپر جلو وراکروز

۱۰۹۵

۸۶۵۳۰-۲۵۶۰۰

دیاق سپر جلو ورنا k

۱۰۹۶

۸۶۵۳۰-۲۵۶۰۰

دیاق سپر جلو ورنا اصلی

۱۰۹۷

۸۶۶۳۱-۳L001

دیاق سپر عقب آزرا

۱۰۹۸

۸۶۶۳۱-۲D000

دیاق سپر عقب آونته

۱۰۹۹

۸۶۶۳۰-۲D000

دیاق سپر عقب آونته K

۱۱۰۰

۸۶۶۳۰-۲E000

دیاق سپر عقب توسان

۱۱۰۱

۸۶۶۳۱-۲M000

دیاق سپر عقب جنسیس کوپه

۱۱۰۲

۸۶۶۳۰-۲B000

دیاق سپر عقب سانتافه

۱۱۰۳

۸۶۶۳۰-۲B710

دیاق سپر عقب سانتافه ۲۰۱۱

۱۱۰۴

۸۶۶۳۰-۲B000

دیاق سپر عقب سانتافه K

۱۱۰۵

۸۶۶۳۰-۳K000

دیاق سپر عقب سوناتا

۱۱۰۶

۸۶۶۳۰-۳S100

دیاق سپر عقب سوناتا ۲۰۱۱

۱۱۰۷

۸۶۶۳۰-۲C700

دیاق سپر عقب کوپه

۱۱۰۸

۸۶۶۳۰-۳J030

دیاق سپر عقب وراکروز

۱۱۰۹

۸۶۶۳۰-۲۵۶۰۰

دیاق سپر عقب ورنا

۱۱۱۰

۵۱۷۱۲-۳F300

دیسک چرخ جلو اسپرتیج

۱۱۱۱

۵۱۷۱۲-۳J500

دیسک چرخ جلو ای ایکس۵۵

۱۱۱۲

۵۱۷۱۲-۳l000

دیسک چرخ جلو آزرا

۱۱۱۳

۵۱۷۱۲-۳L050

دیسک چرخ جلو آزرا

۱۱۱۴

۵۱۷۱۲-۳L000

دیسک چرخ جلو آزراKGC

۱۱۱۵

۵۱۷۱۲-۲E300

دیسک چرخ جلو توسان

۱۱۱۶

۵۱۷۱۲-۳M000

دیسک چرخ جلو جنسیس

۱۱۱۷

۵۱۷۱۲-۳M500

دیسک چرخ جلو جنسیس

۱۱۱۸

۵۱۷۱۲-۲B700

دیسک چرخ جلو سانتافه

۱۱۱۹

۵۱۷۱۲-۲B000

دیسک چرخ جلو سانتافه KR

۱۱۲۰

۵۱۷۱۲-۲B000

دیسک چرخ جلو سانتافه کوچک

۱۱۲۱

۵۱۷۱۲-۲F100

دیسک چرخ جلو سراتو ۲۰۰۸

۱۱۲۲

۵۱۷۱۲-۳K160

دیسک چرخ جلو سوناتا

۱۱۲۳

۵۱۷۱۲-۳K150

دیسک چرخ جلو سوناتا

۱۱۲۴

۵۱۷۱۲-۳K100

دیسک چرخ جلو سوناتا ۶

۱۱۲۵

۵۱۷۱۲-۳K000

دیسک چرخ جلو سوناتا۴

۱۱۲۶

۵۱۷۱۲-۲C000

دیسک چرخ جلو کوپه

۱۱۲۷

۵۱۷۱۲-۲C000

دیسک چرخ جلو کوپه KR

۱۱۲۸

۵۸۴۱۱-۳J500

دیسک چرخ عقب ix55

۱۱۲۹

۵۸۴۱۱-۳L000

دیسک چرخ عقب آزرا

۱۱۳۰

۵۸۴۱۱-۳A300

دیسک چرخ عقب توسان

۱۱۳۱

۵۸۴۱۱-۳A300

دیسک چرخ عقب توسان KR

۱۱۳۲

۵۸۴۱۱-۲B000

دیسک چرخ عقب سانتافه

۱۱۳۳

۵۸۴۱۱-۳k100

دیسک چرخ عقب سوناتا

۱۱۳۴

۵۸۴۱۱-۳S000

دیسک چرخ عقب سوناتا ۲۰۱۱

۱۱۳۵

۵۸۴۱۱-۳۹۶۰۰

دیسک چرخ عقب سوناتا KR

۱۱۳۶

۵۸۴۱۱-۳۹۶۰۰

دیسک چرخ عقب سوناتا۴

۱۱۳۷

دیسک چرخ ورنا اصلی

۱۱۳۸

دیسک چرخ ورنا کره

۱۱۳۹

۵۱۷۱۲-۲M700

دیسک رخ جلو جنسیس کوپه بورمبو

۱۱۴۰

vkd22647

دیسک کلاج آونته valeo

۱۱۴۱

۴۱۳۰۰-۳۹۱۱۵

دیسک کلاج کوپه

۱۱۴۲

۴۱۳۰۰-۳۶۶۲۰

دیسک کلاج ورنا کوچک VALEO

۱۱۴۳

۴۱۳۰۰-۲۸۰۳۱

دیسک کلاچ آونته

۱۱۴۴

۴۱۳۰۰-۳۴۳۲۰

دیسک کلاچ ورنا بزرگ

۱۱۴۵

۴۱۳۰۰-۲۲۶۶۰

دیسک کلاچ ورنا کوچک

۱۱۴۶

دیسک و صفحه کلاج آونته

۱۱۴۷

۴۱۲۰۰-۲۴۳۰۰

دیسک و صفحه کلاچ سوناتا

۱۱۴۸

دیسک و صفحه کلاچ ورنا کوچک

۱۱۴۹

دیسک وصفحه اکسل

۱۱۵۰

دیسک وصفحه کلاج ورنا بزرگ

۱۱۵۱

۳۷۳۰۰-۳C120

دینام آزرا

۱۱۵۲

۳۷۳۰۰-۳E100

دینام سانتافه

۱۱۵۳

۳۷۳۰۰-۲۵۲۰۱

دینام سوناتا ۴

۱۱۵۴

۲۵۳۱۰-۲H050

رادیاتور آب I30

۱۱۵۵

رادیاتور آب اکسل

۱۱۵۶

۲۵۳۱۰-۲۸۲۰۰

رادیاتور آب النترا ۹۳

۱۱۵۷

۲۵۳۱۰-۲D000

رادیاتور آب آونته دنده ای

۱۱۵۸

۲۵۳۱۰-۲E801

رادیاتور آب توسان

۱۱۵۹

۲۵۳۱۰-۲E850

رادیاتور آب توسان HCC

۱۱۶۰

۲۵۳۱۰-۲E801

رادیاتور آب توسان/اسپرتیج

۱۱۶۱

۲۵۳۱۰-۲E850

رادیاتور آب توسانGEN

۱۱۶۲

۲۵۳۱۰-۳M145

رادیاتور آب جنسیس

۱۱۶۳

۲۵۳۱۰-۳M145

رادیاتور آب جنسیس HCC

۱۱۶۴

۲۵۳۱۰-۲M200

رادیاتور آب جنسیس کوپه

۱۱۶۵

۲۵۳۱۰-۲B100

رادیاتور آب سانتافه

۱۱۶۶

۲۵۳۱۰-۲B400

رادیاتور آب سانتافه ۲۰۱۱HCC

۱۱۶۷

۲۵۳۱۰-۲B650

رادیاتور آب سانتافه ۳۵۰۰

۱۱۶۸

رادیاتور آب سانتافهHCC

۱۱۶۹

۲۵۳۱۰-۳S600

رادیاتور آب سوناتا ۲۰۱۱

۱۱۷۰

۲۵۳۱۰-۳R500

رادیاتور آب سوناتا ۲۰۱۱HCC

۱۱۷۱

۲۵۳۱۰-۳K190

رادیاتور آب سوناتا HCC

۱۱۷۲

۲۵۳۱۰-۳K090

رادیاتور آب سوناتا دنده ای

۱۱۷۳

۲۵۳۱۰-۳K290

رادیاتور آب سوناتاM

۱۱۷۴

۲۵۳۱۰-۲D210

رادیاتور آب کوپه

۱۱۷۵

۲۵۳۱۰-۲D210

رادیاتور آب کوپه HCC

۱۱۷۶

۲۵۳۱۰-۳J500

رادیاتور آب وراکروز

۱۱۷۷

۲۵۳۱۰-۳J100

رادیاتور آب ورکروز HCC

۱۱۷۸

۲۵۳۵۰-۲۵۵۰۰

رادیاتور آب ورنا

۱۱۷۹

۹۷۱۳۸-۲D000

رادیاتور بخاری آونته

۱۱۸۰

۹۷۱۳۸-۳K000

رادیاتور بخاری سوناتا

۱۱۸۱

۹۷۲۲۱-۲۲۰۰۰

رادیاتور بخاری ورنا

۱۱۸۲

۲۵۴۶۰-۳J000

رادیاتور روغن وراکروز

۱۱۸۳

۹۷۶۰۶-۲H010

رادیاتور کولر I30

۱۱۸۴

۲۵۳۱۰۳۳L290

رادیاتور کولر آزرا

۱۱۸۵

۹۷۶۰۶-۳L180

رادیاتور کولر آزرا

۱۱۸۶

۹۷۶۰۶-۲E100

رادیاتور کولر توسانGEN

۱۱۸۷

۹۷۶۰۶-۲E000

رادیاتور کولر توسانHCC

۱۱۸۸

۹۷۶۰۶-۳M160

رادیاتور کولر جنسیس

۱۱۸۹

۹۷۶۰۶-۳M160

رادیاتور کولر جنسیسHCC

۱۱۹۰

۹۷۶۰۶-۲B000

رادیاتور کولر سانتافه

۱۱۹۱

۹۷۶۰۶-۱U100

رادیاتور کولر سانتافه ۲۰۱۰ HCC

۱۱۹۲

۹۷۶۰۶-۲B200

رادیاتور کولر سانتافه HCC

۱۱۹۳

۹۷۶۰۶-۱M000

رادیاتور کولر سراتو ۲۰۱۰

۱۱۹۴

۹۷۶۰۶-۳R000

رادیاتور کولر سوناتا ۲۰۱۱HCC

۱۱۹۵

۹۷۶۰۶-۳L180

رادیاتور کولر سوناتا HCC

۱۱۹۶

۹۷۶۰۶-۲D210

رادیاتور کولر کوپه HCC

۱۱۹۷

۹۷۶۰۶-۳J100

رادیاتور کولر وراکروز

۱۱۹۸

۹۷۶۰۶-۳J010

رادیاتور کولر وراکروز HCC

۱۱۹۹

۹۷۶۰۶-۲۵۵۰۰

رادیاتور کولر ورنا hcc

۱۲۰۰

۲۵۴۶۰-۳K000

رادیاتور گیربکس سوناتا و آزرا

۱۲۰۱

۲۵۴۶۰-۲J800

رادیاتور گیربکس موهاوی ۸ سیلندر

۱۲۰۲

۶۶۴۰۵-۲G100

رام زیر موتور اپتیما

۱۲۰۳

۶۲۴۰۵-۳L400

رام زیر موتور آزرا

۱۲۰۴

۶۲۴۰۵-۲E050

رام زیر موتور توسان

۱۲۰۵

۶۲۴۰۰-۲B550

رام زیر موتور سانتافه

۱۲۰۶

۶۲۴۱۰-۲B560

رام زیر موتور سانتافه ۲۰۱۰

۱۲۰۷

۶۶۴۰۵-۳K000

رام زیر موتور سوناتا ۴

۱۲۰۸

۶۲۴۱۰-۲۵۰۰۳

رام زیر موتور ورنا

۱۲۰۹

۵۵۴۰۰-۲B000

رام عقب سانتافه

۱۲۱۰

۵۵۴۱۰-۳K000

رام عقب سوناتا

۱۲۱۱

۸۷۶۱۳-۲L600

راهنما آینه ای سی چپ

۱۲۱۲

۸۷۶۱۴-۲L600

راهنما آینه ای سی راست

۱۲۱۳

۸۷۶۱۳-۳L900

راهنما آینه آزرا ۲۰۱۰ چپ

۱۲۱۴

۸۷۶۱۴-۳L900

راهنما آینه آزرا ۲۰۱۰ راست

۱۲۱۵

۸۷۶۱۳-۲S200

راهنما آینه توسان ۲۰۱۱ چپ

۱۲۱۶

۸۷۶۱۴-۲S200

راهنما آینه توسان ۲۰۱۱ راست

۱۲۱۷

۸۷۶۱۳-

راهنما آینه سراتو چپ

۱۲۱۸

۸۷۶۱۳-۳L000

راهنما روی آینه آزرا چپ

۱۲۱۹

۸۷۶۱۴-۳L000

راهنما روی آینه آزرا راست

۱۲۲۰

۸۷۶۱۳-۲M000

راهنما روی آینه جنسیس کوپه چپ

۱۲۲۱

۸۷۶۱۴-۲M000

راهنما روی آینه جنسیس کوپه راست

۱۲۲۲

۸۷۶۱۳-۳J000

راهنما روی آینه سانتافه چپ

۱۲۲۳

۸۷۶۲۳-۳J000

راهنما روی آینه سانتافه راست

۱۲۲۴

۸۷۶۱۳-۳S000

راهنما روی آینه سوناتا ۲۰۱۱ چپ

۱۲۲۵

۸۷۶۲۳-۳S000

راهنما روی آینه سوناتا ۲۰۱۱ راست

۱۲۲۶

۸۷۶۱۳-۲G000

راهنما روی آینه سوناتا چپ

۱۲۲۷

۸۷۶۱۴-۲G000

راهنما روی آینه سوناتا راست

۱۲۲۸

۹۲۳۰۳-۳L100

راهنما روی گلگیر آزرا

۱۲۲۹

۹۲۳۰۳-۲۵۵۰۰

راهنما روی گلگیر توسان

۱۲۳۰

۹۲۳۰۳-۳K000

راهنما روی گلگیر سوناتا

۱۲۳۱

۹۲۳۰۳-۲C700

راهنما روی گلگیر کوپه

۱۲۳۲

۹۲۳۰۲-۳F510

راهنما سپر اپیروس شرکتی راست

۱۲۳۳

۹۲۳۰۴-۲D110

راهنما گلگیر آونته سفید

۱۲۳۴

۹۲۳۰۱-۳J000

راهنما گلگیر چپ I20

۱۲۳۵

۱۸۱۹۰-۳K010

رزنیتور سوناتا

۱۲۳۶

رکاب اسپرت IX35

۱۲۳۷

رکاب اسپرت توسان چینی

۱۲۳۸

رکاب اسپرت سانتافه اصلی

۱۲۳۹

رکاب اسپرت سانتافه پله ای

۱۲۴۰

رکاب اسپرتی اسپرتیج

۱۲۴۱

۷۱۳۱۲-۳LD11

رکاب آهنی آزرا چپ

۱۲۴۲

۷۱۳۲۲-۳KB01

رکاب آهنی سوناتا راست

۱۲۴۳

۷۱۳۱۲-۳JD30

رکاب آهنی وراکروز چپ

۱۲۴۴

۸۷۷۵۱-۲M000

رکاب پلاستیکی جنسیس کوپه چپ

۱۲۴۵

۳۹۱۶۰-۳۷۱۱۰

رله برق توسان

۱۲۴۶

۹۵۲۲۵-۳B100

رله برق سانتافه ۲۰۱۰

۱۲۴۷

۹۵۲۳۰-۳K000

رله برق سوناتا

۱۲۴۸

۹۵۵۵۰-۳۹۰۰۰

رله فلاشر

۱۲۴۹

روغن گیربکس

۱۲۵۰

۰۵۱۰۰-۰۰۴۲۱

روغن موتور هیوندای و کیا

۱۲۵۱

روغن هیدرولیک

۱۲۵۲

روغن هیوندا ۴ لیتری

۱۲۵۳

۸۶۵۹۱-۳L000

ریش سپر آزرا جلو

۱۲۵۴

۸۶۵۹۰-۳M000

ریش سپر جلو جنسیس

۱۲۵۵

۸۶۵۶۱-۳S000

ریش سپر جلو سوناتا ۲۰۱۱

۱۲۵۶

۸۱۶۴۸-۳E001

ریل سانروف سانتافه راست

۱۲۵۷

۸۱۶۴۷-۱F000

ریل سانروف سوناتا/آزرا چپ

۱۲۵۸

۸۱۶۴۸-۱F000

ریل سانروف سوناتا/آزرا راست

۱۲۵۹

۸۳۴۷۱-۲B000

ریل شیشه بالا بر سانتافه عقب چپ

۱۲۶۰

۸۳۴۷۲-۲B000

ریل شیشه بالا بر سانتافه عقب راست

۱۲۶۱

۸۲۴۸۱-۲L001

ریل شیشه بالابر ای سی جلو راست

۱۲۶۲

۸۲۴۷۱-۳L000

ریل شیشه بالابر آزرا جلو چپ

۱۲۶۳

۸۲۴۷۱-۲B000

ریل شیشه بالابر درب سانتافه جلو چپ

۱۲۶۴

۸۲۴۷۱-۳K002

ریل شیشه بالابر سوناتا جلو چپ

۱۲۶۵

۸۳۴۷۱-۳K001

ریل شیشه بالابر سوناتا عقب چپ

۱۲۶۶

۹۶۷۰۰-۲B200CA

ریموت فرمان سانتافه راست

۱۲۶۷

۹۵۴۳۰-۳L031

ریموت کنترل آزرا

۱۲۶۸

۹۵۴۳۰-۲E100

ریموت کنترل توسان

۱۲۶۹

۹۵۴۴۰-۳M300

ریموت کنترل جنسیس

۱۲۷۰

۹۵۴۴۰-۲M150

ریموت کنترل جنسیس کوپه

۱۲۷۱

۹۵۴۱۱-۲B200

ریموت کنترل سانتافه

۱۲۷۲

۹۵۴۱۱-۲B300

ریموت کنترل سانتافه وارداتی

۱۲۷۳

۹۵۳۴۰-۳K102

ریموت کنترل سوناتا

۱۲۷۴

۵۲۹۱۰-۳L400

رینگ چرخ آزرا

۱۲۷۵

۵۲۹۱۰-۳L210

رینگ چرخ آزرا

۱۲۷۶

۵۲۹۱۰-۳L420

رینگ چرخ آزرا ۲۰۰۹

۱۲۷۷

۵۲۹۱۰-۳L600

رینگ چرخ آزرا ۲۰۱۱

۱۲۷۸

۵۲۹۱۰-۲E220

رینگ چرخ توسان

۱۲۷۹

۵۲۹۱۰-۳M300

رینگ چرخ جنسیس

۱۲۸۰

۵۲۹۱۰-۲M100

رینگ چرخ جنسیس کوپه

۱۲۸۱

۵۲۹۱۰-۳L385

رینگ چرخ سانتافه۲۰۱۰

۱۲۸۲

۵۲۹۱۰-۳E702

رینگ چرخ سورنتو

۱۲۸۳

۵۲۹۱۰-۳k210

رینگ چرخ سوناتا

۱۲۸۴

۵۲۹۱۰-۳K250

رینگ چرخ سوناتا ۲۰۰۹

۱۲۸۵

۵۲۹۱۰-۲C600

رینگ چرخ کوپه

۱۲۸۶

۵۲۹۱۰-۳J210

رینگ چرخ وراکروز

۱۲۸۷

۵۲۹۱۰-۲۵۶۰۰

رینگ چرخ ورنا ۱۴

۱۲۸۸

۲۳۰۴۰-۲۳۲۰۰

رینگ موتور استاندارد آونته

۱۲۸۹

۲۳۰۴۰-۳E001

رینگ موتور استاندارد سانتافه

۱۲۹۰

۲۳۰۴۰-۳C100

رینگ موتور آزرا

۱۲۹۱

۲۳۰۴۰-۳C100

رینگ موتور آزرا کره ای

۱۲۹۲

۲۳۰۴۰-۲۵۲۰۰

رینگ موتور سوناتا

۱۲۹۳

۲۳۰۴۰-۲۵۲۰۰

رینگ موتور سوناتا ۲۰۰۹ کره

۱۲۹۴

۲۳۰۴۰-۲G200

رینگ موتور سوناتا ۲۰۱۱

۱۲۹۵

۲۳۰۴۰-۳C200

رینگ موتور وراکروز و جنسیس کوپه

۱۲۹۶

۲۳۰۴۰-۲۲۶۰۱

رینگ موتور ورنا

۱۲۹۷

۲۳۰۴۰-۲۲۶۰۱

رینگ موتور ورنا KR

۱۲۹۸

۶۲۸۵۰-۲B000

زاپاس بند سانتافه

۱۲۹۹

۶۲۸۵۰-۳J000

زاپاس بند وراکروز

۱۳۰۰

۲۴۳۲۲-۳C100

زنجیر اویل پمپ آزرا

۱۳۰۱

۲۴۳۲۲-۲۵۰۵۰

زنجیر اویل پمپ سوناتا ۴

۱۳۰۲

۲۴۳۱۲-۳C100

زنجیر تایم آزرا

۱۳۰۳

۲۴۳۱۲-۲۵۰۰۰

زنجیر تایم سوناتا

۱۳۰۴

۲۴۴۷۰-۲۵۰۵۰

زنجیر سفت کن اویل پمپ سوناتا۴

۱۳۰۵

۲۴۴۱۰-۳C300

زنجیر سفت کن آزرا

۱۳۰۶

۲۴۴۱۱-۳E000

زنجیر سفت کن سانتافه

۱۳۰۷

۸۶۳۵۲-۲L000

زه استیل بالای جلو پنجره i30

۱۳۰۸

۸۷۷۲۳-۳L000

زه استیل درب آزرا جلو چپ

۱۳۰۹

۸۷۳۷۲-۲E510

زه استیل درب صندوق توسان

۱۳۱۰

۸۶۳۵۲-۲B710

زه استیل دور جلو پنجره سانتافه ۲۰۱۰

۱۳۱۱

۸۶۵۷۶-۳M000

زه استیل سپر جلو جنسیس راست

۱۳۱۲

۸۶۵۷۵-۳M000

زه استیل سپر جنسیس جلو چپ

۱۳۱۳

زه استیل سپر جنسیس جلو راست

۱۳۱۴

۸۶۶۸۹-۳M000

زه استیل سپر جنسیس عقب وسطی

۱۳۱۵

۸۶۶۸۵-۳M000

زه استیل سپر عقب جنسیس چپ

۱۳۱۶

۸۶۶۸۶-۳M000

زه استیل سپر عقب جنسیس راست

۱۳۱۷

۸۷۳۷۲-۲E010

زه استیل صندوق توسان

۱۳۱۸

۸۶۳۵۶-۳L320

زه استیل لب کاپوت آزرا ۲۰۰۸

۱۳۱۹

ws1022

زه آبگیر آونته جلو راست

۱۳۲۰

۸۲۲۱۰-۲E000

زه آبگیر توسان درب جلو چپ

۱۳۲۱

۸۲۲۱۰-۳L000

زه آبگیر درب آزرا جلو چپ

۱۳۲۲

۸۲۲۲۰-۳L000

زه آبگیر درب آزرا جلو راست

۱۳۲۳

۸۳۲۱۰-۳L000

زه آبگیر درب آزرا عقب چپ

۱۳۲۴

۸۳۲۲۰-۳L000

زه آبگیر درب آزرا عقب راست

۱۳۲۵

۸۳۲۱۰-۲E000

زه آبگیر درب توسان عقب چپ

۱۳۲۶

۸۲۲۱۰-۲B000

زه آبگیر درب سانتافه جلو چپ

۱۳۲۷

۸۲۲۲۰-۲B000

زه آبگیر درب سانتافه جلو راست

۱۳۲۸

۸۳۲۱۰-۲B000

زه آبگیر درب سانتافه عقب چپ

۱۳۲۹

۸۳۲۲۰-۲B000

زه آبگیر درب سانتافه عقب راست

۱۳۳۰

۸۳۲۱۰-۳K000

زه آبگیر درب سوناتا ۲۰۰۹ عقب چپ

۱۳۳۱

۸۲۲۱۰-۳S000

زه آبگیر درب سوناتا ۲۰۱۱ جلو چپ

۱۳۳۲

۸۲۲۲۰-۳S000

زه آبگیر درب سوناتا ۲۰۱۱ جلو راست

۱۳۳۳

۸۳۲۱۰-۳S000

زه آبگیر درب سوناتا ۲۰۱۱ عقب چپ

۱۳۳۴

۸۲۲۱۰-۳K000

زه آبگیر درب سوناتا جلو چپ استیل دار

۱۳۳۵

۸۲۲۱۰-۳K010

زه آبگیر سوناتا جلو چپ ساده

۱۳۳۶

۸۲۲۲۰-۳K000

زه آبگیر سوناتا جلو راست

۱۳۳۷

۸۳۲۲۰-۳K000

زه آبگیر سوناتا عقب راست استیل

۱۳۳۸

۸۳۲۱۰-۳K010

زه آبگیر سوناتا عقب ساده

۱۳۳۹

۸۶۵۷۳-۳M000

زه پلاستیکی سپر جنسیس جلو چپ

۱۳۴۰

۸۶۵۷۴-۳M000

زه پلاستیکی سپر جنسیس جلو راست

۱۳۴۱

۸۶۶۸۳-۳M000

زه پلاستیکی سپر جنسیس عقب چپ

۱۳۴۲

۸۶۶۸۸-۳M000

زه پلاستیکی سپر جنسیس عقب وسطی

۱۳۴۳

۸۶۶۸۴-۳M000

زه پلاستیکی سپر عقب جنسیس راست

۱۳۴۴

۸۶۳۵۳-۳L350

زه جلو پنجره آزرا

۱۳۴۵

۸۶۳۵۶-۳L350

زه جلو پنجره آزرا

۱۳۴۶

۸۶۳۵۴-۳L350

زه جلو پنجره آزرا

۱۳۴۷

۸۶۳۵۴-۳L351

زه جلو پنجره آزرا

۱۳۴۸

۸۶۳۵۵-۳L351

زه جلو پنجره آزرا

۱۳۴۹

۸۶۳۵۵-۳L350

زه جلو پنجره آزرا

۱۳۵۰

۸۷۷۲۱-۳L020

زه درب آزرا ۲۰۰۹ جلو چپ کامل

۱۳۵۱

۸۷۷۲۲-۳L020

زه درب آزرا ۲۰۰۹ جلو راست کامل

۱۳۵۲

۸۷۷۳۲-۳L020

زه درب آزرا ۲۰۰۹ کامل عقب راست

۱۳۵۳

۸۷۷۲۳-۳L000

زه درب آزرا جلو چپ

۱۳۵۴

۸۷۷۲۴-۳L000

زه درب آزرا جلو راست استیل

۱۳۵۵

۸۷۷۳۱-۳l020

زه درب آزرا عقب چپ ۲۰۰۹

۱۳۵۶

۸۷۷۳۳-۳L000

زه درب آزرا عقب چپ استیل

۱۳۵۷

۸۷۷۳۶-۳L020

زه درب آزرا عقب راست استیل

۱۳۵۸

۸۷۷۳۴-۳L000

زه درب آزرا عقب راست استیل

۱۳۵۹

۸۷۷۳۴-۳L020

زه درب آزرا عقب راست پلاستیکی

۱۳۶۰

۸۷۷۱۱-۲D200CA

زه درب آونته جلو چپ

۱۳۶۱

۸۷۷۱۲-۲D200CA

زه درب آونته جلو راست

۱۳۶۲

۸۷۷۲۱-۲D200CA

زه درب آونته عقب چپ

۱۳۶۳

۸۷۷۲۲-۲D200

زه درب آونته عقب راست

۱۳۶۴

۸۷۷۲۲-۳M010

زه درب جنسیس عقب راست

۱۳۶۵

۸۷۷۵۰-۲B000ZW

زه درب سانتافه جلو چپ

۱۳۶۶

۸۷۷۵۰-۲B010CA

زه درب سانتافه جلو چپ دون

۱۳۶۷

۸۷۷۶۰-۲B000ZW

زه درب سانتافه جلو راست

۱۳۶۸

۸۷۷۶۰-۲B010CA

زه درب سانتافه جلو راست دون

۱۳۶۹

۸۷۷۷۰-۲B000ZW

زه درب سانتافه عقب چپ

۱۳۷۰

۸۷۷۷۰-۲B010CA

زه درب سانتافه عقب چپ دون

۱۳۷۱

۸۷۷۸۰-۲B000ZW

زه درب سانتافه عقب راست

۱۳۷۲

۸۷۷۸۰-۲B010CA

زه درب سانتافه عقب راست دون

۱۳۷۳

۸۷۷۱۳-۳K020

زه درب سوناتا ۲۰۰۷ جلو چپ

۱۳۷۴

۸۷۷۱۲-۳K020

زه درب سوناتا ۲۰۰۷ جلو راست

۱۳۷۵

۸۷۷۲۱-۳K020

زه درب سوناتا ۲۰۰۷ عقب چپ

۱۳۷۶

۸۷۷۲۲-۳K020

زه درب سوناتا ۲۰۰۷ عقب راست

۱۳۷۷

۸۷۷۱۱-۳K510

زه درب سوناتا ۲۰۰۹ جلو چپ

۱۳۷۸

۸۷۷۱۲-۳K510

زه درب سوناتا ۲۰۰۹ جلو راست

۱۳۷۹

۸۷۷۲۲-۳K510

زه درب سوناتا ۲۰۰۹ عقب راست

۱۳۸۰

۸۷۷۲۱-۳K510

زه درب سوناتا ۲۰۰۹عقب چپ

۱۳۸۱

۸۷۷۱۲-۳V000

زه درب گرنجور جلو راست

۱۳۸۲

۸۷۷۲۲-۳V000

زه درب گرنجور عقب راست

۱۳۸۳

۰۷۷۲۱-۲۵۵۰۰

زه درب ورنا جلو چپ

۱۳۸۴

۸۷۲۲-۲۵۵۰۰

زه درب ورنا جلو راست

۱۳۸۵

۰۷۷۲۲-۲۵۵۰۰

زه درب ورنا جلو راست

۱۳۸۶

زه درب ورنا عقب چپ

۱۳۸۷

۸۷۷۳۲-۲۵۵۰۰

زه درب ورنا عقب راست

۱۳۸۸

۸۶۵۸۵-۳K500

زه دور جلو پنجره سوناتا ۲۰۰۹

۱۳۸۹

۸۶۳۵۲-۳M000

زه روی جلو پنجره جنسیس بدون دوربین

۱۳۹۰

۸۶۵۲۳-۳M000

زه روی جلو پنجره جنسیس بدون دوربین

۱۳۹۱

۸۶۳۵۲-۳M120

زه روی جلو پنجره جنسیس دوربین دار

۱۳۹۲

۸۷۷۷۲-۳S000

زه روی گلگیر سوناتا ۲۰۱۱ جلو راست

۱۳۹۳

۸۶۵۵۵-۳L700

زه زیر جلو پنجره آزرا ۲۰۱۱

۱۳۹۴

۸۶۵۵۱-۲E000

زه زیر جلو پنجره توسان

۱۳۹۵

۸۶۵۷۱-۳F500

زه سپر اپیروس جلو چپ

۱۳۹۶

۸۶۵۷۲-۳F500

زه سپر اپیروس جلو راست

۱۳۹۷

۸۶۶۷۱-۳F5003D

زه سپر اپیروس عقب چپ

۱۳۹۸

۸۶۵۸۴-۳K710

زه سپر استیل سوناتا جلو چپ

۱۳۹۹

MD1093N

زه سپر استیل سوناتا جلو چپB

۱۴۰۰

۸۶۵۸۳-۳K710

زه سپر استیل سوناتا جلو راست

۱۴۰۱

MD1094N

زه سپر استیل سوناتا جلو راستB

۱۴۰۲

۸۶۶۸۴-۳K710

زه سپر استیل سوناتا عقب چپ

۱۴۰۳

MD1095N

زه سپر استیل سوناتا عقب چپB

۱۴۰۴

۸۶۶۸۳-۳K710

زه سپر استیل سوناتا عقب راست

۱۴۰۵

۸۶۵۸۲-۳L700

زه سپر آزرا ۲۰۱۱ جلو راست

۱۴۰۶

۸۶۶۸۱-۳L700

زه سپر آزرا ۲۰۱۱ عقب چپ

۱۴۰۷

۸۶۵۸۱-۳L200

زه سپر آزرا جلو چپ

۱۴۰۸

۸۶۶۸۱-۳L200

زه سپر آزرا عقب چپ

۱۴۰۹

۸۶۶۸۱-۳L200N2

زه سپر آزرا عقب چپ سفید

۱۴۱۰

۸۶۶۸۱-۳L200EB

زه سپر آزرا عقب چپ مشکی

۱۴۱۱

۸۶۶۸۲-۳L200

زه سپر آزرا عقب راست

۱۴۱۲

۸۶۶۸۲-۳L200N2

زه سپر آزرا عقب راست سفید

۱۴۱۳

۸۶۶۸۲-۳L200EB

زه سپر آزرا عقب راست مشکی

۱۴۱۴

۸۶۶۸۷-۳L200N2

زه سپر آزرا عقب وسط سفید

۱۴۱۵

۸۶۶۸۷-۳L200EB

زه سپر آزرا عقب وسط مشکی

۱۴۱۶

۹۶۶۸۷-۳L200

زه سپر آزرا عقب وسطی

۱۴۱۷

۸۶۵۸۵-۳K710

زه سپر پلاستیکی سوناتا جلو چپ

۱۴۱۸

۸۶۵۸۶-۳K710

زه سپر پلاستیکی سوناتا جلو راست

۱۴۱۹

MD1090N

زه سپر پلاستیکی سوناتا جلو راستB

۱۴۲۰

۸۶۶۸۵-۳K710

زه سپر پلاستیکی سوناتا عقب چپ

۱۴۲۱

MD1091N

زه سپر پلاستیکی سوناتا عقب چپB

۱۴۲۲

۸۶۶۸۶-۳K710

زه سپر پلاستیکی سوناتا عقب راست

۱۴۲۳

۸۶۵۸۱-۳L700

زه سپر جلو آزرا ۲۰۱۱ چپ

۱۴۲۴

۸۶۵۸۱-۳L200AA

زه سپر جلو آزرا کامل چپ

۱۴۲۵

۸۶۵۸۲-۳L200AA

زه سپر جلو آزرا کامل راست

۱۴۲۶

۸۶۵۷۱-۲D600

زه سپر جلو آونته چپ

۱۴۲۷

۸۶۵۷۱-۲D600

زه سپر جلو آونته راست

۱۴۲۸

۸۶۵۷۶-۳M500

زه سپر جلو جنسیس ۲۰۱۲ استیل راست

۱۴۲۹

۸۶۵۷۴-۳M500

زه سپر جلو جنسیس ۲۰۱۲ پلاستیکی راست

۱۴۳۰

۸۶۶۸۲-۳L200

زه سپر عقب آزرا عقب راست

۱۴۳۱

۸۶۶۸۱-۳R100

زه سپر کادنزا عقب چپ

۱۴۳۲

۸۷۲۲۰-۳L000

زه سقف آزرا عقب راست

۱۴۳۳

۸۷۲۱–۳L000

زه سقف آزرا عقبی چپ

۱۴۳۴

۸۷۲۲۰-۳K001

زه سقف سوناتا راست

۱۴۳۵

۸۷۲۵۱-۲C001

زه سقف کوپه چپ

۱۴۳۶

۸۷۲۶۱-۲C001

زه سقف کوپه راست

۱۴۳۷

۸۶۱۳۱-۳L010

زه شیشه جلو آزرا چپ

۱۴۳۸

۸۶۱۳۲-۳L010

زه شیشه جلو آزرا راست

۱۴۳۹

۸۶۱۳۸-۳L000

زه شیشه جلو آزرا زیری چپ

۱۴۴۰

۸۶۱۳۱-۳M010

زه شیشه جلوی جنسیس بالایی

۱۴۴۱

۸۲۸۶۰-۳L000

زه کلاف استبل آزرا جلو راست

۱۴۴۲

۸۲۸۵۰-۳L000

زه کلاف استیل آزرا جلو چپ

۱۴۴۳

۸۳۸۶۰-۳L000

زه کلاف استیل آزرا عقب راست

۱۴۴۴

۸۷۷۷۱-۳S000

زه گلگیر سوناتا ۲۰۱۱ چپ

۱۴۴۵

۸۷۷۱۱-۲۵۵۰۰

زه گلگیر ورنا جلو چپ

۱۴۴۶

۸۷۷۱۲-۲۵۵۰۰

زه گلگیر ورنا جلو راست

۱۴۴۷

۸۶۳۵۰-۲D510

زه لب درب موتور آونته

۱۴۴۸

۸۶۳۵۵-۳L300

زه لب کاپوت آزرا ۲۰۰۸

۱۴۴۹

۸۶۳۵۵-۳L700

زه لب کاپوت آزرا ۲۰۱۱

۱۴۵۰

۸۶۳۵۵-۳M500

زه لب کاپوت جنسیس

۱۴۵۱

۸۶۳۵۵-۳S100

زه لب کاپوت سوناتا ۲۰۱۱

۱۴۵۲

۸۶۳۵۵-۳L500

زه لبه کاپوت آزرا ۲۰۰۹

۱۴۵۳

۸۶۳۵۵-۳K100

زه لبه کاپوت سوناتا ۲۰۰۷

۱۴۵۴

۸۶۳۵۵-۳K000

زه لبه کاپوت سوناتا T

۱۴۵۵

۸۱۶۴۷-۳E001

زیل سانروف سانتافه چپ

۱۴۵۶

۲۴۳۵۰-۳E000

سانتافه CVVT

۱۴۵۷

سپر جاو النترا ۹۴

۱۴۵۸

۸۶۵۱۱-۲L000

سپر جلو I30

۱۴۵۹

۸۶۵۱۱-۳J010

سپر جلو ix 55

۱۴۶۰

۸۶۵۱۱-۱F051

سپر جلو اسپرتیج

۱۴۶۱

۸۶۵۱۱-۱F510

سپر جلو اسپرتیج ۲۰۰۹

۱۴۶۲

سپر جلو اسپرتیج تایوان

۱۴۶۳

۸۶۵۱۱-۳L700

سپر جلو آزرا ۲۰۱۱

۱۴۶۴

۸۶۵۱۱-۳L010

سپر جلو آزرا چشمی دار بدون زه

۱۴۶۵

۸۶۵۱۰-۳L240

سپر جلو آزرا چشمی دار زه خور

۱۴۶۶

۸۶۵۱۱-۳L202

سپر جلو آزرا زه خورG

۱۴۶۷

۸۶۵۱۱-۳L202

سپر جلو آزرا زه خورM

۱۴۶۸

۸۶۵۱۱-۳L000

سپر جلو آزرا ساده

۱۴۶۹

۸۶۵۱۰-۲D600

سپر جلو آونته

۱۴۷۰

سپر جلو آونته تایوان

۱۴۷۱

۸۷۵۱۱-۲E040

سپر جلو توسان

۱۴۷۲

۸۶۵۱۰-۲E040

سپر جلو توسان طرح

۱۴۷۳

۸۶۵۱۰-۲M322

سپر جلو جنسیس

۱۴۷۴

۸۶۵۱۱-۲M000

سپر جلو جنسیس کوپه

۱۴۷۵

۸۶۵۱۱-۲B020

سپر جلو سانتافه

۱۴۷۶

۸۶۵۱۱-۲B710

سپر جلو سانتافه ۲۰۱۰

۱۴۷۷

۸۶۵۱۱-۲B020

سپر جلو سانتافه تایوان

۱۴۷۸

۸۶۵۱۱-۱M000

سپر جلو سراتو ۲۰۱۰

۱۴۷۹

سپر جلو سورنتو تیوان

۱۴۸۰

۸۶۵۱۱-۳K001

سپر جلو سوناتا ۲۰۰۷

۱۴۸۱

۸۶۵۱۱-۳K000

سپر جلو سوناتا ۲۰۰۷ کره

۱۴۸۲

۸۶۵۱۱-۳K700

سپر جلو سوناتا ۲۰۰۹

۱۴۸۳

سپر جلو سوناتا ۲۰۰۹ تایوان

۱۴۸۴

۸۶۵۱۱-۳S

سپر جلو سوناتا ۲۰۱۱

۱۴۸۵

۸۶۵۱۱-۳S500

سپر جلو سوناتا ۲۰۱۱ شرکتی

۱۴۸۶

۸۶۵۱۱-۳K000

سپر جلو سوناتا تایوان ۲۰۰۷

۱۴۸۷

۸۶۵۱۱-۲c700

سپر جلو کوپه

۱۴۸۸

۸۶۵۱۱-۳J000

سپر جلو وراکروز بالایی

۱۴۸۹

۸۶۵۱۲-۳J000

سپر جلو وراکروز پایینی

۱۴۹۰

۸۶۵۱۱-۲۵۶۱۰

سپر جلو ورنا

۱۴۹۱

سپر جلو ورنا تایوان

۱۴۹۲

۸۶۶۱۱-۲L030

سپر عقب I30

۱۴۹۳

۸۶۶۱۰-۲S010

سپر عقب IX35

۱۴۹۴

سپر عقب اپیروس وارداتی

۱۴۹۵

۸۶۶۱۱-۱F510

سپر عقب اسپرتیج ۲۰۰۹

۱۴۹۶

۸۶۶۱۱-۳J030

سپر عقب ای ایکس۵۵ بالایی

۱۴۹۷

۸۶۶۱۲-۳J010

سپر عقب ای ایکس۵۵ پایینی

۱۴۹۸

۸۶۶۱۰-۳L010

سپر عقب آزرا سنسور دار بدون زه

۱۴۹۹

۸۶۶۱۰-۳L210

سپر عقب آزرا سنسور دار زه خور

۱۵۰۰

۸۶۶۱۰-۲D600

سپر عقب آونته

۱۵۰۱

۸۶۶۱۰-۲E040

سپر عقب توسان

۱۵۰۲

۸۶۶۱۱-۲S001

سپر عقب توسان ۲۰۱۱ بالایی

۱۵۰۳

۸۶۶۱۰-۲E050

سپر عقب توسان بدون سنسور

۱۵۰۴

۸۶۶۱۱-۳M000

سپر عقب جنسیس

۱۵۰۵

۸۶۶۱۱-۲M110

سپر عقب جنسیس کوپه

۱۵۰۶

۸۶۶۵۰-۲B700

سپر عقب سانتافه ۲۰۱۱

۱۵۰۷

۸۶۶۱۱-۲B040

سپر عقب سانتافه T

۱۵۰۸

۸۶۶۱۱-۲B020

سپر عقب سانتافه بدون سنسور

۱۵۰۹

۸۶۶۱۱-۲B040

سپر عقب سانتافه سنسور دار

۱۵۱۰

۸۶۶۱۰-۳K810

سپر عقب سوناتا ۲۰۰۹ سنسوردار

۱۵۱۱

۸۶۶۱۰-۳S000

سپر عقب سوناتا ۲۰۱۱ ساده

۱۵۱۲

۸۶۶۱۰-۳S010

سپر عقب سوناتا ۲۰۱۱ سنسور دار

۱۵۱۳

۸۶۶۱۰-۳K110

سپر عقب سوناتا ۶

۱۵۱۴

۸۶۶۱۰-۳K000

سپر عقب سوناتا ساده

۱۵۱۵

۸۶۶۱۰-۳K010

سپر عقب سوناتا سنسوردار ۲۰۰۷

۱۵۱۶

۸۶۶۱۰-۲C720

سپر عقب کوپه

۱۵۱۷

۸۶۶۱۰-۳V000

سپر عقب گرنجور

۱۵۱۸

۸۶۶۱۱-۲J010

سپر عقب موهاوی

۱۵۱۹

۸۶۶۱۱-۳J020

سپر عقب وراکروز بالایی

۱۵۲۰

۸۶۶۱۱-۳J010

سپر عقب وراکروز بالایی

۱۵۲۱

۸۶۶۱۱-۲۵۶۱۰

سپر عقب ورنا

۱۵۲۲

سپر عقب ورنا تایوان

۱۵۲۳

۸۶۶۱۰-۲C700

سپر کوپه عقب

۱۵۲۴

۸۶۵۱۲-۳L002

سپرزیری جلو آزرا

۱۵۲۵

۷۱۱۱۰-۲EB10

ستون توسان جلو چپ

۱۵۲۶

۷۱۱۱۰-۲BB10

ستون سانتافه جلو چپ

۱۵۲۷

۷۱۴۰۲-۳LB11

ستون وسط آزرا راست

۱۵۲۸

۷۱۴۰۲-۲BB10

ستون وسط سانتافه راست

۱۵۲۹

سر پلوس ۲۳ خار

۱۵۳۰

سر پلوس ۲۵ خار

۱۵۳۱

۴۹۵۰۷-۲۱A00

سر پلوس چپ ورنا

۱۵۳۲

سر پلوس ورنا ژاپن

۱۵۳۳

۲۲۱۰۰-۲۳۷۸۰

سر سیلندر آونته

۱۵۳۴

سرپلوس آزرا

۱۵۳۵

سرپلوس سوناتا

۱۵۳۶

۲۴۴۱۰-۳E500

سفت کن تایم سانتافه

۱۵۳۷

۲۴۴۱۰-۳۷۱۰۰

سفت کن تسمه تایم کوپه

۱۵۳۸

۲۴۸۱۰-۳C200

سفت کن زنجیر تایم آزرا

۱۵۳۹

۲۴۴۱۰-۲۵۰۰۱

سفت کن زنجیر موتور سوناتا

۱۵۴۰

۵۱۷۱۶-۳F600

سگدست اپیروس جلو راست

۱۵۴۱

۵۲۷۲۰-۳F600

سگدست اپیروس عقب راست

۱۵۴۲

۵۱۷۱۶-۲S000

سگدست ای ایکس ۳۵ جلو راست

۱۵۴۳

۵۱۷۱۵-۳K150

سگدست آزرا جلو چپ

۱۵۴۴

۵۱۷۱۶-۳K150

سگدست آزرا جلو راست

۱۵۴۵

۵۱۷۱۶-۲D110

سگدست آونته جلو راست

۱۵۴۶

۵۱۷۱۵-۲H100

سگدست جلو I30 چپ

۱۵۴۷

۵۱۷۱۵-۳K650

سگدست جلو چپ آزرا

۱۵۴۸

۵۱۷۱۵-۲E300

سگدست جلو چپ توسان

۱۵۴۹

۵۲۷۲۰-۳M000

سگدست جنسیس عقب راست

۱۵۵۰

۵۱۷۱۶-۲E100

سگدست چرخ توسان جلو راست

۱۵۵۱

۵۲۷۵۰-۲E500

سگدست چرخ توسان عقب چپ

۱۵۵۲

۵۲۷۶۰-۲E500

سگدست چرخ توسان عقب راست

۱۵۵۳

۵۱۷۱۵-۲B050

سگدست چرخ سانتافه جلو چپ

۱۵۵۴

۵۱۷۱۶-۲B050

سگدست چرخ سانتافه جلو راست

۱۵۵۵

۵۱۷۱۵-۳K050

سگدست چرخ سوناتا جلو چپ

۱۵۵۶

۵۱۷۱۶-۳K050

سگدست چرخ سوناتا جلو راست

۱۵۵۷

۵۲۷۲۰-۳K050

سگدست چرخ سوناتا عقب راست

۱۵۵۸

۵۱۷۱۵-۳J000

سگدست چرخ وراکروز جلو چپ

۱۵۵۹

۵۱۷۱۶-۳J000

سگدست چرخ وراکروز جلو راست

۱۵۶۰

۵۲۷۱۰-۲B000

سگدست سانتافه عقب چپ

۱۵۶۱

۵۲۷۲۰-۲B000

سگدست سانتافه عقب راست

۱۵۶۲

۵۲۷۱۰-۳S111

سگدست سوناتا ۲۰۱۱ عقب چپ

۱۵۶۳

۵۲۷۱۰-۳K050

سگدست سوناتا عقب چپ

۱۵۶۴

۵۲۷۵۰-۲C000

سگدست کوپه عقب چپ

۱۵۶۵

۵۱۷۱۶-۲۵۰۰۰

سگدست ورنا جلو راست

۱۵۶۶

۵۲۷۵۰-۲۵۰۰۰

سگدست ورنا عقب چپ

۱۵۶۷

۵۲۷۶۰-۲۵۰۰۰

سگدست ورنا عقب راست

۱۵۶۸

۹۵۶۷۰-۲E300

سنسور ABS چرخ جلو چپ توسان

۱۵۶۹

۹۵۶۷۰-۲E310

سنسور ABS چرخ جلو راست توسان

۱۵۷۰

۹۵۶۸۰-۲E400

سنسور ABS چرخ عقب چپ توسان

۱۵۷۱

۹۵۶۸۰-۲E500

سنسور ABS چرخ عقب راست توسان

۱۵۷۲

۳۵۱۰۷-۳C100FFF

سنسور TPS آزرا

۱۵۷۳

۳۹۲۱۰-۳۷۵۲۳

سنسور اکسژن توسان راست

۱۵۷۴

۳۹۲۱۰-۳C100

سنسور اکسیژن آزرا

۱۵۷۵

۳۹۲۱۰-۳C400

سنسور اکسیژن آزرا

۱۵۷۶

۳۹۲۱۰-۳۷۵۱۳

سنسور اکسیژن توسان راست

۱۵۷۷

۳۹۲۱۰-۳C910

سنسور اکسیژن جنسیس

۱۵۷۸

۳۹۲۱۰-۲۶۶۱۰

سنسور اکسیژن ورنا

۱۵۷۹

۹۵۶۷۰-۲D050

سنسور ای بی اس چرخ آونته جلو چپ

۱۵۸۰

۹۵۶۷۰-۱F310

سنسور ای بی اس چرخ جلو راست اسپرتیج

۱۵۸۱

۹۵۶۸۰-۲B000

سنسور ای بی اس چرخ سانتافه عقب چپ

۱۵۸۲

۹۵۶۸۱-۲B000

سنسور ای بی اس چرخ سانتافه عقب راست

۱۵۸۳

۹۵۶۷۱-۳E300

سنسور ای بی اس چرخ سورنتو جلو چپ

۱۵۸۴

۵۹۸۳۰-۳K000

سنسور ای بی اس چرخ سوناتا جلو راست

۱۵۸۵

۵۹۸۱۰-۳K000

سنسور ای بی اس چرخ سوناتا و آزرا جلو چپ

۱۵۸۶

۵۹۹۳۰-۳K000

سنسور ای بی اس چرخ سوناتا/آزرا عقب راست

۱۵۸۷

۵۹۹۱۰-۳K000

سنسور ای بی اس سوناتا عقب چپ

۱۵۸۸

۹۵۶۷۰-۳J000

سنسور ای بی اس وراکروز جلو چپ

۱۵۸۹

۹۵۹۳۰-۳L000

سنسور ایربگ سر شاسی آزرا

۱۵۹۰

۹۵۹۳۰-۲E000

سنسور ایربگ سرشاسی اسپرتیج

۱۵۹۱

۹۵۹۲۰-۳K100

سنسور ایربگ سرشاسی سوناتا

۱۵۹۲

۹۵۶۷۰-۲B100

سنسور چرخ جلو چپ سانتافه ABS

۱۵۹۳

۹۵۶۷۱-۲B100

سنسور چرخ جلو راست سانتافهABS

۱۵۹۴

۹۵۶۷۰-۲C800

سنسور چرخ کوپه جلو راستABS

۱۵۹۵

۳۹۲۲۰-۳۸۰۱۰

سنسور درجه آب سوناتا

۱۵۹۶

۹۷۲۸۰-۳K000

سنسور دما سوناتا

۱۵۹۷

۹۵۷۰۰-۳L120

سنسور دنده عقب آزرا

۱۵۹۸

۹۸۵۱۰-۳L110EB

سنسور دنده عقب آزرا

۱۵۹۹

۹۵۷۰۰-۳L100

سنسور دنده عقب آزرا

۱۶۰۰

۹۵۷۲۰-۲E000

سنسور دنده عقب توسان

۱۶۰۱

۹۵۷۲۰-۲S000

سنسور دنده عقب توسان ۲۰۱۱

۱۶۰۲

۹۵۷۰۰-۲B100EB

سنسور دنده عقب سانتافه

۱۶۰۳

۹۵۷۲۰-۱M010

سنسور دنده عقب سراتو ۲۰۱۰

۱۶۰۴

۹۶۷۰۰-۳K500

سنسور دنده عقب سوناتا ۲۰۰۹

۱۶۰۵

۹۵۷۲۰-۳S000WHC

سنسور دنده عقب سوناتا ۲۰۱۱

۱۶۰۶

۹۵۷۰۰-۳J310

سنسور دنده عقب وراکروز

۱۶۰۷

۹۳۴۸۰-۳L002

سنسور زاویه فرمان آزرا

۱۶۰۸

۹۳۴۸۰-۳L001

سنسور زاویه فرمان آزرا و سانتافه

۱۶۰۹

۹۳۴۸۰-۲E100

سنسور زاویه فرمان توسان

۱۶۱۰

۹۳۴۸۰-۲M000

سنسور زاویه فرمان جنسیس کوپه

۱۶۱۱

۹۳۴۸۰-۲B000

سنسور زاویه فرمان سانتافه

۱۶۱۲

۹۵۷۰۰-۳k500

سنسور سپر عقب سوناتا

۱۶۱۳

۹۵۴۳۰-۲E000

سنسور سر شاسی اسپرتیج

۱۶۱۴

۴۲۶۲۱-۳۹۰۵۲

سنسور سرعت خروجی

۱۶۱۵

۲۸۱۶۴-۲۵۰۰۰

سنسور سلامت هواکش سوناتا

۱۶۱۶

۹۵۹۲۰-۳K150

سنسور ضربه ایربگ سراتو ۲۰۱۰

۱۶۱۷

۲۴۳۵۵-۲۵۰۰۰

سنسور کنترل روغن

۱۶۱۸

۹۷۲۸۰-۳L000

سنسور کیفیت هوای آزرا

۱۶۱۹

۹۷۲۸۰-۲G100

سنسور کیفیت هوای سانتافه

۱۶۲۰

۴۶۵۱۷-۳۹۰۰۰

سنسور کیلومتر سوناتا۴

۱۶۲۱

۴۶۵۱۰-۳۹۵۰۰

سنسور کیلومتر کامل

۱۶۲۲

۹۸۵۲۰-۳L000

سنسور مخزن شیشه شور آزرا

۱۶۲۳

۹۸۵۲۰-۳F000

سنسور مخزن شیشه شور وراکروز

۱۶۲۴

۳۹۳۵۰۲۵۰۱۰

سنسور وضعیت میل سوپاپ

۱۶۲۵

۹۵۷۲۰-۳V000AA

سنسور هشدار دهنده سپر جلو گرنجور

۱۶۲۶

۲۸۱۶۴-۳C100

سنسور هواکش آزرا

۱۶۲۷

۳۵۱۰۷-۳E100FFF

سنسورTPSسانتافه

۱۶۲۸

۹۵۶۷۰-۲C600

سنسورچرخ کوپه جلو چپABS

۱۶۲۹

سوپاپ دود اکسل

۱۶۳۰

۲۲۲۱۲-۳C100

سوپاپ دود آزرا

۱۶۳۱

۲۲۲۱۲-۲۵۰۰۲

سوپاپ دود سوناتا ۴

۱۶۳۲

سوپاپ هوا اکسل

۱۶۳۳

۲۲۲۱۱-۳C810

سوپاپ هوا آزرا

۱۶۳۴

۲۲۲۱۱-۲۵۰۰۰

سوپاپ هوا سوناتا

۱۶۳۵

۲۲۲۱۱-۲۵۰۰۲

سوپپاپ بنزین سوناتا

۱۶۳۶

۴۲۷۰۰-۳۹۰۵۵

سوییچ تعویض دنده توسان

۱۶۳۷

۸۱۹۰۵-۳L110

سوییچ کامل آزرا

۱۶۳۸

۸۱۹۹۶-۳L010

سوئیچ خام آزرا

۱۶۳۹

۸۱۹۹۶-۲B010

سوئیچ سانتافه

۱۶۴۰

۵۴۴۳۰-۳K000

سیبک طبق بالا سوناتا

۱۶۴۱

۵۱۷۶۰-۲E000

سیبک طبق پایین توسان

۱۶۴۲

۵۱۷۶۰-۲G000

سیبک طبق پایین سراتو

۱۶۴۳

۵۱۷۶۰-۳K000

سیبک طبق پایین سوناتا

۱۶۴۴

۵۱۷۶۰-۳K000

سیبک طبق پایین سوناتاK

۱۶۴۵

۵۴۵۳۰-۲B000

سیبک طبق سانتافه

۱۶۴۶

۵۴۵۳۰-۲B000

سیبک طبق سانتافهK

۱۶۴۷

۵۴۵۳۰-۲F000

سیبک طبق سراتو

۱۶۴۸

۵۴۵۳۰-۳S100

سیبک طبق سوناتا ۲۰۱۱

۱۶۴۹

۵۴۵۳۰-۳۱۶۰۰

سیبک طبق کوپه

۱۶۵۰

۵۴۵۰۳-۲۵A00

سیبک طبق ورنا

۱۶۵۱

۵۶۸۲۰-۲S050

سیبک فرمان ای ایکس ۳۵ راست

۱۶۵۲

۵۶۸۲۱-۲B900

سیبک فرمان ای ایکس ۵۵ راست

۱۶۵۳

۵۶۸۲۰-۲S000

سیبک فرمان ای ایکس۳۵ چپ

۱۶۵۴

۵۶۸۲۰-۲H000

سیبک فرمان ای سی چپ

۱۶۵۵

۵۶۸۲۰-۲H000

سیبک فرمان ای سی چپ CTR

۱۶۵۶

۵۶۸۲۰-۲H900

سیبک فرمان ای سی راست

۱۶۵۷

۵۶۸۲۰-۲H010

سیبک فرمان ای سی راست CTR

۱۶۵۸

۵۶۸۲۰-۳B000

سیبک فرمان تراجت

۱۶۵۹

۵۶۸۲۰-۲E000

سیبک فرمان توسان چپ

۱۶۶۰

۵۶۸۲۰-۲E900

سیبک فرمان توسان راست

۱۶۶۱

۵۶۸۲۰-۳M950

سیبک فرمان جنسیس راست

۱۶۶۲

۵۶۸۲۰-۲M000

سیبک فرمان جنسیس کوپه چپ

۱۶۶۳

۵۶۸۲۰-۲M010

سیبک فرمان جنسیس کوپه راست

۱۶۶۴

۵۶۸۲۰-۲B000

سیبک فرمان سانتافه چپ

۱۶۶۵

۵۶۸۲۰-۲B900

سیبک فرمان سانتافه راست

۱۶۶۶

۵۶۸۲۰-۳S000

سیبک فرمان سوناتا ۲۰۱۱ چپ

۱۶۶۷

۵۶۸۲۰-۲T000

سیبک فرمان سوناتا ۲۰۱۱ چپ

۱۶۶۸

۵۶۸۲۰-۳S500

سیبک فرمان سوناتا ۲۰۱۱ راست

۱۶۶۹

۵۶۸۲۰-۲T500

سیبک فرمان سوناتا ۲۰۱۱ راست

۱۶۷۰

۵۶۸۲۰-۳K000

سیبک فرمان سوناتا چپ

۱۶۷۱

۵۶۸۲۰-۳k000

سیبک فرمان سوناتا چپ کره ای

۱۶۷۲

۵۶۸۲۰-۳K010

سیبک فرمان سوناتا راست

۱۶۷۳

۵۶۸۲۰-۳k010

سیبک فرمان سوناتا راست کره ای

۱۶۷۴

۵۶۸۲۰-۲۲۶۰۰

سیبک فرمان کوپه

۱۶۷۵

۵۶۸۲۰-۲۵۰۰۰

سیبک فرمان کوپه

۱۶۷۶

۵۶۸۲۰-۲۵۰۰۰

سیبک فرمان ورنا

۱۶۷۷

سیبک مجگیر ماکسیما

۱۶۷۸

۵۴۸۳۰-۲D000

سیبک موجگیر جلو آونته

۱۶۷۹

۵۴۸۳۰-۲E100

سیبک موجگیر جلو توسان

۱۶۸۰

۵۴۸۳۰-۲E100

سیبک موجگیر جلو توسان KR

۱۶۸۱

۵۴۸۳۰-۲M000

سیبک موجگیر جلو جنسیس کوپه

۱۶۸۲

۵۴۸۳۰-۳K010

سیبک موجگیر جلو سوناتا

۱۶۸۳

۵۶۸۳۰-۳R000

سیبک موجگیر جلو سوناتا ۲۰۱۱ چپ

۱۶۸۴

۵۶۸۴۰-۳R000

سیبک موجگیر جلو سوناتا ۲۰۱۱ راست

۱۶۸۵

۵۴۸۳۰-۳K010

سیبک موجگیر جلو سوناتاCTR

۱۶۸۶

۵۴۸۳۰-۲C000

سیبک موجگیر جلو کوپه چپ

۱۶۸۷

۵۴۸۳۰-۲B000

سیبک موجگیر سانتافه جلو چپ

۱۶۸۸

۵۴۸۳۰-۲B000

سیبک موجگیر سانتافه جلو چپ/KR

۱۶۸۹

۵۴۸۴۰۲B000

سیبک موجگیر سانتافه جلو راست

۱۶۹۰

۵۴۸۴۰-۲B000

سیبک موجگیر سانتافه جلو راست KR

۱۶۹۱

۵۴۸۴۰-۲T000

سیبک موجگیر سوناتا ۲۰۱۱ سرکتی راست

۱۶۹۲

۵۴۸۳۰-۲T000

سیبک موجگیر سوناتا ۲۰۱۱ شرکتی چپ

۱۶۹۳

سیبک موجگیر عقب آونته

۱۶۹۴

۵۵۵۳۰-۲E100

سیبک موجگیر عقب توسان

۱۶۹۵

۵۵۵۳۰-۲B000

سیبک موجگیر عقب سانتافه

۱۶۹۶

۵۵۵۳۰-۳K001

سیبک موجگیر عقب سوناتا

۱۶۹۷

۵۵۵۳۰-۳R000

سیبک موجگیر عقب سوناتا ۲۰۱۱ چپ

۱۶۹۸

۵۵۵۴۰-۳R000

سیبک موجگیر عقب سوناتا۲۰۱۱ راست

۱۶۹۹

۵۵۵۳۰-۳K000

سیبک موجگیر عقب سوناتاCTR

۱۷۰۰

۵۵۵۳۰-۲۹۵۰۰

سیبک موجگیر عقب کوپه

۱۷۰۱

سیبک موجگیر عقب ورنا

۱۷۰۲

۵۴۸۴۰-۲C000

سیبک موجگیر کوپه جلو راست

۱۷۰۳

۵۴۸۳۰-۲J000

سیبک موجگیر موهاوی جلو چپ

۱۷۰۴

۵۴۸۴۰-۲J000

سیبک موجگیر موهاوی راست

۱۷۰۵

۵۴۸۳۰-۱۷۰۱۰

سیبک موجگیر ورنا جلو چپ

۱۷۰۶

۵۴۸۳۰-۲۵۰۲۰

سیبک موجگیر ورنا جلو راست

۱۷۰۷

۵۸۱۸۰-۳KA10

سیلندر ترمز چرخ سوناتا جلو چپ

۱۷۰۸

۲۸۴۰۷-۶۰۰۱

سیلندر ترمز چرخ ورنا عقب چپ

۱۷۰۹

۲۸۴۰۷-۶۰۰۲

سیلندر ترمز چرخ ورنا عقب راست

۱۷۱۰

۵۹۷۵۰-۳L000

سیم ترمز دستی پدال آزرا

۱۷۱۱

۵۹۷۶۰-۳K000

سیم ترمز دستی سوناتا

۱۷۱۲

۸۱۱۹۰-۳K000

سیم کاپوت بلند سوناتا

۱۷۱۳

۸۱۱۹۰-۳K100

سیم کاپوت کوتاه سوناتا

۱۷۱۴

۸۱۱۹۰-۲۵۰۰۰

سیم کاپوت ورنا

۱۷۱۵

۶۹۱۰۰-۲۵۳۵۰

سینی اهنی عقب ورنا

۱۷۱۶

۶۴۱۴۰-۲C700

سینی آهنی جلو کوپه

۱۷۱۷

۶۴۱۲۰-۲C710

سینی جا چراغی جلو کوپه راست

۱۷۱۸

۶۹۱۴۱-۲۵۳۵۰

سینی جا چراغی عقب ورنا چپ

۱۷۱۹

۶۴۱۱۰-۲C710

سینی جا چراغی کوپه چپ

۱۷۲۰

۶۴۱۰۱-۲S000

سینی جلو IX35

۱۷۲۱

۶۴۱۰۱-۲G500

سینی جلو اپتیما

۱۷۲۲

سینی جلو اسپرتیج ۲۰۰۹

۱۷۲۳

۶۴۱۰۱-۲L000

سینی جلو ای سی

۱۷۲۴

۶۴۱۰۱-۳L000

سینی جلو آزرا

۱۷۲۵

۶۴۱۰۱-۳L001

سینی جلو آزرا ۲۰۱۱

۱۷۲۶

۶۴۱۰۰-۲D510

سینی جلو آونته

۱۷۲۷

۶۴۱۰۱-۲E001

سینی جلو توسان

۱۷۲۸

۶۴۱۰۱-۲E001

سینی جلو توسان تایوان

۱۷۲۹

۶۴۱۰۱-۳M000

سینی جلو جنسیس

۱۷۳۰

۶۴۱۰۱-۲M000

سینی جلو جنسیس کوپه

۱۷۳۱

۶۴۱۰۱-۲B000

سینی جلو سانتافه

۱۷۳۲

۶۴۱۰۱-۲B500

سینی جلو سانتافه ۲۰۱۰

۱۷۳۳

۶۴۱۰۱-۲B000

سینی جلو سانتافه تایوان

۱۷۳۴

۶۴۱۰۱-۳K001

سینی جلو سوناتا ۲۰۰۷

۱۷۳۵

۶۶۴۰۱-۳K500

سینی جلو سوناتا ۲۰۰۹

۱۷۳۶

۶۴۱۰۱-۴R000

سینی جلو سوناتا ۲۰۱۱ شرکتی

۱۷۳۷

۶۴۱۰۱-۳S000

سینی جلو سوناتا ۲۰۱۱ وارداتی

۱۷۳۸

۶۴۱۰۱-۳K000

سینی جلو سوناتا تایوان

۱۷۳۹

۶۴۱۰۱-۳V001

سینی جلو گرنجور

۱۷۴۰

۶۴۱۰۱-۳J000

سینی جلو وراکروز

۱۷۴۱

۶۴۱۰۱-۲۵۵۰۰

سینی جلو ورنا k

۱۷۴۲

۲۹۱۱۰-۱f000

سینی زیر موتور اسپرتیج

۱۷۴۳

۲۹۱۱۰-۳J100

سینی زیر موتور ای ایکس ۵۵

۱۷۴۴

۲۹۱۳۰-۳K300

سینی زیر موتور آزرا چپ

۱۷۴۵

۲۹۱۲۰-۳k300

سینی زیر موتور آزرا راست

۱۷۴۶

۲۹۱۱۰-۲D100

سینی زیر موتور آونته چپ

۱۷۴۷

۲۹۱۱۰-۲E000

سینی زیر موتور توسان

۱۷۴۸

۲۹۱۲۰-۳L000

سینی زیر موتور جلویی آزرا

۱۷۴۹

۲۹۱۲۰-۳k530

سینی زیر موتور راست آزرا

۱۷۵۰

۲۹۱۱۰-۲B800

سینی زیر موتور سانتافه ۲۰۱۱

۱۷۵۱

۲۹۱۱۰-۲B100

سینی زیر موتور سانتافه وارداتی

۱۷۵۲

۲۹۱۱۰-۲H100

سینی زیر موتور سراتو ۲۰۱۰ راست

۱۷۵۳

۲۹۱۲۰-۳K250

سینی زیر موتور سوناتا ۴

۱۷۵۴

۲۹۱۲۰-۳K105

سینی زیر موتور سوناتا۴ جلویی

۱۷۵۵

۶۹۱۰۰-۳K010

سینی عقب سوناتا

۱۷۵۶

۸۲۶۶۲-۲J010

شاسی دستگیره درب عقب وراکروز

۱۷۵۷

۶۴۱۶۰-۲C001

شاسی زیر رادیاتور کوپه

۱۷۵۸

۶۴۶۰۱-۲B 200

شاسی سانتافه چپ

۱۷۵۹

۶۴۶۰۲-۲B200

شاسی سانتافه راست

۱۷۶۰

۲۳۵۱۰-۳C151

شاطون آزرا

۱۷۶۱

۲۳۵۱۰-۳E103

شاطون سانتافه

۱۷۶۲

۲۳۵۱۰-۲۵۲۱۰

شاطون سوناتا

۱۷۶۳

شاطون کوپه

۱۷۶۴

۸۷۳۶۰-۳L150

شبرنگ آزرا بدون دوربین

۱۷۶۵

شبرنگ سپر عقب IX35 LED

۱۷۶۶

۹۲۴۰۸-۲B510

شبرنگ سپر عقب سانتافه ۲۰۱۰ چپ

۱۷۶۷

۹۲۴۰۹-۲B510

شبرنگ سپر عقب سانتافه ۲۰۱۰ راست

۱۷۶۸

شبرنگ سپر عقب سانتافه LED

۱۷۶۹

شبرنگ سپر عقب سوناتا ۲۰۱۱ LED

۱۷۷۰

۹۲۴۰۵-۳S000

شبرنگ سپر عقب سوناتا ۲۰۱۱ چپ

۱۷۷۱

۹۲۴۰۶-۳S000

شبرنگ سپر عقب سوناتا ۲۰۱۱ راست

۱۷۷۲

۹۲۴۰۵-۳J200

شبرنگ سپر عقب وراکروز بدون لامپ

۱۷۷۳

۹۲۴۰۶-۳J200

شبرنگ سپر عقب وراکروز بدون لامپ راست

۱۷۷۴

۸۷۳۶۰-۳L350

شبرنگ صندوق آزرا ۲۰۱۱

۱۷۷۵

۸۷۳۶۰-۳L160

شبرنگ عقب آزرا دوربین دار

۱۷۷۶

۹۲۴۰۵-۲J250

شبرنگ لامپ دار موهاوی چپ

۱۷۷۷

۸۷۵۳۲-۳J000

شبکه بالای قاب رکاب وراکروز چپ

۱۷۷۸

۸۷۶۴۲-۳J000

شبکه بالای قاب رکاب وراکروز راست

۱۷۷۹

۸۶۵۲۴-۳K000

شبکه بغل پرژکتور سوناتا راست

۱۷۸۰

۸۶۵۶۱-۲M000

شبکه داخل سپر جلو جنسیس کوپه چپ

۱۷۸۱

۸۶۵۶۲-۲M000

شبکه داخل سپر جلو جنسیس کوپه راست

۱۷۸۲

۸۶۵۱۲-۲B000

شبکه داخل سپر جلو سانتافه

۱۷۸۳

۸۶۵۶۱-۲F500

شبکه داخل سپر جلو سراتو

۱۷۸۴

۸۷۵۲۲-۳J200

شبکه داخل سپر جلو وراکروز

۱۷۸۵

۸۶۵۶۹-۲M000

شبکه داخل سپر جنسیس کوپه

۱۷۸۶

۸۶۱۵۰-۱M000

شبکه زیر برف پاک کن سراتو ۲۰۱۰

۱۷۸۷

۸۶۵۶۱-۲L010

شبکه سپر جلو I30

۱۷۸۸

۸۶۵۹۱-۳S000

شبکه سپر جلو سوناتا ۲۰۱۱

۱۷۸۹

۸۶۵۲۲-۳J200

شبکه سپر جلو وراکروز

۱۷۹۰

۸۶۸۱۱-۲G500

شلگیر اپتیما جلو چپ

۱۷۹۱

۸۶۸۱۲-۲G500

شلگیر اپتیما جلو راست

۱۷۹۲

۸۶۸۱۲-۳F500

شلگیر اپیروس جلو راست

۱۷۹۳

۸۶۸۱۱-۱F510

شلگیر اسپرتیج ۲۰۰۹ جلو چپ

۱۷۹۴

۶۸۱۱۲-۱F510

شلگیر اسپرتیج ۲۰۰۹ جلو راست

۱۷۹۵

۸۶۸۱۱-۲L000

شلگیر ای سی جلو چپ

۱۷۹۶

۸۶۸۱۲-۲L000

شلگیر ای سی جلو راست

۱۷۹۷

۸۶۸۱۱-۳L700

شلگیر آزرا ۲۰۱۱ جلو چپ

۱۷۹۸

۸۶۸۱۲-۳L700

شلگیر آزرا ۲۰۱۱ جلو راست

۱۷۹۹

۸۶۸۱۱-۳L000

شلگیر آزرا جلو چپ

۱۸۰۰

۸۶۸۱۱-۳L000

شلگیر آزرا جلو چپ تایوان

۱۸۰۱

۸۶۸۱۲-۳L000

شلگیر آزرا جلو راست

۱۸۰۲

۸۶۸۱۲-۳L000

شلگیر آزرا جلو راست تایوان

۱۸۰۳

۸۶۸۲۳-۳L000

شلگیر آزرا عقب چپ

۱۸۰۴

۸۶۸۱۲-۲D512

شلگیر آونته جلو راست

۱۸۰۵

۸۶۸۲۱-۲D500

شلگیر آونته عقب چپ

۱۸۰۶

۸۶۸۲۲-۲D500

شلگیر آونته عقب راست

۱۸۰۷

۸۶۸۱۱-۲E010

شلگیر توسان جلو چپ

۱۸۰۸

۸۶۸۱۲-۲E010

شلگیر توسان جلو راست

۱۸۰۹

۸۶۸۲۱-۲E010

شلگیر توسان عقب چپ

۱۸۱۰

۸۶۸۱۱-۱J000

شلگیر جلو I20 چپ

۱۸۱۱

۸۶۸۱۲-۱J000

شلگیر جلو i20 راست

۱۸۱۲

۸۶۸۱۱-۱F010

شلگیر جلو اسپرتیج چپ

۱۸۱۳

۸۶۸۱۱-۲D502

شلگیر جلو چپ آونته

۱۸۱۴

۸۶۸۱۲-۲۵۵۰۰

شلگیر جلو راست ورنا

۱۸۱۵

۸۶۸۱۱-۳S500

شلگیر جلو سوناتا۲۰۱۱ شرکتی چپ

۱۸۱۶

۸۶۸۱۱-۳M000

شلگیر جنسیس جلو چپ

۱۸۱۷

۸۶۸۱۲-۳M000

شلگیر جنسیس جلو راست

۱۸۱۸

۸۶۸۱۱-۲M000

شلگیر جنسیس کوپه جلو چپ

۱۸۱۹

۸۶۸۱۲-۲M000

شلگیر جنسیس کوپه جلو راست

۱۸۲۰

۸۶۸۲۱-۲M000

شلگیر جنسیس کوپه عقب چپ

۱۸۲۱

۸۶۸۱۰-۲B200

شلگیر سانتافه ۲۰۱۰ جلو چپ

۱۸۲۲

۸۶۸۲۰-۲B200

شلگیر سانتافه ۲۰۱۰ جلو راست

۱۸۲۳

شلگیر سانتافه تایوان چپ

۱۸۲۴

شلگیر سانتافه تایوان راست

۱۸۲۵

۸۶۸۱۰-۲B000

شلگیر سانتافه جلو چپ

۱۸۲۶

۸۶۸۲۰-۲B000

شلگیر سانتافه جلو راست

۱۸۲۷

۸۶۸۳۰-۲B000

شلگیر سانتافه عقب چپ

۱۸۲۸

۸۶۸۴۰-۲B000

شلگیر سانتافه عقب راست

۱۸۲۹

۸۶۸۱۲-۲F500

شلگیر سراتو جلو راست

۱۸۳۰

۸۶۸۲۱-۲F500

شلگیر سراتو عقب چپ

۱۸۳۱

۸۶۸۱۲-۳E510

شلگیر سورنتو جلو راست

۱۸۳۲

۸۶۸۲۱-۳E510

شلگیر سورنتو عقب چپ

۱۸۳۳

۸۶۸۱۲-۳K500

شلگیر سوناتا ۲۰۰۹ جلو راست

۱۸۳۴

۸۶۸۲۱-۳K500

شلگیر سوناتا ۲۰۰۹ عقب چپ

۱۸۳۵

۸۶۸۱۱-۳S000

شلگیر سوناتا ۲۰۱۱ جلو چپ

۱۸۳۶

۸۶۸۱۲-۳S000

شلگیر سوناتا ۲۰۱۱ جلو راست وارداتی T

۱۸۳۷

۸۶۸۱۲-۳S500

شلگیر سوناتا ۲۰۱۱ شرکتی جلو راست

۱۸۳۸

۸۶۸۲۳-۳S000

شلگیر سوناتا ۲۰۱۱ عقب چپ جلویی

۱۸۳۹

۸۶۸۲۱-۳S000

شلگیر سوناتا ۲۰۱۱ عقب چپ عقبی

۱۸۴۰

۸۶۸۱۱-۳K000

شلگیر سوناتا جلو چپ

۱۸۴۱

۸۶۸۱۱-۳K000

شلگیر سوناتا جلو چپ تایوان

۱۸۴۲

۸۶۸۱۲-۳K000

شلگیر سوناتا جلو راست

۱۸۴۳

۸۶۸۱۲-۳K000

شلگیر سوناتا جلو راست تایوان

۱۸۴۴

۸۶۸۲۲-۳K000

شلگیر سوناتا عقب راست

۱۸۴۵

۸۶۸۱۱-۳K500

شلگیر سوناتا۲۰۰۹ جلو چپ

۱۸۴۶

۸۶۸۲۱-۱J000

شلگیر عقب I20 چپ

۱۸۴۷

۸۶۸۲۲-۲L000

شلگیر عقب I30 راست عقبی

۱۸۴۸

۸۶۸۲۲-۳l000

شلگیر عقب آزرا راست

۱۸۴۹

۸۶۸۲۳-۲c700

شلگیر عقب کوپه چپ جلویی

۱۸۵۰

۸۶۸۱۱-۲C700

شلگیر کوپه جلو چپ

۱۸۵۱

۸۶۸۱۲-۲c700

شلگیر کوپه جلو راست

۱۸۵۲

۸۶۸۲۱-۲C700

شلگیر کوپه عقب چپ

۱۸۵۳

۸۶۸۱۱-۳V000

شلگیر گرنجور جلو چپ

۱۸۵۴

۸۶۸۱۲-۳V000

شلگیر گرنجور جلو راست

۱۸۵۵

۸۶۸۱۲-۲J000

شلگیر ماهاوی جلو راست

۱۸۵۶

۸۶۸۲۲-۲J000

شلگیر موهاوی عقب راست

۱۸۵۷

۸۶۸۲۰-۳J000

شلگیر وراکروز جلو چپ

۱۸۵۸

۸۶۸۲۰-۳J100

شلگیر وراکروز جلو راست

۱۸۵۹

۸۶۸۱۱-۲۵۵۰۰

شلگیر ورنا جلو چپ

۱۸۶۰

۸۶۸۱۱-۲۵۵۰۰

شلگیر ورنا جلو چپ تایوان

۱۸۶۱

۸۶۸۱۲-۲۵۵۰۰

شلگیر ورنا جلو راست

۱۸۶۲

۸۶۸۱۲-۲۵۵۰۰

شلگیر ورنا جلو راست تایوان

۱۸۶۳

۸۶۸۲۱-۲۵۰۰۰

شلگیر ورنا عقب چپ

۱۸۶۴

۸۶۸۲۲-۲۵۰۰۰

شلگیر ورنا عقب راست

۱۸۶۵

۲۵۴۱۴-۳L200

شلنگ بالای رادیاتور آزرا

۱۸۶۶

۲۵۴۱۱-۲D150

شلنگ بالای رادیاتور آونته

۱۸۶۷

۲۵۴۱۱-۲E200

شلنگ بالای رادیاتور توسان

۱۸۶۸

۲۵۴۱۱-۲B100

شلنگ بالای رادیاتور سانتافه

۱۸۶۹

۲۵۴۱۴-۳K500

شلنگ بالای رادیاتور سوناتا ۲۰۰۹

۱۸۷۰

۲۵۴۱۵-۳K100

شلنگ بالای رادیاتور سوناتا۴

۱۸۷۱

۲۵۴۱۱-۲۵۰۰۰

شلنگ بالای رادیاتور ورنا

۱۸۷۲

۲۵۴۱۲-۲E200

شلنگ پایین رادیاتور اسپرتیج/توسان

۱۸۷۳

شلنگ پایین رادیاتور اکسل

۱۸۷۴

۲۵۴۱۵-۳K200

شلنگ پایین رادیاتور آزرا

۱۸۷۵

۲۵۴۱۲-۲D200

شلنگ پایین رادیاتور آونته

۱۸۷۶

۲۵۴۱۲-۲B100

شلنگ پایین رادیاتور سانتافه

۱۸۷۷

۲۵۴۱۵-۳K500

شلنگ پایین رادیاتور سوناتا ۲۰۰۹

۱۸۷۸

۲۵۴۱۵-۳K100

شلنگ پایین رادیاتور سوناتا۴

۱۸۷۹

۲۵۴۱۲-۲۵۰۰۰

شلنگ پایین رادیاتور ورنا

۱۸۸۰

۵۸۷۴۴-۳L001

شلنگ ترمز آزرا

۱۸۸۱

۵۸۷۳۱-۳L001

شلنگ ترمز آزرا جلو چپ

۱۸۸۲

۵۸۷۳۱-۱M000

شلنگ ترمز سراتو ۲۰۱۰ جلو چپ

۱۸۸۳

۵۸۷۳۱-۳J000

شلنگ ترمز وراکروز جلو چپ

۱۸۸۴

۵۸۷۳۲-۳J000

شلنگ ترمز وراکروز جلو راست

۱۸۸۵

۹۸۶۶۱-۳۸۱۰۰

شلنگ رابط پمپ شیشه شور

۱۸۸۶

شلنگ رابط تلسکوپی جنسیس

۱۸۸۷

۲۵۴۱۱-۲B900

شلنگ رادیاتور بالا سانتافه ۲۰۱۰

۱۸۸۸

۲۵۴۲۰-۳K150

شلنگ رادیاتور روغن

۱۸۸۹

۹۸۶۷۵-۳L100

شلنگ کامل چراغ شور آزرا

۱۸۹۰

۹۷۷۷۵-۳K250

شلنگ کولر بلند سوناتا ۶

۱۸۹۱

۹۷۷۶۲-۳K200

شلنگ کولر کوتاه آزرا

۱۸۹۲

۱۸۸۱۴-۱۱۰۵۱

شمع سوناتا۴

۱۸۹۳

شمع موتور +۸

۱۸۹۴

۲۷۴۱۰-۲۳۷۰۰

شمع موتور آزرا

۱۸۹۵

۲۷۴۱۰-۲۳۷۰۰

شمع موتور آزرا B

۱۸۹۶

۴۵

شمع موتور آزرا بوش

۱۸۹۷

۱۸۸۴۶-۱۱۰۶۰

شمع موتور جنسیس

۱۸۹۸

۱۸۸۴۶-۱۱۰۷۰

شمع موتور جنسیس کوپه

۱۸۹۹

۱۸۸۴۰-۱۱۰۵۱

شمع موتور سانتافه

۱۹۰۰

۱۸۸۴۱-۱۱۰۵۱

شمع موتور سوناتا ۲۰۰۹

۱۹۰۱

۲۷۴۱۰-۳۷۱۰۰

شمع موتور سوناتا ۶

۱۹۰۲

۱۸۸۵۰-۱۱۰۵۰

شمع موتور موهاوی ۸ سیلندر

۱۹۰۳

شمع موتور+۴۲

۱۹۰۴

۲۴۳۵۵-۳C100

شیر کنترل روغن آزرا چپ

۱۹۰۵

۲۴۳۵۵-۳C200

شیر کنترل روغن آزرا راست

۱۹۰۶

۲۴۳۵۵-۳E000

شیر کنترل روغن سانتافه چپ

۱۹۰۷

۲۴۳۵۶-۳E000

شیر کنترل روغن سانتافه راست

۱۹۰۸

۸۷۶۱۱-۳L000

شیشه آینه آزرا بدون راهنما چپ

۱۹۰۹

۸۷۶۲۱-۳L000

شیشه آینه آزرا بدون راهنما راست

۱۹۱۰

۸۷۶۱۱-۳L300

شیشه آینه آزرا خط دار چپ

۱۹۱۱

۸۷۶۱۱-۳L230

شیشه آینه آزرا راهنما دار چپ

۱۹۱۲

۸۷۶۲۱-۳L230

شیشه آینه آزرا راهنما دار راست

۱۹۱۳

۸۷۶۲۱-۳L232

شیشه آینه آزرا راهنما دار راست

۱۹۱۴

۸۷۶۲۱-۳L210

شیشه آینه آزرا راهنما دار عربی راست

۱۹۱۵

۸۷۶۱۱-۳L232

شیشه آینه آزرا راهنمادار چپ

۱۹۱۶

شیشه آینه آونته راست

۱۹۱۷

۸۷۶۱۱-۲E260

شیشه آینه توسان چپ

۱۹۱۸

۸۷۶۲۱-۲E500

شیشه آینه توسان راست

۱۹۱۹

۸۷۶۱۱-۲M200

شیشه آینه جنسیس کوپه چپ

۱۹۲۰

۸۷۶۲۱-۲M200

شیشه آینه جنسیس کوپه راست

۱۹۲۱

۸۷۶۱۱-۲B130

شیشه آینه چپ سانتافه بدون راهنما

۱۹۲۲

۸۷۶۲۱-۲B000

شیشه آینه راست سانتافه

۱۹۲۳

۸۷۶۰۶-۳E200

شیشه آینه راست سورنتو

۱۹۲۴

۸۷۶۲۱-۲۵۷۰۰

شیشه آینه راست ورنا

۱۹۲۵

۸۷۶۱۱-۲B000

شیشه آینه سانتافه بدون راهنما چپ

۱۹۲۶

۸۷۶۲۱-۲B940

شیشه آینه سانتافه بدون راهنما راست

۱۹۲۷

۸۷۶۱۱-۳J110

شیشه آینه سانتافه چپ

۱۹۲۸

۸۷۶۲۱-۳J110

شیشه آینه سانتافه راست

۱۹۲۹

۸۷۶۲۱-۳j100

شیشه آینه سانتافه راهنما دار راست

۱۹۳۰

۸۷۶۱۱-۳j100

شیشه آینه سانتافه راهنمادار چپ

۱۹۳۱

۸۷۶۲۱-۲G410

شیشه آینه سوناتا ۲۰۱۰ راست

۱۹۳۲

۸۷۶۱۱-۳S510

شیشه آینه سوناتا ۲۰۱۱ چپ

۱۹۳۳

۸۷۶۲۱-۳S510

شیشه آینه سوناتا ۲۰۱۱ راست

۱۹۳۴

۸۷۶۲۱-۳K100

شیشه آینه سوناتا بدون راهنما راستG

۱۹۳۵

۸۷۶۱۱-۳K200

شیشه آینه سوناتا چپ

۱۹۳۶

۸۷۶۱۱-۳K400

شیشه آینه سوناتا خط دار چپ

۱۹۳۷

۸۷۶۲۱-۳K200

شیشه آینه سوناتا راست

۱۹۳۸

۸۷۶۲۱-۳K400

شیشه آینه سوناتا راست

۱۹۳۹

۸۷۶۱۱-۲G420

شیشه آینه سوناتا۲۰۱۰ چپ

۱۹۴۰

۸۷۶۱۱-۲C050

شیشه آینه کوپه بدون گرمکن چپ

۱۹۴۱

۸۷۶۲۱-۲C050

شیشه آینه کوپه بدون گرمکن راست

۱۹۴۲

۸۷۶۱۱-۲C060

شیشه آینه کوپه گرمکن دار چپ

۱۹۴۳

۸۷۶۲۱-۲C010

شیشه آینه کوپه گرمکن دار راست

۱۹۴۴

۸۷۶۱۱-۳V200

شیشه آینه گرنجور چپ عرب

۱۹۴۵

۸۷۶۲۱-۳V2000

شیشه آینه گرنجور راست عرب

۱۹۴۶

۸۷۶۱۱-۳J210

شیشه آینه وراکروز چپ

۱۹۴۷

۸۷۶۲۱-۳J210

شیشه آینه وراکروز راست

۱۹۴۸

۸۷۶۱۱-۲۵۷۱۰

شیشه آینه ورنا چپ

۱۹۴۹

۸۷۶۱۱-۲۵۷۰۰

شیشه آینه ورنا چپ

۱۹۵۰

۸۷۶۲۱-۲۵۷۰۰

شیشه آینه ورنا راستK

۱۹۵۱

۸۷۶۱۱-۲D100

شیشه آیینه آونته چپ

۱۹۵۲

۸۶۱۱۰-۳L150

شیشه جلو آزرا سولار

۱۹۵۳

شیشه جلو آونته

۱۹۵۴

۸۶۱۱۰-۳j310

شیشه جلو آی ایکس ۵۵

۱۹۵۵

۸۶۱۱۰-۲E310

شیشه جلو توسان ۲۰۰۹ سولار

۱۹۵۶

۸۶۱۱۰-۳M030

شیشه جلو جنسیس

۱۹۵۷

شیشه جلو سانتافه

۱۹۵۸

۸۶۱۱۰-۱M270

شیشه جلو سراتو ۲۰۱۰

۱۹۵۹

۸۶۱۱۰-۳S651

شیشه جلو سوناتا ۲۰۱۱

۱۹۶۰

۸۶۱۱۰-۳K080

شیشه جلو سوناتا ساده

۱۹۶۱

۸۶۱۱۰-۳K110

شیشه جلو سوناتا سولار

۱۹۶۲

۸۶۱۱۰-۲c000

شیشه جلو کوپه

۱۹۶۳

۸۶۱۱۰-۳V200

شیشه جلو گرنجور

۱۹۶۴

۸۳۴۲۰-۲G000

شیشه درب اپتیما عقب راست

۱۹۶۵

۸۲۴۱۱-۳L010

شیشه درب آزرا جلو چپ

۱۹۶۶

۸۲۴۲۱-۳L010

شیشه درب آزرا جلو راست سولار

۱۹۶۷

۸۳۴۲۰-۳l010

شیشه درب آزرا عقب راست

۱۹۶۸

شیشه درب آونته عقب راست

۱۹۶۹

۸۲۴۱۱-۲S010

شیشه درب توسان ۲۰۱۲ جلو چپ

۱۹۷۰

۸۲۴۲۱-۲S010

شیشه درب توسان ۲۰۱۲ جلو راست

۱۹۷۱

۸۲۴۲۰-۲E030

شیشه درب توسان جلو راست

۱۹۷۲

۸۲۴۲۰-۲E000

شیشه درب توسان جلو راست ساده

۱۹۷۳

۸۳۴۲۰-۲E000

شیشه درب توسان عقب راست ساده

۱۹۷۴

۸۲۴۱۱-۳K010

شیشه درب جلو چپ سوناتا سولار

۱۹۷۵

۸۳۴۱۱-۳M000

شیشه درب جنسیس عقب چپ

۱۹۷۶

۸۳۴۲۱-۳M010

شیشه درب جنسیس عقب راست

۱۹۷۷

۸۲۴۱۱-۲B010

شیشه درب سانتافه جلو چپ

۱۹۷۸

۸۲۴۲۱-۲B010

شیشه درب سانتافه جلو راست

۱۹۷۹

۸۳۴۱۰-۲B020

شیشه درب سانتافه عقب چپ

۱۹۸۰

۸۳۴۲۰-۲B020

شیشه درب سانتافه عقب راست

۱۹۸۱

۸۲۴۲۱-۳K010

شیشه درب سوناتا جلو راست

۱۹۸۲

۸۳۴۲۱-۳K010

شیشه درب سوناتا عقب راست

۱۹۸۳

۸۳۴۱۱-۳K010

شیشه درب عقب چپ سوناتا

۱۹۸۴

۸۲۴۱۱-۳j010

شیشه درب وراکروز جلو چپ

۱۹۸۵

۸۳۴۱۱-۳j020

شیشه درب وراکروز عقب چپ

۱۹۸۶

۸۱۶۱۰-۳L000

شیشه سانروف آزرا

۱۹۸۷

۸۱۶۱۰-۲B000

شیشه سانروف سانتافه

۱۹۸۸

۸۱۶۱۰-۳K000

شیشه سانروف سوناتا

۱۹۸۹

۸۷۱۱۰-۲G200

شیشه عقب اپتیما

۱۹۹۰

۸۷۱۱۱-۱F021

شیشه عقب اسپرتیج دودی

۱۹۹۱

۸۷۱۱۰-۳L030

شیشه عقب آزرا سولار

۱۹۹۲

شیشه عقب آونته

۱۹۹۳

۸۷۱۱۰-۲B020

شیشه عقب سانتافه اصلی

۱۹۹۴

۸۷۱۱۰-۳s000

شیشه عقب سوناتا۲۰۱۱ وارداتی

۱۹۹۵

۸۷۱۱۰-۳J021

شیشه عقب وراکروز دودی

۱۹۹۶

۸۷۸۱۰-۳L010

شیشه لچکی آزرا چپ سولار

۱۹۹۷

شیشه لچکی درب آونته عقب راست

۱۹۹۸

۸۳۴۲۷-۳K010

شیشه لچکی درب سوناتا عقب راست

۱۹۹۹

۸۷۸۱۰-۲B050

شیشه لچکی ستون سانتافه عقب چپ دودی

۲۰۰۰

۸۷۸۲۰-۲B030

شیشه لچکی ستون عقب راست سانتافه دودی

۲۰۰۱

۸۳۴۱۷-۳K010

شیشه لچکی سوناتا عقب راست

۲۰۰۲

۸۷۸۲۰-۲E020

شیشه لچکی عقب راست توسان دودی

۲۰۰۳

صافی بنزین ماتیز

۲۰۰۴

صافی بنزین ماکسیما

۲۰۰۵

۲۶۳۵۲-۳C250

صافی فیلتر روغن وراکروز

۲۰۰۶

صفحه روی پمپ بنزین ورنا

۲۰۰۷

vkd30903

صفحه کلاج آونتهvaleo

۲۰۰۸

۴۱۱۰۰-۳۹۱۴۵

صفحه کلاج کوپه

۲۰۰۹

۴۱۱۰۰-۳۶۶۲۰

صفحه کلاج ورنا کوچکVALEO

۲۰۱۰

۴۱۱۰۰-۲۸۰۶۰

صفحه کلاچ آونته

۲۰۱۱

۴۱۱۰۰-۲۲۰۱۰

صفحه کلاچ ورنا بزرگ

۲۰۱۲

۴۱۱۰۰-۲۲۷۰۵

صفحه کلاچ ورنا کوچک

۲۰۱۳

۵۴۵۰۰-۳L000

طبق آزرا جلو پایین چپ آلومینیومی

۲۰۱۴

۵۴۵۰۰-۲D002

طبق آونته جلو چپ

۲۰۱۵

۵۴۵۰۱-۲D002

طبق آونته جلو راست

۲۰۱۶

۵۴۵۰۱-۲D002

طبق آونته جلو راستK

۲۰۱۷

۵۴۵۰۱-۳K060

طبق پایین سوناتا جلو راست

۲۰۱۸

۵۴۵۰۰-۳K060

طبق پایین سوناتا/آزرا جلو چپ

۲۰۱۹

۵۴۵۰۰-۲S000

طبق توسان ۲۰۱۱ جلو چپ

۲۰۲۰

۵۴۵۰۰-۲E001

طبق توسان جلو چپ پایین

۲۰۲۱

۵۴۵۰۰-۲E000

طبق توسان جلو چپ کره ای

۲۰۲۲

۵۴۵۰۱-۲E000

طبق توسان جلو راست

۲۰۲۳

۵۴۵۰۱-۲E000

طبق توسان جلو راست کره ای

۲۰۲۴

۵۴۵۰۱-۳L000

طبق جلو آزرا پایین راست آلومینیومی

۲۰۲۵

۵۴۵۰۰-۲D000

طبق جلو آونته چپ k

۲۰۲۶

۵۴۴۱۰-۳K000

طبق جلو بالا چپ سوناتا

۲۰۲۷

طبق جلو بالا راست سوناتا

۲۰۲۸

۵۴۴۰۱-۲J100

طبق جلو بالا راست موهاوی

۲۰۲۹

۵۴۵۰۱-۳F670

طبق جلو پایین راست اپیروس

۲۰۳۰

۵۴۵۰۱-۳k000

طبق جلو پایین راست سوناتا

۲۰۳۱

۵۴۵۰۵-۳M100

طبق جلو جنسیس چپ

۲۰۳۲

۵۴۵۰۶-۳M100

طبق جلو جنسیس راست

۲۰۳۳

۵۴۵۰۱-۳M100

طبق جلو جنسیس راست

۲۰۳۴

۵۴۵۰۰-۲H000

طبق جلو چپ I30

۲۰۳۵

۵۴۵۰۰-۳S100

طبق جلو چپ سوناتا۲۰۱۱

۲۰۳۶

۵۴۵۰۱-۲H000

طبق جلو راست I30

۲۰۳۷

۵۴۵۰۰-۲B000

طبق جلو سانتافه چپ

۲۰۳۸

۵۴۵۰۰-۳S000

طبق جلو سوناتا ۲۰۱۱ چپ

۲۰۳۹

۵۴۵۰۱-۳S000

طبق جلو سوناتا ۲۰۱۱ راست

۲۰۴۰

۵۴۵۰۱-۳S100

طبق جلو سوناتا ۲۰۱۱ راست

۲۰۴۱

۵۴۵۰۱-۳J000

طبق جلو وراکروز راست

۲۰۴۲

۵۴۵۰۰-۳M100

طبق جنسیس دو بوش چپ

۲۰۴۳

۵۴۵۰۵-۲M000

طبق جنسیس کوپه بزرگ چپ

۲۰۴۴

۵۴۵۰۰-۲M000

طبق جنسیس کوپه جلو چپ

۲۰۴۵

۵۴۵۰۱-۲M000

طبق جنسیس کوپه جلو راست

۲۰۴۶

۵۴۵۰۱-۲B100

طبق سانتافه جلو راست

۲۰۴۷

۵۴۵۰۱-۲B000

طبق سانتافه جلو راستKR

۲۰۴۸

۵۵۲۳۰-۲B000

طبق سانتافه عقب بالا چپ

۲۰۴۹

۵۵۲۴۰-۲B000

طبق سانتافه عقب بالا راست

۲۰۵۰

۵۴۵۰۰-۲B000

طبق سانتفه جلو چپKR

۲۰۵۱

۵۴۵۰۰-۳K060

طبق سوناتا پایین جلو چپ کره ای

۲۰۵۲

۵۴۴۲۰-۳K000

طبق سوناتا جلو بالا راست

۲۰۵۳

۵۴۵۰۱-۳K060

طبق سوناتا جلو پایین راست G

۲۰۵۴

۵۴۵۰۱-۳K060

طبق سوناتا جلو پایین راست کره ای

۲۰۵۵

۵۵۱۲۰-۳K000

طبق سوناتا عقب بالا راستG

۲۰۵۶

۵۵۲۲۰-۳K700

طبق سوناتا عقب پایین راستG

۲۰۵۷

۵۵۲۱۰-۳L000

طبق عقب آزرا پایین چپ

۲۰۵۸

۵۵۱۱۰-۳k000

طبق عقب بالا چپ سوناتا

۲۰۵۹

۵۵۱۲۰-۳F600

طبق عقب بالا راست اپیروس

۲۰۶۰

۵۵۲۲۰-۳K000

طبق عقب پایین آزرا راست

۲۰۶۱

۵۵۲۲۰-۳F600

طبق عقب پایین راست اپیروس

۲۰۶۲

۵۵۲۲۰-۲E500

طبق عقب توسان

۲۰۶۳

۵۵۲۸۰-۳S000

طبق عقب سوناتا ۲۰۱۱ راست

۲۰۶۴

۵۵۲۷۰-۳S000

طبق عقب سوناتا ۲۰۱۱چپ

۲۰۶۵

۵۵۲۱۰-۳K000

طبق عقب سوناتا پایین چپ

۲۰۶۶

۵۵۲۲۰-۲D000

طبق عقب کوپه راست

۲۰۶۷

۵۴۵۰۰-۲C607

طبق کوپه جلو چپ

۲۰۶۸

۵۴۵۰۱-۲C607

طبق کوپه جلو راست

۲۰۶۹

۵۴۵۰۰-۳J000

طبق وراکروز پایین چپ

۲۰۷۰

۵۴۵۰۱-۳J000

طبق وراکروز پایین راست

۲۰۷۱

۵۵۲۳۰-۳J000

طبق وراکروز عقب بالا چپ

۲۰۷۲

۵۵۲۴۰-۳J000

طبق وراکروز عقب بالا راست

۲۰۷۳

۵۴۵۰۰-۲۵۰۰۰

طبق ورنا جلو چپ

۲۰۷۴

۵۴۵۰۰-۲۵۰۰۰

طبق ورنا جلو چپK

۲۰۷۵

۵۴۵۰۱-۲۵۰۰۰

طبق ورنا جلو راست

۲۰۷۶

۵۴۵۰۱-۲۵۰۰۰

طبق ورنا جلو راست K

۲۰۷۷

۸۶۳۰۰-۲B000

عقب سانتافهHآرم

۲۰۷۸

۰۸۱۳۰-۲D011

فرش کف پا آونته

۲۰۷۹

۰۸۱۳۰-۲۵۰۱۰

فرش کف پا ورنا

۲۰۸۰

۹۳۸۱۰-۳K000

فشنگی استپ ترمز

۲۰۸۱

۳۹۲۲۰-۳۸۰۳۰

فشنگی درجه آب سانتافه

۲۰۸۲

۹۴۷۵۰-۳۷۰۰۰

فشنگی روغن آزرا

۲۰۸۳

۹۴۷۵۰-۲۱۰۳۰

فشنگی روغن ورنا/آونته

۲۰۸۴

۹۷۷۲۱-۳k000

فشنگی فشار گاز کولر سوناتا

۲۰۸۵

۹۳۹۳۱-۳۳۰۱

فشنگی گاز سوناتا ۹۴

۲۰۸۶

۵۷۵۳۵-۳K000

فشنگی هیدرولیک

۲۰۸۷

۸۶۶۲۵-۲B010

فلاپ پایین سپر عقب سانتافه

۲۰۸۸

۸۶۳۵۰-۲D700

فلاپ جاقفلی آونته

۲۰۸۹

۸۷۷۲۱-۲E010

فلاپ درب جلو چپ توسان

۲۰۹۰

۸۷۷۲۲-۲E010

فلاپ درب جلو راست توسان با خار

۲۰۹۱

۸۷۷۲۴-۲E010

فلاپ درب جلو راست توسان بدون نوار

۲۰۹۲

۸۷۷۴۰-۳E500

فلاپ درب سورنتو جلو راست

۲۰۹۳

۸۷۷۳۳-۲E001

فلاپ درب عقب چپ بدون نوار توسان

۲۰۹۴

۸۷۷۳۴-۲E001

فلاپ درب عقب راست توسان بدون نوار

۲۰۹۵

۸۷۷۳۲-۲J000

فلاپ درب موهاوی عقب راست

۲۰۹۶

۸۷۷۲۱-۳J000

فلاپ درب وراکروز جلو چپ

۲۰۹۷

۸۷۷۲۲-۳J000

فلاپ درب وراکروز جلو راست

۲۰۹۸

۸۷۷۳۱-۳J000

فلاپ درب وراکروز عقب چپ

۲۰۹۹

۸۷۷۳۲-۳J000

فلاپ درب وراکروز عقب راست

۲۱۰۰

۸۷۷۴۳-۲E001

فلاپ روی گلگیر عقب چپ توسان بدون نوار

۲۱۰۱

۸۷۷۴۴-۲E001

فلاپ روی گلگیر عقب راست توسان

۲۱۰۲

۸۶۵۲۵-۱F000

فلاپ زیر سپر جلو اسپرتیج

۲۱۰۳

۸۶۵۲۵-۲B700

فلاپ زیر سپر جلو سانتافه ۲۰۱۰

۲۱۰۴

۸۶۵۲۵-۲B710

فلاپ زیر سپر جلو سانتافه۲۰۱۰

۲۱۰۵

۸۶۶۱۲-۳L000

فلاپ زیر سپر عقب آزرا

۲۱۰۶

۸۶۶۲۱-۲B010

فلاپ زیر سپر عقب سانتافه

۲۱۰۷

۸۶۶۱۲-۲B700

فلاپ زیر سپر عقب سانتافه ۲۰۱۰

۲۱۰۸

فلاپ سپر جلو آونته چپ تایوان

۲۱۰۹

فلاپ سپر جلو آونته راست تایوان

۲۱۱۰

۸۶۵۲۵-۲B000

فلاپ سپر جلو سانتافه

۲۱۱۱

۸۶۵۲۵-۲B010

فلاپ سپر جلو سانتافه

۲۱۱۲

۸۶۵۹۱-۳K500

فلاپ سپر جلو سوناتا۲۰۰۹

۲۱۱۳

۸۶۶۹۱-۳L000

فلاپ سپر عقب آزرا ۲۰۰۹

۲۱۱۴

۸۶۶۹۱-۳L700

فلاپ سپر عقب آزرا ۲۰۱۱

۲۱۱۵

۸۶۶۷۱-۲D600

فلاپ سپر عقب آونته

۲۱۱۶

۸۶۶۹۰-۳K001

فلاپ سپر عقب سوناتا ۲۰۰۹

۲۱۱۷

۸۶۶۹۱-۳k000

فلاپ سپر عقب سوناتا۲۰۰۷

۲۱۱۸

۸۶۶۹۰-۲C710

فلاپ سپر عقب کوپه

۲۱۱۹

۸۷۷۵۰-۳E500

فلاپ سورنتو درب عقب چپ

۲۱۲۰

۸۷۷۸۰-۳E500

فلاپ سورنتو گلگیر عقب چپ

۲۱۲۱

۸۷۷۱۳-۲E001

فلاپ گلگیر جلو چپ توسان

۲۱۲۲

۸۷۷۱۲-۱F000

فلاپ گلگیر جلو راست اسپرتیج

۲۱۲۳

۸۷۷۱۴-۲E0001

فلاپ گلگیر جلو راست توسان بدون نوار

۲۱۲۴

۸۷۷۲۰-۳E500

فلاپ گلگیر سورنتو جلو راست

۲۱۲۵

۸۷۷۴۲-۱F000

فلاپ گلگیر عقب راست اسپرتیج

۲۱۲۶

۸۷۷۴۴-۲E001

فلاپ گلگیر عقب راست توسان

۲۱۲۷

۸۷۷۱۳-۳J000

فلاپ گلگیر وراکروز جلو چپ

۲۱۲۸

۸۷۷۱۱-۳J000

فلاپ گلگیر وراکروز جلو چپ با خار

۲۱۲۹

۸۷۷۱۴-۳J000

فلاپ گلگیر وراکروز جلو راست

۲۱۳۰

۸۷۷۱۲-۳J000

فلاپ گلگیر وراکروز جلو راست

۲۱۳۱

۸۷۷۴۱-۳J000

فلاپ گلگیر وراکروز عقب چپ

۲۱۳۲

۸۷۷۴۲-۳J000

فلاپ گلگیر وراکروز عقب راست

۲۱۳۳

فلاپ و گارد اسپرتیج ۲۰۱۱

۲۱۳۴

۲۵۳۸۰-۲G200

فن کامل اپتیما

۲۱۳۵

۲۵۳۸۰-۱F382

فن کامل آب اسپورتیج

۲۱۳۶

۲۵۳۸۰-۲C600

فن کامل آب کوپه

۲۱۳۷

۲۵۳۸۰-۳K175

فن کامل سوناتا

۲۱۳۸

۲۵۳۸۰-۲J100

فن کامل ماهاوی

۲۱۳۹

۹۵۱۱۰-۲D000

فندک هیوندای

۲۱۴۰

۹۳۴۹۰-۲B200

فنر ساعتی ایربگ سانتافه

۲۱۴۱

۹۳۴۹۰-۳L000

فنر ساعتی آزرا

۲۱۴۲

۹۳۴۹۰-۳L001

فنر ساعتی آزرا وارداتی

۲۱۴۳

۹۳۴۹۰-۲D000

فنر ساعتی آونته

۲۱۴۴

۹۳۴۹۰-۲E001

فنر ساعتی توسان

۲۱۴۵

۹۳۴۹۰-۲M000

فنر ساعتی جنسیس کوپه

۲۱۴۶

۹۳۴۹۰-۳K600

فنر ساعتی سوناتا

۲۱۴۷

۹۳۴۹۰-۲C600

فنر ساعتی کوپه

۲۱۴۸

۵۴۶۳۰-۲D020

فنر لول جلو آونته

۲۱۴۹

۵۴۶۵۰-۳K070

فنر لول جلو سوناتا

۲۱۵۰

۵۵۳۵۰-۳K400

فنر لول سوناتا ۶ عقب

۲۱۵۱

۵۵۳۳۰-۲B211

فنر لول عقب سانتافه

۲۱۵۲

۵۴۶۳۰-۲C030

فنر لول کوپه جلو

۲۱۵۳

۵۴۶۵۰-۳L060

فنرلول جلو آزرا

۲۱۵۴

۵۴۶۳۰-۲E600

فنرلول جلو توسان

۲۱۵۵

۵۴۶۳۰-۲B420

فنرلول سانتافه جلو

۲۱۵۶

۵۵۳۳۰-۲D100

فنرلول عقب آونته

۲۱۵۷

۵۵۳۳۰-۲E600

فنرلول عقب توسان

۲۱۵۸

فنرلول عقب ورنا

۲۱۵۹

۵۵۳۳۰-۲C030

فنرلول کوپه عقب

۲۱۶۰

۲۵۱۲۹-۲۵۰۰۱

فولی واتر پمپ سوناتا

۲۱۶۱

۸۶۵۲۰-۲L010

فوم سپر جلو i30

۲۱۶۲

۸۶۶۲۰-۲G500

فوم سپر جلو اپتیما

۲۱۶۳

۸۶۵۲۹-۳L200

فوم سپر جلو آزرا

۲۱۶۴

۸۶۵۳۰-۳L000

فوم سپر جلو آزرا

۲۱۶۵

۸۶۵۲۰-۲D600

فوم سپر جلو آونته

۲۱۶۶

۸۶۵۲۰-۳M000

فوم سپر جلو جنسیس

۲۱۶۷

۸۶۵۲۰-۲M000

فوم سپر جلو جنسیس کوپه

۲۱۶۸

۸۶۵۲۰-۲B010

فوم سپر جلو سانتافه

۲۱۶۹

۸۶۵۲۰-۲B000

فوم سپر جلو سانتافه

۲۱۷۰

۸۶۵۲۰-۲B700

فوم سپر جلو سانتافه ۲۰۱۰

۲۱۷۱

۸۶۵۲۱-۳E500

فوم سپر جلو سورنتو

۲۱۷۲

۸۶۵۲۰-۳K000

فوم سپر جلو سوناتا ۲۰۰۷

۲۱۷۳

۸۶۵۲۰-۳K500

فوم سپر جلو سوناتا۲۰۰۹

۲۱۷۴

۸۶۵۲۰-۳J000

فوم سپر جلو وراکروز

۲۱۷۵

۸۶۵۲۰-۲۵۶۰۰

فوم سپر جلو ورنا

۲۱۷۶

۸۶۶۲۰-۲B020

فوم سپر سانتافه عقب

۲۱۷۷

۸۶۵۲۰-۱M010

فوم سپر سراتو ۲۰۱۰ جلو

۲۱۷۸

۸۶۵۲۰-۲F500

فوم سپر سراتو جلو

۲۱۷۹

۸۶۶۲۰-۳L200

فوم سپر عقب آزرا

۲۱۸۰

۸۶۶۲۰-۲D500

فوم سپر عقب آونته

۲۱۸۱

۸۶۶۲۰-۲E000

فوم سپر عقب توسان

۲۱۸۲

۸۶۶۲۰-۳M000

فوم سپر عقب جنسیس

۲۱۸۳

۸۶۶۲۰-۲M000

فوم سپر عقب جنسیس کوپه

۲۱۸۴

۸۶۶۲۰-۲B700

فوم سپر عقب سانتافه ۲۰۱۱

۲۱۸۵

۸۶۶۲۰-۲B000

فوم سپر عقب سانتافه ساده

۲۱۸۶

۸۶۶۲۰-۳K500

فوم سپر عقب سوناتا ۲۰۰۹

۲۱۸۷

۸۶۶۲۰-۳S000

فوم سپر عقب سوناتا ۲۰۱۱

۲۱۸۸

۸۶۶۲۰-۳J000

فوم سپر عقب وراکروز

۲۱۸۹

۸۶۶۲۰-۲۵۶۰۰

فوم سپر عقب ورنا

۲۱۹۰

۸۶۵۲۰-۲C700

فوم سپر کوپه جلو

۲۱۹۱

۸۶۶۲۰-۲C710

فوم سپر کوپه عقب

۲۱۹۲

۳۱۹۱۰-۲H000

فیلتر بنزین I30

۲۱۹۳

۳۱۹۱۱-۲G000

فیلتر بنزین اپتیما و موهاوی

۲۱۹۴

۳۱۹۱۱-۲۸۰۰۰

فیلتر بنزین النترا۹۳

۲۱۹۵

۳۱۹۱۱-۳L000

فیلتر بنزین آزرا

۲۱۹۶

۳۱۹۱۱-۳L000

فیلتر بنزین آزرا

۲۱۹۷

۳۱۹۱۱-۲E000

فیلتر بنزین توسان

۲۱۹۸

۳۱۹۱۱-۲E000

فیلتر بنزین توسان dyf

۲۱۹۹

۳۱۹۱۰-۳M000

فیلتر بنزین جنسیس

۲۲۰۰

فیلتر بنزین ریو

۲۲۰۱

۳۱۱۱۲-۲B000

فیلتر بنزین سانتافه

۲۲۰۲

۳۱۱۱۲-۲P000

فیلتر بنزین سانتافه ۲۰۱۱

۲۲۰۳

۳۱۱۱۲-۲B000

فیلتر بنزین سانتافه DYF

۲۲۰۴

۳۱۹۱۱-۲F000

فیلتر بنزین سراتو ۲۰۰۸

۲۲۰۵

۳۱۹۱۱-۳E700

فیلتر بنزین سورنتو

۲۲۰۶

۳۱۹۱۱-۰۹۰۰۰

فیلتر بنزین سوناتا

۲۲۰۷

۳۱۹۱۱-۰۹۰۰۰

فیلتر بنزین سوناتا DYF

۲۲۰۸

۳۱۹۱۰-۲H000

فیلتر بنزین کارنز/سراتو ۲۰۱۰

۲۲۰۹

۳۱۹۱۱-۲D000

فیلتر بنزین کوپه

۲۲۱۰

۲۲۴۱۰۰۵۰۴۰

فیلتر بنزین موسو

۲۲۱۱

۳۱۹۱۱-۲G000

فیلتر بنزین موهاوی

۲۲۱۲

۳۱۱۱۲-۳J500

فیلتر بنزین وراکروز

۲۲۱۳

۳۱۹۱۱۲۵۰۰۰

فیلتر بنزین ورنا

۲۲۱۴

۳۱۹۱۱-۲۵۰۰۰

فیلتر بنزین ورنا ONNURI

۲۲۱۵

۲۶۳۲۰-۳C300

فیلتر روغن آزرا ۲۰۱۰

۲۲۱۶

۲۶۳۲۰-۳C100

فیلتر روغن آزرا KR

۲۲۱۷

۲۶۳۲۰-۳C100

فیلتر روغن آزرا/اپیروس

۲۲۱۸

۲۶۳۲۰-۳C30A

فیلتر روغن جنسیس

۲۲۱۹

۲۶۳۰۰-۳E010

فیلتر روغن سانتافه

۲۲۲۰

۲۶۳۲۰-۳CAA0

فیلتر روغن سانتافه ۳۵۰۰

۲۲۲۱

۲۶۳۰۰-۳۵۵۰۳

فیلتر روغن فلزی

۲۲۲۲

۲۶۳۰۰-۲۵۵۰۳

فیلتر روغن فلزی mobis

۲۲۲۳

۲۶۳۰۰-۳۵۵۰۳

فیلتر روغن فلزیONNURI

۲۲۲۴

۲۶۳۲۰-۳C300

فیلتر روغن وراکروزDYF

۲۲۲۵

۲۶۳۲۰-۳C250

فیلتر روغن وراکوروز/موهاوی/سورنتو

۲۲۲۶

۹۷۱۳۳-۲G020

فیلتر کابین

۲۲۲۷

۹۷۱۳۳-۲L000

فیلتر کابین I30

۲۲۲۸

۹۷۱۳۳-۲L0000

فیلتر کابین I30 DYF

۲۲۲۹

۹۷۱۳۳-۲D000

فیلتر کابین آونته ONNURI

۲۲۳۰

۹۷۱۳۳-۲E200

فیلتر کابین توسان K

۲۲۳۱

۹۷۱۳۳-۲E210

فیلتر کابین توسان/اسپرتیج

۲۲۳۲

۹۷۱۳۳-۲E210

فیلتر کابین توسانONNURI

۲۲۳۳

۹۷۱۳۳-۳M000

فیلتر کابین جنسیس

۲۲۳۴

۹۷۱۳۳-۳M000

فیلتر کابین جنسیس ONNURI

۲۲۳۵

۹۷۱۳۳-۳M000

فیلتر کابین جنسیسDYF

۲۲۳۶

فیلتر کابین ریو

۲۲۳۷

۹۷۱۳۳-۲B005

فیلتر کابین سانتافه ۲۰۱۰ KR

۲۲۳۸

۹۷۱۳۳-۲B005

فیلتر کابین سانتافه ۲۰۱۱

۲۲۳۹

۹۷۱۳۳-۲B010

فیلتر کابین سانتافه/سوناتا/G

۲۲۴۰

۹۷۱۳۳-۲F010

فیلتر کابین سراتو کره ای

۲۲۴۱

۹۷۱۳۳-۲E910

فیلتر کابین سورنتو

۲۲۴۲

۹۷۱۳۳-۳SAA0

فیلتر کابین سوناتا ۲۰۱۱DYF

۲۲۴۳

۹۷۱۳۳-۳K000

فیلتر کابین سوناتا DYF

۲۲۴۴

۹۷۱۳۳-۳K000

فیلتر کابین سوناتا/KR

۲۲۴۵

۹۷۱۳۳-۳K000

فیلتر کابین سوناتا/آزرا/سانتافه

۲۲۴۶

۹۷۱۳۳-۳K000

فیلتر کابین سوناتا/آزرا/سانتافه ONNURI

۲۲۴۷

۹۷۱۳۳-۲B010

فیلتر کابین سوناتا/آزرا/سانتافه متفرقه

۲۲۴۸

۹۷۱۳۳-۳SAA0

فیلتر کابین سوناتا۲۰۱۱

۲۲۴۹

۹۷۱۳۳-۲L000

فیلتر کابین کره ای i30

۲۲۵۰

۹۷۱۳۳-۲D100

فیلتر کابین کوپه/آونته

۲۲۵۱

۹۷۱۳۳-۲D200

فیلتر کابین کوپه/آونته

۲۲۵۲

۹۷۱۳۲-۲F000

فیلتر کابین موهاوی و سراتو

۲۲۵۳

۹۷۱۳۳-۳J100

فیلتر کابین وراکروز

۲۲۵۴

۹۷۱۳۳-۳J000

فیلتر کابین وراکروز DYF

۲۲۵۵

۹۷۱۳۳-۳J100

فیلتر کابین وراکروز ONNURI

۲۲۵۶

فیلتر کولر ورنا

۲۲۵۷

۴۶۳۲۱-۳۹۰۱۰

فیلتر گیربکس

۲۲۵۸

۲۸۱۱۳-۱J000

فیلتر هوا i20

۲۲۵۹

۲۸۱۱۳-۲H000

فیلتر هوا I30

۲۲۶۰

۲۸۱۱۳-۲S000

فیلتر هوا IX35 DYF

۲۲۶۱

۲۸۱۱۳-۲G000

فیلتر هوا اپتیماKR

۲۲۶۲

۲۸۱۱۳-۳F900

فیلتر هوا اپیروس

۲۲۶۳

فیلتر هوا اکسل

۲۲۶۴

۲۸۱۱۳-۳۲۵۱۰

فیلتر هوا النترا

۲۲۶۵

۲۸۱۱۳-۳K200

فیلتر هوا آزرا

۲۲۶۶

۲۸۱۱۳-۳K200

فیلتر هوا آزرا DYF

۲۲۶۷

۲۸۱۱۳-۳K200

فیلتر هوا آزرا MOB

۲۲۶۸

۲۸۱۱۳-۳K200

فیلتر هوا آزرا ONNURI

۲۲۶۹

۲۸۱۱۳-۳K200

فیلتر هوا آزرا اصلی

۲۲۷۰

۲۸۱۳۳-۳K200

فیلتر هوا آزرا/B

۲۲۷۱

۲۸۱۱۳-۲D000

فیلتر هوا آونتهONNOURI

۲۲۷۲

۲۸۱۱۳-۳۷۱۰۱

فیلتر هوا تراجت

۲۲۷۳

۲۸۱۱۳-۰۸۰۰۰

فیلتر هوا توسان

۲۲۷۴

۲۸۱۱۳-۰۸۰۰۰

فیلتر هوا توسان DYF

۲۲۷۵

۲۸۱۱۳-۲S000

فیلتر هوا توسان/اسپرتیج ۲۰۱۱

۲۲۷۶

۲۸۱۱۳-۰۸۰۰۰

فیلتر هوا توسانG

۲۲۷۷

۲۸۱۱۳-۳M000

فیلتر هوا جنسیس

۲۲۷۸

۲۸۱۱۳-۳M000

فیلتر هوا جنسیس mob

۲۲۷۹

۲۸۱۱۳-۲M000

فیلتر هوا جنسیس کوپه

۲۲۸۰

۲۸۱۱۳-۲M000

فیلتر هوا جنسیس کوپه KR

۲۲۸۱

۲۸۱۱۳-۲M000

فیلتر هوا جنسیس کوپه MOB

۲۲۸۲

۲۸۱۱۳-۳M000

فیلتر هوا جنسیسDYF

۲۲۸۳

۲۸۱۳۳-۲B000

فیلتر هوا سانتافه

۲۲۸۴

۲۸۱۱۳-۲P100

فیلتر هوا سانتافه ۲۰۱۰ ONNURI

۲۲۸۵

۲۸۱۱۳-۲P100

فیلتر هوا سانتافه ۳۵۰۰

۲۲۸۶

۲۸۱۱۳-۲B000

فیلتر هوا سانتافه DYF

۲۲۸۷

۲۸۱۱۳-۲B000

فیلتر هوا سانتافه MOB

۲۲۸۸

۲۸۱۳۳-۲F000

فیلتر هوا سراتو

۲۲۸۹

۲۸۱۱۳-۲H000

فیلتر هوا سراتو ۲۰۱۰

۲۲۹۰

۲۸۱۳۳-۳E000

فیلتر هوا سورنتو

۲۲۹۱

۲۸۱۱۳-۳S100

فیلتر هوا سوناتا ۲۰۱۱

۲۲۹۲

۲۸۱۱۳-۳S100

فیلتر هوا سوناتا ۲۰۱۱M

۲۲۹۳

۲۸۱۱۳-۳K010

فیلتر هوا سوناتا GEN

۲۲۹۴

۲۸۱۱۳-۳K010

فیلتر هوا سوناتا ONNURI

۲۲۹۵

۲۸۱۱۳-۳K010

فیلتر هوا سوناتا۴

۲۲۹۶

۲۸۱۱۳-۳K010

فیلتر هوا سوناتا۴DYF

۲۲۹۷

۲۸۱۱۳-۴D000

فیلتر هوا کارنیوالDYF

۲۲۹۸

۲۸۱۳۳-۲D000

فیلتر هوا کوپه

۲۲۹۹

۲۸۱۱۳-۲D000

فیلتر هوا کوپه اصلی

۲۳۰۰

۲۸۱۱۳-۲D000

فیلتر هوا کوپه/آونته DYF

۲۳۰۱

۲۸۱۱۳-۲J000

فیلتر هوا موهاوی

۲۳۰۲

۲۸۱۱۳-۳J100

فیلتر هوا وراکروز

۲۳۰۳

۲۸۱۱۳-۳J100

فیلتر هوا وراکروز ONNURI

۲۳۰۴

۲۸۱۱۳-۳J100

فیلتر هوا وراکروزDYF

۲۳۰۵

۲۸۱۱۳-۲۲۶۰۰

فیلتر هوا ورنا اصلی

۲۳۰۶

۲۸۱۱۳-۲۲۶۰۰

فیلتر هوا ورنا/KR

۲۳۰۷

۲۸۱۱۳-۲H000

فیلتر هواI30 DYF

۲۳۰۸

۲۸۱۱۳-۲H000

فیلتر هواI30 KR

۲۳۰۹

۱۸۹۸۰-۰۵۹۳۲

فیوز ۱۵ آمپر

۲۳۱۰

۸۶۵۵۱-۳j000

قاب آهنی پشت سپر جلو وراکروز

۲۳۱۱

قاب آیینه آزرا سفید

۲۳۱۲

قاب آیینه آزرا مشکی

۲۳۱۳

قاب آیینه آزرا نقره ای

۲۳۱۴

قاب آیینه سانتافه سفید

۲۳۱۵

۸۷۲۷۲-۲B000

قاب باربند سانافه جلو چپ

۲۳۱۶

۸۷۲۸۲-۲B000

قاب باربند سانتافه جلو راست

۲۳۱۷

۲۵۳۹۱-۳K500

قاب بالای رادیاتور سوناتا

۲۳۱۸

۸۶۵۲۳-۳K000

قاب بغل پرژکتور سوناتا چپ

۲۳۱۹

۸۲۵۲۴-۰۳K000

قاب بغل پرژکتور سوناتا راست

۲۳۲۰

۸۲۵۲۴-۳K000

قاب بغل پرژکتور سوناتا راست

۲۳۲۱

۸۶۵۶۱-۲C700

قاب بغل پرژکتور کوپه چپ

۲۳۲۲

۸۶۶۱۷-۳M500

قاب بکسل بند جنسیس ۲۰۱۲ عقب

۲۳۲۳

۸۶۵۸۷-۳M000

قاب بکسل بند سپر جلو جنسیس

۲۳۲۴

۸۶۶۱۷-۳M000

قاب بکسل بند عقب جنسیس

۲۳۲۵

۸۶۶۸۸-۲M000

قاب بکسل بند عقب جنسیس کوپه

۲۳۲۶

۸۷۶۰۸-۲C050

قاب پایه آینه کوپه چپ

۲۳۲۷

۸۷۶۰۹-۲C050

قاب پایه آینه کوپه راست

۲۳۲۸

۸۶۵۶۴-۲G500

قاب پرژکتور اپتیما راست

۲۳۲۹

۸۶۵۵۷-۲E000

قاب پرژکتور توسان چپ

۲۳۳۰

۸۶۵۵۸-۲E000

قاب پرژکتور توسان راست

۲۳۳۱

۸۶۵۵۶-۲E000

قاب پرژکتور توسان راست

۲۳۳۲

۸۶۵۲۳-۲B700

قاب پرژکتور سانتافه ۲۰۱۰ چپ

۲۳۳۳

۸۶۵۲۴-۲B700

قاب پرژکتور سانتافه۲۰۱۰راست

۲۳۳۴

۸۶۵۶۴-۲F500

قاب پرژکتور سپر سراتو راست

۲۳۳۵

۸۶۵۶۲-۲c700

قاب پرژکتور کوپه راست

۲۳۳۶

۸۶۵۱۷-۳L201

قاب پشت پرژکتور آزرا چپ

۲۳۳۷

۸۶۵۱۸-۳L202

قاب پشت پرژکتور آزرا راست

۲۳۳۸

۸۲۶۵۵-۲B000

قاب پشت دستگیره درب جلو سانتافه

۲۳۳۹

۸۲۶۶۵-۳K000

قاب پشت دستگیره سوناتا

۲۳۴۰

۸۲۶۵۵-۳K000

قاب پشت دستگیره سوناتا جلو چپ

۲۳۴۱

۸۶۶۱۸-۲C000

قاب پشت سپر عقب کوپه

۲۳۴۲

قاب پلاک

۲۳۴۳

۸۶۵۱۹-۳M010

قاب پلاک جلو جنسیس

۲۳۴۴

۸۶۵۱۹-۱M010

قاب پلاک جلو سراتو ۲۰۱۰

۲۳۴۵

۸۶۵۱۹-۲B030

قاب پلاک سانتافه

۲۳۴۶

۸۶۵۱۹-۲B700

قاب پلاک سانتافه ۳۵۰۰

۲۳۴۷

قاب پلاک ورنا

۲۳۴۸

قاب تسمه تایم بالایی سانتافه

۲۳۴۹

۸۵۷۷۰-۲۵۰۵۰

قاب جا قفلی صندوق ورنا

۲۳۵۰

۸۱۷۵۰-۲B000J4

قاب درب صندوق سانتافه پایینی طوسی

۲۳۵۱

۸۷۷۷۲-۳F000

قاب رکاب اپیروس راست

۲۳۵۲

۸۷۷۵۲-۳L000

قاب رکاب آزرا راست

۲۳۵۳

۸۷۵۳۱-۳J000

قاب رکاب بغل وراکروز چپ

۲۳۵۴

۸۷۷۵۱-۳J000

قاب رکاب پلاستیکی کوچک ایکس۵۵ چپ

۲۳۵۵

۸۷۷۵۲-۲E000

قاب رکاب توسان راست

۲۳۵۶

۸۷۷۵۲-۳M000

قاب رکاب جنسیس راست

۲۳۵۷

۸۷۷۵۱-۲S000

قاب رکاب چپ IX35

۲۳۵۸

۸۷۷۵۱-۳L000

قاب رکاب چپ آزرا

۲۳۵۹

۸۷۵۱۱-۳J000

قاب رکاب روی گلگیر وراکروز جلو چپ

۲۳۶۰

۸۷۷۳۰-۲B010CA

قاب رکاب سانتافه چپ دون

۲۳۶۱

۸۷۷۴۰-۲B000

قاب رکاب سانتافه راست

۲۳۶۲

۸۷۷۵۱-۳K000

قاب رکاب سوناتا چپ

۲۳۶۳

قاب رکاب سوناتا راست

۲۳۶۴

۸۷۷۵۳-۲C000

قاب رکاب کوپه چپ

۲۳۶۵

۸۷۷۵۲-۳V000

قاب رکاب گرنجور راست

۲۳۶۶

۸۷۷۶۳-۳J000

قاب رکاب وراکروز چپ

۲۳۶۷

۸۷۷۶۱-۳J000

قاب رکاب وراکروز چپ کامل

۲۳۶۸

۸۷۷۶۴-۳J000

قاب رکاب وراکروز راست

۲۳۶۹

۸۷۷۶۲-۳J000

قاب رکاب وراکروز راست کامل

۲۳۷۰

۲۹۲۴۰-۳C150

قاب روی موتور آزرا

۲۳۷۱

۲۹۲۴۰-۳E600

قاب روی موتور سانتافه

۲۳۷۲

۲۹۲۴۰-۲۵۰۲۰

قاب روی موتور سوناتا ۴

۲۳۷۳

۳۷۱۵۰-۲H150

قاب زیر باطری i30

۲۳۷۴

۳۷۱۵۰-۲E000

قاب زیر باطری توسان

۲۳۷۵

۳۷۱۵۰-۲B000

قاب زیر باطری سانتافه

۲۳۷۶

۳۷۱۵۰-۳K200

قاب زیر باطری سوناتا

۲۳۷۷

۳۷۱۵۰-۲۵۲۰۱

قاب زیر باطری ورنا

۲۳۷۸

۲۹۱۵۰-۲۵۰۰۱

قاب زیر موتور ورنا

۲۳۷۹

۸۱۷۴۰-۲B000J4

قاب ستون درب صندوق سانتافه بالا راست طوسی

۲۳۸۰

۸۵۸۴۵-۳K000QD

قاب ستون وشط سوناتا پایینی راست کرم

۲۳۸۱

۲۹۳۱۰-۳L000

قاب سر کمک آزرا چپ

۲۳۸۲

۲۹۳۱۳-۳L000

قاب سر کمک آزرا راست

۲۳۸۳

۸۲۶۶۲-۳M010AT

قاب شاسی درب جنسیس جلو راست

۲۳۸۴

۸۳۶۶۲-۳M000

قاب شاسی درب جنسیس عقب راست

۲۳۸۵

۸۲۶۵۲-۳K020

قاب شاسی سوناتا ۲۰۰۹ جلو راست

۲۳۸۶

۲۵۳۵۰-۲H100

قاب فن i30

۲۳۸۷

۲۵۳۵۰-۲D001

قاب فن آب آونته

۲۳۸۸

۲۵۳۵۰-۲D400

قاب فن آب کوپه

۲۳۸۹

۲۵۳۵۰-۲۵۰۰۰

قاب فن آب ورنا

۲۳۹۰

۲۵۳۵۰-۱F001

قاب فن توسان

۲۳۹۱

۲۵۳۵۰-۰L000

قاب فن توسان

۲۳۹۲

۲۵۳۵۰-۳l280

قاب فن رادیاتور آب آزرا

۲۳۹۳

۲۵۳۵۰-۳M250

قاب فن رادیاتور آب جنسیس

۲۳۹۴

۲۵۳۵۰-۳K210

قاب فن رادیاتور آب سوناتا

۲۳۹۵

۲۵۳۵۰-۳K280

قاب فن رادیاتور آب سوناتا ۶

۲۳۹۶

۲۵۳۵۰-۳J000

قاب فن رادیاتور آب وراکروز

۲۳۹۷

۲۵۳۵۰-۲B000

قاب فن رادیاتور سانتافه

۲۳۹۸

۲۵۳۵۰-۱U200

قاب فن سانتافه ۲۰۱۰

۲۳۹۹

۲۵۳۵۰-۳R175

قاب فن سوناتا ۲۰۱۱ شرکتی

۲۴۰۰

۹۷۷۳۵-۲D000

قاب فن کولر آونته

۲۴۰۱

۹۷۷۳۵-۲B000

قاب فن کولر سانتافه

۲۴۰۲

۹۷۷۳۵-۳J000

قاب فن کولر وراکروز

۲۴۰۳

۹۷۷۳۵-۲۵۰۰۰

قاب فن کولر ورنا

۲۴۰۴

۲۸۱۱۱-۲C100

قاب فیلتر هواکش کوپه

۲۴۰۵

۸۷۸۱۰-۳K010

قاب لچکی گلگیر سوناتا ۲۰۰۹ عقب چپ

۲۴۰۶

۲۸۲۱۳-۲B000

قاب محفظه ورودی هواکش سانتافه

۲۴۰۷

قالپاق آونته

۲۴۰۸

قالپاق ورنا

۲۴۰۹

۵۲۹۶۰-۳M150

قالپاق وسط رینگ جنسیس

۲۴۱۰

۵۲۹۶۰-۳S110

قالپاق وسط رینگ سوناتا ۲۰۱۱

۲۴۱۱

۵۲۹۶۰-۳K210

قالپاق وسط رینگ سوناتا/آزرا

۲۴۱۲

۵۲۹۶۰-۲C610

قالپاق وسط رینگ کوپه

۲۴۱۳

۵۷۷۲۴-۲S000

قرقری فرمان IX35

۲۴۱۴

۵۷۷۲۴-۲E000

قرقری فرمان توسان

۲۴۱۵

۵۷۷۲۴-۲E000

قرقری فرمان توسان KR

۲۴۱۶

۵۷۷۲۴-۳M900

قرقری فرمان جنسیس

۲۴۱۷

۵۷۷۲۴-۲B000

قرقری فرمان سانتافه

۲۴۱۸

۵۷۷۲۴-۲B000

قرقری فرمان سانتافه

۲۴۱۹

۵۱۷۲۴-۲B000

قرقری فرمان سانتافه CTR

۲۴۲۰

۵۷۷۲۴-۳K000

قرقری فرمان سوناتا

۲۴۲۱

۵۷۷۲۴-۳S000

قرقری فرمان سوناتا ۲۰۱۱

۲۴۲۲

۵۷۷۲۴-۲T000

قرقری فرمان سوناتا ۲۰۱۱

۲۴۲۳

۵۷۷۲۴-۲D000

قرقری فرمان کوپه

۲۴۲۴

۵۷۷۲۴-۳J000

قرقری فرمان وراکروز

۲۴۲۵

۵۷۷۵۵-۲۵۰۰۰

قرقری فرمان ورنا

۲۴۲۶

۸۱۳۱۱-۱F010

قفل درب اسپرتیج جلو چپ

۲۴۲۷

۸۱۳۲۰-۳L031

قفل درب آزرا جلو راست

۲۴۲۸

۸۱۴۱۰-۲S000

قفل درب توسان ۲۰۱۱ عقب چپ

۲۴۲۹

۸۱۳۱۰-۳L020

قفل درب جلو چپ آزرا

۲۴۳۰

۸۱۳۱۰-۳K000

قفل درب جلو چپ سوناتا

۲۴۳۱

۸۱۳۱۰-۳k040

قفل درب جلو چپ سوناتا

۲۴۳۲

۸۱۳۲۰-۳L030

قفل درب جلو راست آزرا

۲۴۳۳

۸۱۳۲۰-۳K550

قفل درب جلو راست سوناتا

۲۴۳۴

۸۱۳۲۰-۳K000

قفل درب جلو راست سوناتا

۲۴۳۵

۸۱۳۲۰-۳M000

قفل درب جنسیس جلو راست

۲۴۳۶

۸۱۳۱۰-۲B020

قفل درب سانتافه جلو چپ

۲۴۳۷

۸۱۳۲۰-۲B030

قفل درب سانتافه جلو راست

۲۴۳۸

۸۱۴۱۰-۲B000

قفل درب سانتافه عقب چپ

۲۴۳۹

۸۱۴۲۰-۲B000

قفل درب سانتافه عقب راست

۲۴۴۰

۸۱۴۲۰-۳K510

قفل درب سوناتا ۲۰۰۹ عقب راست

۲۴۴۱

۸۱۳۱۰۳K540

قفل درب سوناتا ۲۰۰۹جلو چپ

۲۴۴۲

۸۱۳۱۰-۳K010

قفل درب سوناتا ۶ عقب چپ

۲۴۴۳

۸۱۳۲۰-۳K040

قفل درب سوناتا جلو راست

۲۴۴۴

۸۱۳۲۰-۳K050

قفل درب سوناتا جلو راست

۲۴۴۵

۸۱۳۲۰-۳k000

قفل درب سوناتا جلو راست

۲۴۴۶

۸۱۳۲۰-۳K001

قفل درب سوناتا جلو راست

۲۴۴۷

۸۱۴۱۰-۳K000

قفل درب سوناتا عقب چپ

۲۴۴۸

۸۱۴۱۰-۳k010

قفل درب سوناتا عقب چپ

۲۴۴۹

۸۱۴۲۰-۳K000

قفل درب سوناتا عقب راست

۲۴۵۰

۸۱۴۲۰-۳K010

قفل درب سوناتا عقب راست

۲۴۵۱

۸۱۴۱۰-۳K510

قفل درب سوناتا۲۰۰۹ عقب چپ

۲۴۵۲

۸۱۲۲۰-۳L000

قفل درب صندوق آزرا

۲۴۵۳

۸۱۲۳۰-۲B000

قفل درب صندوق سانتافه

۲۴۵۴

۸۱۳۲۰-۳K011

قفل درب صندوق سوناتا

۲۴۵۵

۸۱۲۳۰-۲C000

قفل درب صندوق کوپه

۲۴۵۶

۸۱۱۳۰-۳L000

قفل درب موتور آزرا

۲۴۵۷

قفل درب موتور پرشیا

۲۴۵۸

۸۱۱۳۰-۲E000

قفل درب موتور توسان

۲۴۵۹

۸۱۱۳۰-۲B000

قفل درب موتور سانتافه

۲۴۶۰

۸۱۱۳۰-۲B200

قفل درب موتور سانتافه ۲۰۱۰

۲۴۶۱

۸۱۱۳۰-۳K000

قفل درب موتور سوناتا

۲۴۶۲

۸۱۱۳۰-۳S100

قفل درب موتور سوناتا ۲۰۱۱

۲۴۶۳

۸۱۱۳۰-۲۵۰۱۰

قفل درب موتور ورنا

۲۴۶۴

۸۱۲۳۰-۲۵۰۰۰

قفل صندوق ورنا

۲۴۶۵

۸۸۸۳۰-۳K920HZ

قفل کمربند سوناتا ۲۰۰۹ چپ

۲۴۶۶

۸۸۸۴۰-۳K940HZ

قفل کمربند سوناتا ۲۰۰۹ راست

۲۴۶۷

۸۸۸۳۰-۳K020QD

قفل کمربند سوناتا بژ چپ

۲۴۶۸

۸۸۸۴۰-۳K040QD

قفل کمربند سوناتا بژ راست

۲۴۶۹

۸۸۸۴۰-۳K040QS

قفل کمربند سوناتا جلو راست خاکستری

۲۴۷۰

۸۸۸۳۰-۲C050LK

قفل کمربند کوپه

۲۴۷۱

۸۱۲۳۰-۳K011

قفل مکانیکی درب صندوق سوناتا

۲۴۷۲

۲۱۵۱۰-۳c150

کارتل روغن آزرا

۲۴۷۳

۲۱۵۱۰-۳C600

کارتل روغن جنسیس کوپه

۲۴۷۴

۴۵۲۸۳-۳۹۵۰۰

کارتل روغن گیربکس آزرا

۲۴۷۵

۲۱۵۱۰-۲۵۰۵۰

کارتل روغن موتور سوناتا۴

۲۴۷۶

۲۱۵۲۰-۳E003

کارتل سانتافه بالایی

۲۴۷۷

۵۸۴۱۱-۲۵۲۰۱

کاسه چرخ عقب ورنا

۲۴۷۸

۴۳۱۱۹-۳۷۰۱۰

کاسه نمد پلوس آونته

۲۴۷۹

۴۳۱۱۹۳۹۰۳۰

کاسه نمد پلوس چپ

۲۴۸۰

۴۳۱۱۹-۳۹۰۲۰

کاسه نمد پلوس راست

۲۴۸۱

۲۱۴۴۳-۲A100

کاسه نمد ته میل لنگ آزرا

۲۴۸۲

۲۱۴۴۳-۲۵۰۰۰

کاسه نمد ته میل لنگ سوناتا ۴

۲۴۸۳

کاسه نمد ته میل لنگ ورنا

۲۴۸۴

۲۱۳۵۲-۳C600

کاسه نمد سر میل لنگ آزرا

۲۴۸۵

۲۱۴۲۱-۲۵۰۰۲

کاسه نمد سر میل لنگ سوناتا

۲۴۸۶

۲۱۴۲۱-۲۲۰۲۰

کاسه نمد سر میل لنگ ورنا

۲۴۸۷

۴۶۱۳۱-۳۶۰۰۲

کاسه نمد گیربکس

۲۴۸۸

۸۷۲۸۱-۲B000

کاور باربند عقب سانتافه راست

۲۴۸۹

۸۷۲۵۲-۳J000

کاور باربند وراکروز عقب چپ

۲۴۹۰

۸۶۳۵۳-۲B700

کاور بالای جلو پنجره سانتافه ۲۰۱۰

۲۴۹۱

۸۶۳۵۳-۲B000

کاور بالای رادیاتور سانتافه

۲۴۹۲

۲۵۳۲۱-۲B000

کاور بالای رادیاتور سانتافه

۲۴۹۳

۸۶۳۶۶-۳J000

کاور بالای رادیاتور وراکروز

۲۴۹۴

۸۶۳۴۲-۳M000

کاور پلاستیکی بالای رادیاتور جنسیس

۲۴۹۵

۸۷۲۹۲-۲E000ZI

کاور جلو بار بند توسان راست

۲۴۹۶

۸۷۲۹۱-۲E000ZI

کاور جلو باربند توسان چپ

۲۴۹۷

۲۹۱۲۰-۳M000

کاور زیر موتور جنسیس جلویی

۲۴۹۸

۲۹۱۲۰-۲M100

کاور زیر موتور جنسیس کوپه راست

۲۴۹۹

۲۹۱۲۰-۲M200

کاور زیر موتور جنسیس کوپه وسطی

۲۵۰۰

۲۹۱۲۰-۳M100

کاور زیر موتور جنسیس وسطی

۲۵۰۱

۲۹۱۱۰-۲B101

کاور زیر موتور سانتافه

۲۵۰۲

۲۹۱۲۰-۳K500

کاور زیر موتور سوناتا ۲۰۰۹ جلویی

۲۵۰۳

۲۹۱۳۰-۲T000

کاور زیر موتور سوناتا ۲۰۱۱ چپ

۲۵۰۴

۲۹۱۲۰-۲T000

کاور زیر موتور سوناتا ۲۰۱۱ راست

۲۵۰۵

۲۹۱۱۰-۳K000

کاور زیر موتور سوناتا راست

۲۵۰۶

۲۹۱۱۰-۳Q000

کاور زیر موتور سوناتا۲۰۱۱ جلویی

۲۵۰۷

۲۹۱۸۰-۲C500

کاور سر کمک کوپه چپ

۲۵۰۸

۸۷۲۹۷-۲E000

کاور عقب باربند توسان چپ

۲۵۰۹

۸۷۲۹۸-۲E000

کاور عقب باربند توسان راست

۲۵۱۰

۸۵۷۷۰-۳L000LK

کاور قفل صندوق آزرا

۲۵۱۱

۸۶۵۸۳-۲C700

کاور قفل کاپوت کوپه

۲۵۱۲

۸۷۵۴۲-۳J000

کاور گارد رکاب وراکروز راست

۲۵۱۳

۸۴۱۴۰-۳S000

کاور گلگیر سوناتا ۲۰۱۱ از داخل راست

۲۵۱۴

۲۹۱۸۱-۲C010

کاور موتور کوپه جلو

۲۵۱۵

۲۹۱۸۰-۲C310

کاور موتور کوپه جلو چپ

۲۵۱۶

۲۹۱۸۰-۲C410

کاور موتور کوپه چپ

۲۵۱۷

۲۹۱۸۱-۲C110

کاور موتور کوپه راست

۲۵۱۸

۵۵۳۵۰-۳M500

کپسول هوا کمک جنسیس عقب چپ

۲۵۱۹

۸۶۵۱۴-۳V000

کشوی سپر گرنجور جلو راست

۲۵۲۰

۸۶۵۸۱-۱F000

کشویی بالای سپر جلو اسپرتیج چپ

۲۵۲۱

۸۶۵۱۳-۳K200

کشویی پلاستیکی سپر جلو آزرا چپ

۲۵۲۲

۸۶۵۱۴-۳L000

کشویی پلاستیکی سپر جلو آزرا راست

۲۵۲۳

۸۶۶۱۳-۱J000

کشویی سپر I20 عقب چپ

۲۵۲۴

۸۶۵۷۲-۳L200

کشویی سپر آزرا جلو راست

۲۵۲۵

۸۶۵۱۳-۳L000

کشویی سپر پلاستیکی آزرا جلو چپ

۲۵۲۶

۸۶۵۱۳-۲S000

کشویی سپر توسان ۲۰۱۱ چپ

۲۵۲۷

۸۶۵۱۴-۲S000

کشویی سپر توسان ۲۰۱۱ راست

۲۵۲۸

۸۶۵۱۴-۳L700

کشویی سپر جلو آزرا ۲۰۱۱ راست

۲۵۲۹

۸۶۵۵۱-۳M000

کشویی سپر جلو جنسیس بالا چپ

۲۵۳۰

۸۶۵۵۱-۳M000

کشویی سپر جلو جنسیس بالا راست

۲۵۳۱

۸۶۵۵۱-۲M000

کشویی سپر جلو جنسیس کوپه

۲۵۳۲

۸۶۵۱۵-۲B700

کشویی سپر جلو سانتافه ۲۰۱۰ چپ

۲۵۳۳

۸۶۵۵۱-۳K000

کشویی سپر جلو سوناتا چپ

۲۵۳۴

۸۶۵۵۲-۳K000

کشویی سپر جلو سوناتا راست

۲۵۳۵

۸۶۵۱۳-۳M000

کشویی سپر جنسیس جلو چپ

۲۵۳۶

۸۶۵۱۴-۳M000

کشویی سپر جنسیس جلو راست

۲۵۳۷

۸۶۶۱۳-۳M000

کشویی سپر جنسیس عقب چپ

۲۵۳۸

۸۶۵۱۳-۲M000

کشویی سپر جنسیس کوپه جلو چپ

۲۵۳۹

۸۶۵۱۴-۲M000

کشویی سپر جنسیس کوپه جلو راست

۲۵۴۰

۸۶۵۱۵-۲B000

کشویی سپر سانتافه جلو چپ

۲۵۴۱

۸۶۵۱۶-۲B000

کشویی سپر سانتافه جلو راست

۲۵۴۲

۸۶۵۱۴-۲F500

کشویی سپر سراتو جلو راست

۲۵۴۳

۸۶۵۱۳-۳S000

کشویی سپر سوناتا ۲۰۱۱ جلو چپ

۲۵۴۴

۸۶۵۱۴-۳S000

کشویی سپر سوناتا۲۰۱۱ جلو راست

۲۵۴۵

۸۶۶۱۴-۳l000

کشویی سپر عقب آزرا

۲۵۴۶

۸۶۶۱۴-۳L000

کشویی سپر عقب آزرا راست

۲۵۴۷

۸۶۶۱۴-۲M000

کشویی سپر عقب جنسیس کوپه راست

۲۵۴۸

۸۶۶۱۷-۳J000

کشویی سپر عقب چپ وراکروز (آهنی)

۲۵۴۹

۸۶۶۱۸-۳J000

کشویی سپر عقب راست وراکروز

۲۵۵۰

۸۶۶۱۴-۲B000

کشویی سپر عقب سانتافه

۲۵۵۱

۸۶۶۱۳-۲B000

کشویی سپر عقب سانتافه چپ

۲۵۵۲

۸۶۶۱۳-۳S000

کشویی سپر عقب سوناتا ۲۰۱۱ چپ

۲۵۵۳

۸۶۶۱۳-۳K000

کشویی سپر عقب سوناتا چپ

۲۵۵۴

۸۶۶۱۴-۳K000

کشویی سپر عقب سوناتا راست

۲۵۵۵

۸۶۶۱۶-۲c700

کشویی سپر عقب کوپه

۲۵۵۶

۸۶۶۱۵-۲۵۶۰۰

کشویی سپر عقب ورنا چپ

۲۵۵۷

۸۶۶۱۶-۲۵۶۰۰

کشویی سپر عقب ورنا راست

۲۵۵۸

۸۶۵۵۱-۲C700

کشویی سپر کوپه جلو چپ

۲۵۵۹

۸۶۵۵۲-۲C700

کشویی سپر کوپه جلو راست

۲۵۶۰

۸۶۵۱۳-۳V000

کشویی سپر گرنجور جلو چپ

۲۵۶۱

۸۶۶۱۴-۳V000

کشویی سپر گرنجور عقب راست

۲۵۶۲

۸۶۶۱۵-۳J010

کشویی سپر وراکروز چپ

۲۵۶۳

۸۶۶۸۱-۳J000

کشویی سپر وراکروز عقب چپ

۲۵۶۴

۸۶۶۱۶-۳J010

کشویی سپر وراکروز عقب راست

۲۵۶۵

۸۶۵۱۵-۲۵۶۰۰

کشویی سپر ورنا جلو چپ

۲۵۶۶

۸۶۵۱۶-۲۵۶۰۰

کشویی سپر ورنا جلو راست

۲۵۶۷

۸۶۵۵۷-۳K000

کشویی گوشه سپر سوناتا جلو چپ

۲۵۶۸

۸۶۵۵۸-۳K000

کشویی گوشه سپر سوناتا راست

۲۵۶۹

۹۳۷۴۰-۲۵۰۰۰CA

کلید پرژکتور ورنا

۲۵۷۰

کلید خام توسان

۲۵۷۱

۸۱۹۹۹-۳M020

کلید خام جنسیس

۲۵۷۲

۸۱۹۹۶-۳K020

کلید خام سوناتا

۲۵۷۳

۸۱۹۹۶-۳S020

کلید خام سوناتا ۲۰۱۱

۲۵۷۴

۸۱۹۹۶-۲۵۰۱۰

کلید خام ورنا

۲۵۷۵

۹۳۵۸۰-۳K500

کلید شیشه بالابر سوناتا

۲۵۷۶

۹۳۵۷۰-۳L102J9

کلید شیشه بالابر مرکزی آزرا کرم

۲۵۷۷

۹۳۵۷۰-۳K310QD

کلید شیشه بالابر مرکزی سوناتا کرم

۲۵۷۸

۹۳۵۶۰-۳L000

کلید لای درب آزرا

۲۵۷۹

۹۳۸۸۰-۳K100

کلید لای درب موتور سوناتا

۲۵۸۰

۹۳۵۶۰-۲۵۱۱۰

کلید لای درب ورنا .سانتافه

۲۵۸۱

۹۷۷۰۱-۲۵۰۰۰

کمپرسور کولر ورنا

۲۵۸۲

۸۸۸۷۰-۲B210J9

کمر بند سانتافه بژ چپ

۲۵۸۳

۸۸۸۸۰-۲B210J9

کمر بند سانتافه بژ راست

۲۵۸۴

۸۸۸۱۰-۲E310J9

کمربند توسان چپ بژ

۲۵۸۵

۸۸۸۲۰-۲E401J9

کمربند توسان راست بژ

۲۵۸۶

۸۸۸۷۰-۲B210WK

کمربند سانتافه جلو چپ مشکی

۲۵۸۷

۸۸۸۸۰-۲B210WK

کمربند سانتافه راست مشکی

۲۵۸۸

۸۸۸۱۰-۱M300WK

کمربند سراتو ۲۰۱۰ جلو چپ

۲۵۸۹

۸۸۸۱۰-۳K930X6

کمربند سوناتا ۲۰۰۹ مشکی چپ

۲۵۹۰

۸۸۸۲۰-۳K930X6

کمربند سوناتا ۲۰۰۹ مشکی راست

۲۵۹۱

۸۸۸۱۰-۳K030QD

کمربند سوناتا بژ چپ

۲۵۹۲

۸۸۸۲۰-۳K030QD

کمربند سوناتا بژ راست

۲۵۹۳

۸۸۸۱۰-۳K030QS

کمربند سوناتا چپ طوسی

۲۵۹۴

۸۸۸۸۰-۲۵۴۰۱

کمربند ورنا ۱۶۰۰ راست

۲۵۹۵

۸۸۸۷۰-۲۵۴۰۱

کمربند ورنا۱۶۰۰ چپ

۲۵۹۶

۵۴۶۲۱-۳F751

کمک اپیروس شرکتی جلو راست

۲۵۹۷

۵۵۳۵۱-۱F000

کمک اسپرتیج عقب چپ

۲۵۹۸

۵۴۶۶۱-۲S050

کمک ای ایکس ۳۵ جلو راست

۲۵۹۹

۵۵۳۵۱-۲D000

کمک آونته عقب چپ

۲۶۰۰

۵۵۳۶۱-۲D000

کمک آونته عقب راست

۲۶۰۱

۵۴۶۵۱-۲E500

کمک توسان جلو چپ

۲۶۰۲

۵۴۶۶۱-۲E500

کمک توسان جلو راست

۲۶۰۳

۵۴۶۶۱-۲E500

کمک توسان جلو راست

۲۶۰۴

۵۴۶۶۱-۲E201

کمک توسان جلو راست

۲۶۰۵

۵۵۳۶۱-۲E501

کمک توسان عقب راست

۲۶۰۶

۵۴۶۱۱-۳F700

کمک جلو اپیروس

۲۶۰۷

۵۴۶۱۱-۳L030

کمک جلو آزرا

۲۶۰۸

۵۴۶۱۱-۳L130

کمک جلو آزرا

۲۶۰۹

۵۴۶۵۱-۲D100

کمک جلو آونته چپ

۲۶۱۰

۵۴۶۵۲-۲D100

کمک جلو آونته راست

۲۶۱۱

۵۴۶۰۵-۳M505

کمک جلو جنسیس چپ

۲۶۱۲

۵۴۶۰۶-۳M505

کمک جلو جنسیس راست

۲۶۱۳

۵۴۶۵۱-۲L200

کمک جلو چپ i30

۲۶۱۴

۵۴۶۶۱-۲L200

کمک جلو راست I30

۲۶۱۵

۵۴۵۵۰-۲B200

کمک جلو سانتافه چپ اصلی

۲۶۱۶

۵۴۶۵۰-۲B000

کمک جلو سانتافه چپ/KR

۲۶۱۷

۵۴۶۶۰-۲B200

کمک جلو سانتافه راست اصلی

۲۶۱۸

۵۴۶۶۰-۲B000

کمک جلو سانتافه راست/KR

۲۶۱۹

۵۴۶۱۱-۳K040

کمک جلو سوناتا و آزرا MANDO

۲۶۲۰

۵۴۶۵۱–۲C250

کمک جلو کوپه چپ

۲۶۲۱

۵۴۶۶۱-۲C250

کمک جلو کوپه راست

۲۶۲۲

۵۴۶۰۵-۳M507 QQH

کمک جنسیس جلو چپ

۲۶۲۳

۵۴۶۰۶-۳M507

کمک جنسیس جلو راست

۲۶۲۴

۵۴۶۶۱-۲M100

کمک جنسیس جلو راست

۲۶۲۵

۵۴۶۵۱-۲M000

کمک جنسیس کوپه جلو چپ

۲۶۲۶

۵۴۶۶۱-۲M100

کمک جنسیس کوپه جلو راست

۲۶۲۷

۵۴۶۵۰-۲B510

کمک سانتافه ۳۵۰۰ جلو چپ

۲۶۲۸

۵۴۶۶۰-۲B510

کمک سانتافه ۳۵۰۰ جلو راست

۲۶۲۹

۵۵۳۱۱-۳L130

کمک عقب آزرا

۲۶۳۰

۵۵۳۵۱-۲E501

کمک عقب توسان/اسپرتیج چپ

۲۶۳۱

۵۵۳۱۰-۲B000

کمک عقب سانتافه

۲۶۳۲

۵۵۳۱۰-۲P300

کمک عقب سانتافه ۳۵۰۰

۲۶۳۳

۵۵۳۱۱-۳K020

کمک عقب سوناتا و آزرا PART MALL

۲۶۳۴

۵۵۳۱۱-۳K130

کمک عقب سوناتا/آزرا

۲۶۳۵

۵۵۳۲۱-۳J000

کمک عقب وراکروز راست

۲۶۳۶

۵۵۳۱۰-۳J200

کمک عقب وراکروزز

۲۶۳۷

۵۴۶۱۱-۳K030

کمک فنر جلو سوناتا

۲۶۳۸

۵۵۳۵۱-۲C250

کمک کوپه عقب چپ

۲۶۳۹

۵۵۳۶۱-۲C250

کمک کوپه عقب راست

۲۶۴۰

۵۴۶۵۰-۳J200

کمک وراکروز جلو چپ

۲۶۴۱

۵۴۶۶۰-۳J200

کمک وراکروز جلو راست

۲۶۴۲

۵۴۶۵۰-۲۵۰۵۰

کمک ورنا جلو چپ

۲۶۴۳

۵۴۶۶۰-۲۵۰۵۰

کمک ورنا جلو راست

۲۶۴۴

۵۵۳۵۰-۲۵۷۰۰

کمک ورنا عقب چپ

۲۶۴۵

۵۵۳۵۰-۲۵۰۵۰

کمک ورنا عقب راست

۲۶۴۶

۲۵۳۸۵-۳L350

کنترلر فن آزرا

۲۶۴۷

۲۵۳۸۵-۳k260

کنترلر فن سوناتا

۲۶۴۸

۲۵۳۸۵-۰۷۵۵۰

کنترلر فن سوناتا ۲۰۱۱

۲۶۴۹

۲۷۳۰۱-۳C000

کوئل آزرا

۲۶۵۰

۲۷۳۰۱-۳E400

کوئل سر شمع سانتافه

۲۶۵۱

۲۷۳۰۱-۲C000

کوئل سوناتا ۴

۲۶۵۲

کوئل ورنا

۲۶۵۳

۹۸۶۷۰-۳M000

کیت کامل تلسکوپی و شلنگ جنسیس/سانتافه ۲۰۱۰

۲۶۵۴

کیت کامل زنون

۲۶۵۵

گارد اسپرت سپر جلو سانتافه

۲۶۵۶

گارد جلو و عقب توسان

۲۶۵۷

گارد جلو و عقب سانتافه

۲۶۵۸

گارد جلو و عقب سانتافه ۲۰۱۱

۲۶۵۹

گارد رسپرت عقب سانتافه اصلی

۲۶۶۰

۸۷۵۴۱-۳J000

گارد رکاب وراکروز راست

۲۶۶۱

گردگیر پلوس چرخ آونته

۲۶۶۲

۴۹۵۰۹-۳KA10

گردگیر پلوس چرخ سوناتا چپ

۲۶۶۳

۴۹۵۰۹-۳KA20

گردگیر پلوس چرخ سوناتا چپ

۲۶۶۴

۴۹۵۰۹-۲CA40

گردگیر پلوس چرخ کوپه

۲۶۶۵

۴۹۵۰۹-۲BA20

گردگیر پلوس سانتافه

۲۶۶۶

۴۹۵۰۹-۳KA30

گردگیر پلوس سوناتا سمت چرخ

۲۶۶۷

۴۹۵۰۶-۲BA20

گردگیر پلوس گیربکس سانتافه چپ

۲۶۶۸

۴۹۵۰۶-۳KA20

گردگیر پلوس گیربکس سوناتا چپ

۲۶۶۹

۴۹۵۰۶-۳KA30

گردگیر پلوس گیربکس سوناتا راست

۲۶۷۰

گردگیر پلوس ورنا

۲۶۷۱

گردگیر فرمان توسان

۲۶۷۲

۵۷۷۴۰-۲B000

گردگیر فرمان سانتافه

۲۶۷۳

۹۸۵۲۰-۳F000

گرمکن مخزن شیشه شور

۲۶۷۴

۸۶۸۴۱-۲G500

گل پخش کن اپتیما عقب چپ

۲۶۷۵

۸۶۸۴۲-۲G500

گل پخش کن اپتیما عقب راست

۲۶۷۶

۸۶۸۳۲-۳F001

گل پخش کن اپیروس جلو راست

۲۶۷۷

۸۶۸۴۲-۳F500

گل پخش کن اپیروس عقب راست

۲۶۷۸

۸۶۸۸۰-۳J000

گل پخش کن ای ایکس عقب راست

۲۶۷۹

۸۶۸۴۲-۳L700

گل پخش کن آزرا ۲۰۱۱ عقب راست

۲۶۸۰

۸۶۸۳۱-۳L000

گل پخش کن آزرا جلو چپ

۲۶۸۱

۸۶۸۳۲-۳L000

گل پخش کن آزرا جلو راست

۲۶۸۲

۸۶۸۳۱-۲D000

گل پخش کن آونته جلو چپ

۲۶۸۳

۸۶۸۳۲-۲D000

گل پخش کن آونته جلو راست

۲۶۸۴

۸۶۸۴۱-۲D500

گل پخش کن آونته عقب چپ

۲۶۸۵

۸۶۸۴۲-۲D500

گل پخش کن آونته عقب راست

۲۶۸۶

۸۶۸۳۱-۲E010

گل پخش کن توسان جلو چپ

۲۶۸۷

۸۶۸۵۰-۲B010

گل پخش کن جلو سانتافه چپ

۲۶۸۸

۸۶۸۶۰-۲B010

گل پخش کن جلو سانتافه راست

۲۶۸۹

۸۶۸۳۲-۳M000

گل پخش کن جنسیس جلو راست

۲۶۹۰

۸۶۸۸۰-۲B000

گل پخش کن سانتافه عقب راست

۲۶۹۱

۸۶۸۳۱-۱M000

گل پخش کن سراتو ۲۰۱۰ جلو چپ

۲۶۹۲

۸۶۸۳۲-۱M000

گل پخش کن سراتو ۲۰۱۰ جلو راست

۲۶۹۳

۸۶۸۳۱-۲F000

گل پخش کن سراتو جلو چپ

۲۶۹۴

۸۶۸۳۲-۲F000

گل پخش کن سراتو جلو راست

۲۶۹۵

۸۶۸۶۱-۲F000

گل پخش کن سراتو عقب چپ

۲۶۹۶

۸۶۸۶۲-۲F000

گل پخش کن سراتو عقب راست

۲۶۹۷

۸۶۸۳۱-۳E510

گل پخش کن سورنتو جلو چپ

۲۶۹۸

۸۶۸۳۲-۳E510

گل پخش کن سورنتو جلو راست

۲۶۹۹

۸۶۸۴۱-۳K500

گل پخش کن سوناتا ۲۰۰۹ عقب چپ

۲۷۰۰

۸۶۸۴۲-۳k500

گل پخش کن سوناتا ۲۰۰۹عقب راست

۲۷۰۱

۸۶۸۴۱-۳S000

گل پخش کن سوناتا ۲۰۱۱ عقب چپ

۲۷۰۲

۸۶۸۴۲-۳S000

گل پخش کن سوناتا ۲۰۱۱ عقب راست

۲۷۰۳

۸۶۸۳۲-۳S000

گل پخش کن سوناتا ۲۰۱۱جلو راست

۲۷۰۴

۸۶۸۳۱-۳K000

گل پخش کن سوناتا جلو چپ

۲۷۰۵

۸۶۸۳۲-۳K000

گل پخش کن سوناتا جلو راست

۲۷۰۶

۸۶۸۴۱-۳K000

گل پخش کن سوناتا عقب چپ

۲۷۰۷

۸۶۸۴۲-۳K000

گل پخش کن سوناتا عقب راست

۲۷۰۸

۸۶۸۴۲-۳l000

گل پخش کن عقب آزرا راست

۲۷۰۹

۸۶۸۴۱-۳L000

گل پخش کن عقب چپ آزرا

۲۷۱۰

۸۶۸۴۱-۲B010

گل پخش کن عقب سانتافه چپ

۲۷۱۱

۸۶۸۳۲-۲J010

گل پخش کن موهاوی جلو راست

۲۷۱۲

۸۶۸۴۲-۲J000

گل پخش کن موهاوی عقب راست

۲۷۱۳

۸۶۸۵۰-۳J000

گل پخش کن وراکروز جلو چپ

۲۷۱۴

۸۶۸۳۱-۲۵۵۰۰

گل پخش کن ورنا جلو چپ

۲۷۱۵

۸۶۸۳۲-۲۵۵۰۰

گل پخش کن ورنا جلو راست

۲۷۱۶

۸۶۸۴۱-۲۵۵۰۰

گل پخش کن ورنا عقب چپ

۲۷۱۷

۸۶۸۴۲-۲۵۵۰۰

گل پخش کن ورنا عقب راست

۲۷۱۸

۶۶۳۲۱-۱F130

گلگیر اسپرتیج جلو راست

۲۷۱۹

۶۶۳۱۱-۲L010

گلگیر ای سی جلو چپ

۲۷۲۰

۶۶۳۲۱-۲L010

گلگیر ای سی جلو راست

۲۷۲۱

۶۶۳۱۰-۳L300

گلگیر آزرا جلو چپ بدون سوراخ

۲۷۲۲

۶۶۳۱۰-۳L200

گلگیر آزرا جلو چپ سوراخدار

۲۷۲۳

۶۶۳۲۰-۳L300

گلگیر آزرا جلو راست بدون سوراخ

۲۷۲۴

۶۶۳۲۰-۳L200

گلگیر آزرا جلو راست سوراخدار

۲۷۲۵

۷۱۵۰۳-۳LC12

گلگیر آزرا عقب چپ

۲۷۲۶

۶۶۳۱۰-۲D011

گلگیر آونته جلو چپ

۲۷۲۷

۶۶۳۲۰-۲D510

گلگیر آونته جلو راست

۲۷۲۸

۷۱۵۰۴-۲DA10

گلگیر آونته عقب راست

۲۷۲۹

۶۶۳۱۱-۲E130

گلگیر توسان جلو چپ

۲۷۳۰

گلگیر توسان جلو راست

۲۷۳۱

۷۱۵۰۳-۲EB12

گلگیر توسان عقب چپ

۲۷۳۲

۶۶۳۱۱-۱F130

گلگیر جلو اسپرتیج چپ

۲۷۳۳

۶۶۳۱۱-۱J000

گلگیر جلو چپ I20

۲۷۳۴

۶۶۳۲۰-۲B500

گلگیر جلو راست سانتافه ۲۰۱۱

۲۷۳۵

۶۶۳۲۰-۳K300

گلگیر جلو سوناتا بدون سوراخ راست اصلی

۲۷۳۶

۶۶۳۱۰-۳M000

گلگیر جنسیس جلو چپ

۲۷۳۷

۶۶۳۲۰-۳M000

گلگیر جنسیس جلو راست

۲۷۳۸

۶۶۳۱۱-۲M000

گلگیر جنسیس کوپه جلو چپ

۲۷۳۹

۶۶۳۲۱-۲M000

گلگیر جنسیس کوپه جلو راست

۲۷۴۰

۶۶۳۱۰-۲B260

گلگیر سانتافه جلو چپ بدون سوراخ

۲۷۴۱

۶۶۳۱۰-۲B250

گلگیر سانتافه جلو چپ سوراخدار

۲۷۴۲

۶۶۳۲۰-۲B260

گلگیر سانتافه جلو راست بدون سوراخ

۲۷۴۳

۶۶۳۲۰-۲B240

گلگیر سانتافه جلو راست ساده

۲۷۴۴

۶۶۳۲۰-۲B250

گلگیر سانتافه جلو راست سوراخدار

۲۷۴۵

۷۱۵۰۳-۲BB10

گلگیر سانتافه عقب چپ

۲۷۴۶

۶۶۳۱۱-۱M000

گلگیر سراتو ۲۰۱۰ جلو چپ

۲۷۴۷

۶۶۳۱۱-۳S000

گلگیر سوناتا ۲۰۱۱ جلو چپ

۲۷۴۸

۶۶۳۲۱-۳S000

گلگیر سوناتا ۲۰۱۱ جلو راست

۲۷۴۹

۶۶۳۲۰-۳K300

گلگیر سوناتا بدون سوراخ جلو راست

۲۷۵۰

۶۶۳۱۰-۳K300

گلگیر سوناتا جلو چپ بدون سوراخ

۲۷۵۱

۶۶۳۱۰-۳K300

گلگیر سوناتا جلو چپ بدون سوراخ اصلی

۲۷۵۲

۶۶۳۱۰-۳k200

گلگیر سوناتا جلو چپ سوراخ دار اصلی

۲۷۵۳

۶۶۳۲۰-۳k200

گلگیر سوناتا جلو راست سوراخ دار

۲۷۵۴

۶۶۳۱۰-۳K200

گلگیر سوناتا سوراخ دار جلو چپ

۲۷۵۵

۷۱۵۰۳-۳KB00

گلگیر سوناتا عقب چپ

۲۷۵۶

۷۱۵۰۳-۳VC00

گلگیر عقب گرنجور چپ

۲۷۵۷

۷۱۵۰۴-۳VC00

گلگیر عقب گرنجور راست

۲۷۵۸

۷۱۵۰۳-۲۵B01

گلگیر عقب ورنا چپ

۲۷۵۹

۶۶۳۱۱-۲C710

گلگیر کوپه جلو چپ

۲۷۶۰

۶۶۳۲۱-۲C710

گلگیر کوپه جلو راست

۲۷۶۱

۷۱۵۰۳-۲CO00

گلگیر کوپه عقب چپ

۲۷۶۲

۶۶۳۱۰-۳J200

گلگیر وراکروز جلو چپ

۲۷۶۳

۸۷۶۲۰-۳J200

گلگیر وراکروز جلو راست

۲۷۶۴

۷۱۵۰۳-۳JC30

گلگیر وراکروز عقب چپ

۲۷۶۵

۶۶۳۱۱-۲۵۳۷۰

گلگیر ورنا جلو چپ

۲۷۶۶

۶۶۳۱۱-۲۵۳۷۰

گلگیر ورنا جلو چپ T

۲۷۶۷

۶۶۳۲۱-۲۵۳۷۰

گلگیر ورنا جلو راست

۲۷۶۸

۶۶۳۲۰-۲۵۵۰۰

گلگیر ورنا جلو راستT

۲۷۶۹

گلگیر ورنا عقب چپ

۲۷۷۰

۷۱۵۰۳-۲DA10

گلگیرآونته عقب چپ

۲۷۷۱

۲۸۶۱۰-۳K110

گلویی اگزوز سوناتا

۲۷۷۲

۴۶۵۸۰-۳A500

گیج روغن گیربکس سوناتا/آزرا

۲۷۷۳

۲۶۶۱۱-۳C100

گیج روغن موتور آزرا

۲۷۷۴

۲۶۶۱۱-۲۵۰۰۱

گیج روغن موتور سوناتا۴

۲۷۷۵

لاستیک پدال ترمز

۲۷۷۶

۸۶۴۱۰-۲۹۰۰۰

لاستیک تنظیم درب موتور سوناتا

۲۷۷۷

۵۴۸۱۳-۳A100

لاستیک چاکدار تراجت

۲۷۷۸

۵۴۸۱۳-۲H000

لاستیک چاکدار جلو I30

۲۷۷۹

۵۴۸۱۳-۲D102

لاستیک چاکدار جلو آونته

۲۷۸۰

۵۴۸۱۳-۲E000

لاستیک چاکدار جلو توسان

۲۷۸۱

۵۴۸۱۳-۳K100

لاستیک چاکدار جلو سوناتا KR

۲۷۸۲

۵۴۸۱۳-۲C100

لاستیک چاکدار جلو کوپه

۲۷۸۳

۵۴۸۱۳-۲M000

لاستیک چاکدار جنسیس کوپه جلو

۲۷۸۴

۵۴۸۱۳-۳k100

لاستیک چاکدار سوناتا

۲۷۸۵

۵۵۵۱۳-۲E100

لاستیک چاکدار عقب توسان

۲۷۸۶

۵۵۵۱۳-۲B200

لاستیک چاکدار عقب سانتافه

۲۷۸۷

۵۵۵۱۳-۳K100

لاستیک چاکدار عقب سوناتا

۲۷۸۸

۵۵۵۱۳-۲c200

لاستیک چاکدار عقب کوپه

۲۷۸۹

۵۴۸۱۳-۲۵۰۰۰

لاستیک چاکدار ورنا

۲۷۹۰

۸۷۳۲۱-۲S010

لاستیک درب صندوق توسان ۲۰۱۱

۲۷۹۱

۸۲۱۳۰-۳L000

لاستیک دور درب آزرا جلو چپ

۲۷۹۲

۸۲۱۱۰-۳L000WK

لاستیک دور درب آزرا جلو چپ مشکی

۲۷۹۳

۸۳۱۳۰-۲B000

لاستیک دور درب سانتافه عقب چپ

۲۷۹۴

۸۳۱۲۰-۳K000

لاستیک دور درب سوناتا عقب راست

۲۷۹۵

۹۷۳۲۱-۲B000

لاستیک دور درب صندوق سانتافه

۲۷۹۶

۸۷۳۲۱-۲B000

لاستیک دور درب صندوق سانتافه

۲۷۹۷

۸۲۱۳۰-۲۵۰۰۰

لاستیک دور درب ورنا جلو چپ

۲۷۹۸

۸۶۱۳۱-۳j010

لاستیک دور شیشه جلو آی ایکس ۵۵

۲۷۹۹

۸۱۷۳۸-۲۴۲۱۰

لاستیک رگلاژ کاپوت آزرا و اسپرتیج

۲۸۰۰

۲۲۲۲۴-۳C100

لاستیک ساق سوپاپ آزرا

۲۸۰۱

۲۲۲۲۴-۲۳۵۰۰

لاستیک ساق سوپاپ سانتافه

۲۸۰۲

۲۲۲۲۴-۲۵۰۰۰

لاستیک ساق سوپاپ سوناتا ۴

۲۸۰۳

۲۲۲۲۴-۳۸۰۱۰

لاستیک سوپاپ سوناتا ۹۴

۲۸۰۴

۸۶۴۴۵-۳K000

لاستیک لب کاپوت سوناتا

۲۸۰۵

۸۶۴۳۵-۳K000

لاستیک لب کاپوت سوناتا بلند

۲۸۰۶

لامپ ۱پایه چراغ جلو H1

۲۸۰۷

لامپ پرژکتور

۲۸۰۸

۱۸۶۴۷-۵۵۰۰۹E

لامپ پرژکتور آزرا

۲۸۰۹

۱۸۶۴۹-۳۵۰۰۹

لامپ پرژکتور آزرا

۲۸۱۰

۱۸۶۴۷-۲۷۰۰۹

لامپ پرژکتور سوناتا

۲۸۱۱

لامپ چراغ جلو ۲پایه H7

۲۸۱۲

لامپ چراغ جلو ۳ پایه

۲۸۱۳

۱۸۶۴۷-۶۱۵۶۶

لامپ چراغ جلو اصلی

۲۸۱۴

۱۸۶۴۷-۳۵۰۰۶

لامپ زنون آزرا

۲۸۱۵

لامپ کوچک چراغ جلو

۲۸۱۶

لامپ نور پایین

۲۸۱۷

۲۸۲۱۱-۲E000

لرزه گیرهواکش توسان

۲۸۱۸

۵۸۳۰۵-۳LA00

لنت ترمز دستی آزرا

۲۸۱۹

۵۸۳۰۵-۲BA00

لنت ترمز دستی سانتافه

۲۸۲۰

۵۸۳۰۲-۳KA31

لنت ترمز عقب سوناتا ۲۰۰۹HI-Q

۲۸۲۱

۵۸۱۰۱-۱JA10

لنت جلو i20

۲۸۲۲

۵۸۱۰۱-۱HA20

لنت جلو I30

۲۸۲۳

SP1240

لنت جلو I30 HI-Q

۲۸۲۴

۵۸۱۰۱-۲SA70

لنت جلو IX35

۲۸۲۵

۵۸۱۰۱-۳FA20

لنت جلو اپیروس

۲۸۲۶

۵۸۱۰۱-۳۴A21

لنت جلو النترا

۲۸۲۷

۵۸۱۰۱-۳LA20

لنت جلو آزرا

۲۸۲۸

۵۸۱۰۱-۳LA10

لنت جلو آزرا

۲۸۲۹

bf1024

لنت جلو آزرا best

۲۸۳۰

۵۸۱۰۱-۳LA10

لنت جلو آزرا اصلی

۲۸۳۱

۵۸۱۰۱-۳K

لنت جلو آزرا و سوناتا ژاپنی

۲۸۳۲

۵۸۱۰۱-۲DA50

لنت جلو آونته

۲۸۳۳

۵۸۱۰۱-۲DA50

لنت جلو آونته MANDO

۲۸۳۴

۵۸۱۰۱-۲DA50

لنت جلو آونته ONNURI

۲۸۳۵

۵۸۱۰۱-۳AA20

لنت جلو تراجت

۲۸۳۶

۵۸۱۰۱-۲EA11

لنت جلو توسان

۲۸۳۷

۵۸۱۰۱-۲EA21

لنت جلو توسان/اسپرتیج

۲۸۳۸

SP1155

لنت جلو توسان\سوناتا HI-G

۲۸۳۹

۵۸۱۰۱-۳MA10

لنت جلو جنسیس

۲۸۴۰

۵۸۱۰۱-۳MA20

لنت جلو جنسیس MOB

۲۸۴۱

۵۸۱۰۱-۲MA10

لنت جلو جنسیس کوپه بورمبو

۲۸۴۲

۵۸۱۰۱-۲MA10

لنت جلو جنسیس کوپه بورمبوFRIXA

۲۸۴۳

۵۸۱۰۱-۲MA10

لنت جلو جنسیس کوپه بورمبوMOBIS

۲۸۴۴

۵۸۱۰۱-۲MA00

لنت جلو جنسیس کوپه شرکتی

۲۸۴۵

SP1246

لنت جلو جنسیس/ماهاوی HI-Q

۲۸۴۶

۵۸۱۰۱-۲BA10

لنت جلو سانتافه

۲۸۴۷

۵۸۱۰۱-۲BA00

لنت جلو سانتافه

۲۸۴۸

۵۸۱۰۱-۲PA00

لنت جلو سانتافه ۲۰۱۱MOB

۲۸۴۹

۵۸۱۰۱-۲PA70

لنت جلو سانتافه ۳۵۰۰

۲۸۵۰

۵۸۱۰۱-۲BA10

لنت جلو سانتافه ONNURI

۲۸۵۱

۵۸۱۰۱-۲BA10

لنت جلو سانتافهHI-Q

۲۸۵۲

۵۸۱۰۱-۲BA10

لنت جلو سانتافهMONDO

۲۸۵۳

۵۸۱۰۱–۲FA21

لنت جلو سراتو ۲۰۰۸

۲۸۵۴

۵۸۱۰۱-۱MA00

لنت جلو سراتو ۲۰۱۰

۲۸۵۵

۵۸۱۰۱-۱MA00

لنت جلو سراتو ۲۰۱۰ M

۲۸۵۶

۵۸۱۰۱-۳ED02

لنت جلو سورنتوMOB

۲۸۵۷

۵۸۱۰۱-۳SA20

لنت جلو سوناتا ۲۰۱۱

۲۸۵۸

۵۸۱۰۱-۳SA20

لنت جلو سوناتا ۲۰۱۱HI-Q

۲۸۵۹

۵۸۱۰۱-۳SA20

لنت جلو سوناتا ۲۰۱۱MOB

۲۸۶۰

۵۸۱۰۱-۳KA31

لنت جلو سوناتا M

۲۸۶۱

۵۸۱۰۱-۳KA31

لنت جلو سوناتا ONNURI

۲۸۶۲

۵۸۱۰۱-۳KA20

لنت جلو سوناتا اصلی

۲۸۶۳

۵۸۱۰۱-۳KA20

لنت جلو سوناتا/آزرا MANDO

۲۸۶۴

۵۸۱۰۱-۳KA61

لنت جلو سوناتا۴

۲۸۶۵

۵۸۱۰۱-۳KA31

لنت جلو سوناتا۶

۲۸۶۶

۵۸۱۰۱-۳KA20

لنت جلو سوناتا۶

۲۸۶۷

۵۸۱۰۱-۳KA61

لنت جلو سوناتاHI-Q

۲۸۶۸

۵۸۱۰۱-۳KA61

لنت جلو سوناتاMONDO

۲۸۶۹

لنت جلو کارنز

۲۸۷۰

۵۸۱۰۱-۴DE00

لنت جلو کارنیوال

۲۸۷۱

۵۸۱۰۱-۲CA11

لنت جلو کوپه

۲۸۷۲

۵۸۱۰۱-۲CA20

لنت جلو کوپهG

۲۸۷۳

۵۸۱۰۱-۳VA50

لنت جلو گرنجور وارداتی

۲۸۷۴

۵۸۱۰۱-۳JA50

لنت جلو وراکروز

۲۸۷۵

BF1031

لنت جلو وراکروز B

۲۸۷۶

۸

لنت جلو وراکروز کره ای

۲۸۷۷

۵۸۱۰۱-۳JA01

لنت جلو وراکروزM

۲۸۷۸

۵۸۱۰۱-۲۴B00

لنت جلو ورنا

۲۸۷۹

SP1047

لنت جلو ورنا HI-Q

۲۸۸۰

۵۸۱۰۱-۲۴B00

لنت جلو ورنا M

۲۸۸۱

۵۸۱۰۱-۲۴B00

لنت جلو ورنا MONDO

۲۸۸۲

۵۸۳۰۲-۱JA30

لنت عقب I20

۲۸۸۳

۵۸۳۰۲-۱HA10

لنت عقب I30

۲۸۸۴

۵۸۳۰۲-۲DA10

لنت عقب آونته MANDO

۲۸۸۵

۵۸۳۰۲-۱HA20

لنت عقب آی سی HI-Q

۲۸۸۶

۵۸۳۰۲-۳AA20

لنت عقب تراجت

۲۸۸۷

۵۸۳۰۲-۲EA00

لنت عقب توسان ۲۰۰۸

۲۸۸۸

۵۸۳۰۲-۲EA31

لنت عقب توسان ۲۰۰۹

۲۸۸۹

۵۸۳۰۲-۲SA70

لنت عقب توسان ۲۰۱۱

۲۸۹۰

۵۸۳۰۲-۳MA00

لنت عقب جنسیس

۲۸۹۱

SP1247

لنت عقب جنسیس / ماهاویHI-Q

۲۸۹۲

۵۸۳۰۲-۲MA00

لنت عقب جنسیس کوپه

۲۸۹۳

۵۸۳۰۲-۲M010

لنت عقب جنسیس کوپه بورمبو frixa

۲۸۹۴

۵۸۳۰۲-۲BA20

لنت عقب سانتافه

۲۸۹۵

۵۸۳۰۲-۲BA00

لنت عقب سانتافه

۲۸۹۶

۵۸۳۰۲-۲PA70

لنت عقب سانتافه ۲۰۱۱

۲۸۹۷

۵۸۳۰۲-۲BA20

لنت عقب سانتافه ONNURI

۲۸۹۸

۵۸۳۰۲-۲BA20

لنت عقب سانتافهHI-Q

۲۸۹۹

۵۸۳۰۲-۲BA00

لنت عقب سانتافهMONDO

۲۹۰۰

۵۸۳۰۲-۳ED01

لنت عقب سورنتو

۲۹۰۱

۵۸۳۰۲-۳ED

لنت عقب سورنتو کره ای

۲۹۰۲

۵۸۳۰۲-۳KA60

لنت عقب سوناتا /آزرا

۲۹۰۳

۵۸۳۰۲-۳KA30

لنت عقب سوناتا ۲۰۰۷

۲۹۰۴

۵۸۳۰۲-۳KA31

لنت عقب سوناتا ۲۰۰۹

۲۹۰۵

۵۸۳۰۲-۳FA00

لنت عقب سوناتا ۲۰۰۹/MOB

۲۹۰۶

۵۸۳۰۲-۳KA31

لنت عقب سوناتا ۲۰۰۹HI-Q

۲۹۰۷

۵۸۳۰۲-۳SA20

لنت عقب سوناتا ۲۰۱۱

۲۹۰۸

SP1187

لنت عقب سوناتا ۲۰۱۱HI-Q

۲۹۰۹

۵۸۳۰۲-۳KA30

لنت عقب سوناتا MONDO

۲۹۱۰

۵۸۳۰۲-۳KA51

لنت عقب سوناتا ONNURI

۲۹۱۱

SP1117

لنت عقب سوناتا/آزرا HI-Q

۲۹۱۲

۵۸۳۰۲-۲DA10

لنت عقب کوپه

۲۹۱۳

۵۸۳۰۲-۳JA00

لنت عقب وراکروز

۲۹۱۴

۵۸۳۰۲-۳JA50

لنت عقب وراکروز

۲۹۱۵

۵۸۳۰۲-۳JA00

لنت عقب وراکروز ONNURI

۲۹۱۶

۵۸۳۰۵-۲۵F10

لنت عقب ورنا/G

۲۹۱۷

SP128

لنت عقب ورناHI-Q

۲۹۱۸

۵۸۱۰۲-۲۵A00

لوازم ترمز چرخ جلو ورنا

۲۹۱۹

۵۸۳۰۱-۲۵A00

لوازم ترمز چرخ عقب ورنا

۲۹۲۰

۵۷۷۹۰-۲BA00

لوازم جعبه فرمان سانتافه

۲۹۲۱

۵۷۷۹۰-۳KA20

لوازم جعبه فرمان سوناتا

۲۹۲۲

۴۱۷۱۰-۲۴A10

لوازم کلاچ پایین النترا

۲۹۲۳

۷۹۳۵۰-۲B000

لولا درب سانتافه عقب چپ پایینی

۲۹۲۴

۷۹۲۲۰-۳K000

لولا درب صندوق سوناتا راست

۲۹۲۵

۷۹۳۱۰-۲E000

لولای درب توسان

۲۹۲۶

۷۹۳۲۰-۲E000

لولای درب توسان

۲۹۲۷

۷۹۳۱۰-۲B010

لولای درب سانتافه جلو چپ

۲۹۲۸

۷۹۳۱۰-۳K000

لولای درب سوناتا

۲۹۲۹

۷۹۳۲۰-۳K000

لولای درب سوناتا

۲۹۳۰

۷۹۲۱۰-۳K000

لولای درب صندوق سوناتا چپ

۲۹۳۱

۷۹۲۱۰-۲۵۰۰۰

لولای درب صندوق ورنا چپ

۲۹۳۲

۷۹۲۲۰-۲۵۰۰۰

لولای درب صندوق ورنا راست

۲۹۳۳

۷۹۱۱۰-۲E000

لولای درب موتور توسان چپ

۲۹۳۴

۷۹۱۲۰-۲E000

لولای درب موتور توسان راست

۲۹۳۵

لولای درب موتور سانتافه چپ

۲۹۳۶

لولای درب موتور سانتافه راست

۲۹۳۷

۷۸۱۱۰-۳K000

لولای درب موتور سوناتا چپ

۲۹۳۸

۷۹۱۲۰-۳K000

لولای درب موتور سوناتا راست

۲۹۳۹

۷۹۳۱۰-۲۵۰۰۰

لولای درب ورنا جلو چپ بالا

۲۹۴۰

۷۹۳۱۵-۲۵۰۰۰

لولای درب ورنا جلو چپ پایین

۲۹۴۱

۷۹۲۱۰-۳L000

لولای صندوق آزرا چپ

۲۹۴۲

۷۹۲۲۰-۳L000

لولای صندوق آزرا راست

۲۹۴۳

۷۹۱۱۰-۳M000

لولای کاپوت جنسیس چپ

۲۹۴۴

۷۹۱۲۰-۳M000

لولای کاپوت جنسیس راست

۲۹۴۵

۷۹۱۱۰-۲M000

لولای کاپوت جنسیس کوپه چپ

۲۹۴۶

۷۹۱۲۰-۲M000

لولای کاپوت جنسیس کوپه راست

۲۹۴۷

۷۹۱۱۰-۲B000

لولای کاپوت سانتافه چپ

۲۹۴۸

۷۹۱۲۰-۲B000

لولای کاپوت سانتافه راست

۲۹۴۹

۷۹۱۱۰-۲۵۰۰۱

لولای کاپوت ورنا چپ

۲۹۵۰

۷۹۱۲۰-۲۵۰۰۱

لولای کاپوت ورنا راست

۲۹۵۱

لوله آب اکسل

۲۹۵۲

۵۸۷۱۱-۳K100

لوله پمپ ای بی اس سوناتا

۲۹۵۳

۵۷۵۵۰-۳L000

لوله خنک کننده روغن هیدرولیک آزرا

۲۹۵۴

۵۷۵۵۰-۲E000

لوله خنک کننده روغن هیدرولیک توسان

۲۹۵۵

۵۷۵۴۰-۲B300

لوله خنک کننده روغن هیدرولیک سانتافه

۲۹۵۶

۵۷۵۵۰-۳K050

لوله خنک کننده روغن هیدرولیک سوناتا

۲۹۵۷

۲۵۴۴۳-۳K800

لوله روی رادیاتور آب سوناتا ۲۰۰۹

۲۹۵۸

۹۷۷۶۱-۲B100

لوله کولر سانتافه

۲۹۵۹

۲۶۶۱۲-۳E001

لوله گیج روغن سانتافه

۲۹۶۰

۸۲۵۳۰-۲B000

ماهوتی درب سانتافه جلو چپ

۲۹۶۱

۸۲۴۸۱-۲B000

مجموعه شیشه بالابر سانتافه جلو راست

۲۹۶۲

۸۲۴۸۱-۳K002

مجموعه شیشه بالابر سوناتا جلو راست

۲۹۶۳

۲۵۳۸۰-۱u200

مجموعه فن سانتافه ۲۰۱۰

۲۹۶۴

۲۵۳۸۰-۳L550

مجموعه فن کامل آب آزرا

۲۹۶۵

مجموعه فن کامل آب سانتافه

۲۹۶۶

۲۵۳۸۰-۳K210

مجموعه فن کامل آب سوناتا ۴

۲۹۶۷

۹۷۷۳۰-۲c000

مجموعه فن کامل کولر کوپه

۲۹۶۸

۹۷۷۳۰-۲۵۰۰۰

مجموعه فن کامل کولر ورنا

۲۹۶۹

۹۷۷۳۰-۲B200

مجموعه فن کولر سانتافه HCC

۲۹۷۰

۲۵۶۰۰-۳C101

مجموعه کامل ترموستات آزرا

۲۹۷۱

۹۳۵۷۰-۲B700S4

مجموعه کلید شیشه بالابر سانتافه جلو چپ

۲۹۷۲

۹۳۵۷۰-۳K600

مجموعه کلید شیشه بالابر سوناتا ۲۰۰۹ جلو چپ

۲۹۷۳

۲۸۲۱۰-۲B100

محفظه ورودی هوا روی سینی سانتافه

۲۹۷۴

۲۸۱۱۲-۲M000

محفظه هواکش جنسیس کوپه پایینی

۲۹۷۵

۲۸۱۱۲-۲B000

محفظه هواکش سانتافه

۲۹۷۶

۲۵۴۳۱-۳K000

مخزن آب اضافه آزرا

۲۹۷۷

۲۵۴۳۱-۲۵۱۰۰

مخزن آب اضافه ورنا

۲۹۷۸

۲۵۴۳۱-۲B100

مخزن آب رادیاتور سانتافه

۲۹۷۹

۵۷۱۵۰-۱M000

مخزن پمپ هیدرولیک سراتو ۲۰۱۰

۲۹۸۰

۹۸۶۲۰-۲L200

مخزن شیشه شور I30

۲۹۸۱

۹۸۶۲۰-۳F210

مخزن شیشه شور اپیروس

۲۹۸۲

۹۸۶۲۰-۱F001

مخزن شیشه شور اسپرتیج

۲۹۸۳

۹۸۶۲۰-۳L200

مخزن شیشه شور آزرا سه پمپ

۲۹۸۴

۹۸۶۲۰-۲D000

مخزن شیشه شور آونته

۲۹۸۵

۹۸۶۲۰-۲E001

مخزن شیشه شور توسان

۲۹۸۶

۹۸۶۲۰-۳M500

مخزن شیشه شور جنسیس

۲۹۸۷

۹۸۶۱۱-۲M000

مخزن شیشه شور جنسیس کوپه

۲۹۸۸

۹۸۶۲۰-۲B700

مخزن شیشه شور سانتافه ۲۰۱۰

۲۹۸۹

۹۸۶۲۰-۲F500

مخزن شیشه شور سراتو

۲۹۹۰

۹۸۴۱۱-۳E001

مخزن شیشه شور سورنتو

۲۹۹۱

۹۸۶۲۰-۳S000

مخزن شیشه شور سوناتا ۲۰۱۱

۲۹۹۲

۹۸۶۲۰-۳J500

مخزن شیشه شور وراکروز

۲۹۹۳

۹۸۶۲۱-۳J000

مخزن شیشه شور وراکروز

۲۹۹۴

۹۸۶۲۰-۲۵۱۰۰

مخزن شیشه شور ورنا

۲۹۹۵

۲۸۱۹۰-۳K010

مخزن کمکی هواکش

۲۹۹۶

۲۸۱۱۲-۲E000

مخزن هواکش اسپرتیج

۲۹۹۷

۲۸۱۱۱-۲E000

مخزن هواکش بالایی توسان

۲۹۹۸

۲۸۱۱۱-۳M000

مخزن هواکش بالایی جنسیس

۲۹۹۹

۲۸۱۱۲-۳M000

مخزن هواکش جنسیس

۳۰۰۰

۵۷۱۹۰-۳K100

مخزن هیدرولیک آزرا

۳۰۰۱

۵۷۱۵۰-۲D000

مخزن هیدرولیک آونته

۳۰۰۲

۵۷۱۵۰-۲E000

مخزن هیدرولیک توسان / اسپرتیج

۳۰۰۳

۵۷۱۵۰-۲B301

مخزن هیدرولیک سانتافه

۳۰۰۴

۵۷۱۵۰-۳K110

مخزن هیدرولیک سوناتا ۴

۳۰۰۵

۵۷۱۹۰-۳K000

مخزن هیدرولیک سوناتا۴ با شلنگ

۳۰۰۶

۵۷۱۷۶-۲۵۰۰۰

مخزن هیدرولیک ورنا

۳۰۰۷

مغزی آنتن ورنا

۳۰۰۸

۸۱۹۱۰-۳L000

مغزی سوییچ آزرا

۳۰۰۹

۹۳۱۱۰-۳K000

مغزی سوییچ سوناتا

۳۰۱۰

۸۱۹۱۰-۲B200

مغزی سوییچ کامل سانتافه

۳۰۱۱

۸۱۹۱۰-۳K000

مغزی سوییچ کامل سوناتا

۳۰۱۲

۲۸۷۰۰-۱F376

منبع اگزوز انتهایی اسپرتیج

۳۰۱۳

۲۸۷۰۰-۳L320

منبع اگزوز انتهایی آزرا چپ

۳۰۱۴

۲۸۷۱۱-۲B210

منبع اگزوز انتهایی سانتافه ۳۵۰۰ راست

۳۰۱۵

۲۸۷۰۰-۲B351

منبع اگزوز انتهایی سانتافه راست

۳۰۱۶

۲۸۷۰۰-۳J150

منبع اگزوز انتهایی وراکروز راست

۳۰۱۷

۲۸۷۱۰-۲B250

منبع انتهایی اگزوز سانتافه ۳۵۰۰ چپ

۳۰۱۸

۲۸۷۰۱-۲B350

منبع انتهایی اگزوز سانتافه چپ

۳۰۱۹

۹۸۶۲۰-۳L000

منبع شیشه شور آزرا

۳۰۲۰

۹۸۶۲۰-۲B000

منبع شیشه شور سانتافه

۳۰۲۱

۹۸۶۲۰-۳K100

منبع شیشه شور سوناتا

۳۰۲۲

۹۸۶۲۰-۲C500

منبع شیشه شور کوپه

۳۰۲۳

۲۸۱۹۰-۲F000

منبع لرزه گیر هوا آونته

۳۰۲۴

۲۸۱۹۰-۳K200

منبع لرزه گیر هواکش آزرا

۳۰۲۵

۲۸۷۶۰-H1010

منجید اگزوز سانتافه

۳۰۲۶

۵۵۲۷۰-۳K751

مندل عقب تک بوش سوناتا

۳۰۲۷

۵۵۱۰۰-۲B000

مندل عقب سانتافه

۳۰۲۸

۵۵۲۵۰-۳R000

مندل عقب سوناتا ۲۰۱۱

۳۰۲۹

۵۵۱۰۰۲۵۰۰۱

مندل عقب ورنا

۳۰۳۰

۵۵۱۰۱-۲۵۰۰۱

مندل عقب ورنا راست

۳۰۳۱

۲۸۷۰۰-۳L830

مننبع اگزوز آزرا ۲۰۱۱ عقب چپ

۳۰۳۲

۲۸۵۱۰-۳C160

منیفولد اگزوز آزرا چپ

۳۰۳۳

۲۸۵۱۰-۳C620

منیفولد اگزوز آزرا راست

۳۰۳۴

۳۱۱۱۱-۳K300

موتور پمپ بنزین

۳۰۳۵

۳۱۱۱۱-۲۵۰۰۰

موتور پمپ بنزین ورنا

۳۰۳۶

۸۲۴۶۰-۳L010

موتور شیشه بالا بر آزرا راست

۳۰۳۷

۸۲۴۵۰-۳L010

موتور شیشه بالابر آزرا جلو چپ

۳۰۳۸

۸۲۴۵۰-۲E000

موتور شیشه بالابر توسان جلو چپ

۳۰۳۹

۸۳۴۶۰-۲B000

موتور شیشه بالابر سانتافه عقب راست

۳۰۴۰

۸۲۴۵۰-۳K011

موتور شیشه بالابر سوناتا جلو چپ

۳۰۴۱

۸۲۴۶۰-۳K001

موتور شیشه بالابر سوناتا جلو راست

۳۰۴۲

۸۲۴۵۰-۳K010

موتور شیشه بالابر سوناتا چپ

۳۰۴۳

۲۵۳۸۶-۱U100

موتور فن آب سانتافه

۳۰۴۴

۲۵۳۸۶-۳k210

موتور فن آب سوناتا

۳۰۴۵

۲۵۳۸۰-۳L550

موتور فن آب کامل آزرا HCC

۳۰۴۶

۲۵۳۸۶-۲۵۰۰۱

موتور فن آب ورنا

۳۰۴۷

۲۵۳۸۶-۳L350

موتور فن آزرا

۳۰۴۸

موتور کامل جنسیس کوپه

۳۰۴۹

موکت کف پوش IX55

۳۰۵۰

۰۸۱۴۰-۳L020J9

موکت کف پوش آزرا بژ

۳۰۵۱

موکت کف پوش سوناتا

۳۰۵۲

۹۲۴۰۸-۲B010

مه شکن سانتافه بدون لامپ چپ

۳۰۵۳

۹۲۴۰۹-۲B010

مه شکن سانتافه بدون لامپ راست

۳۰۵۴

۹۲۴۰۵-۳F500

مه شکن سپر عقب اپیروس

۳۰۵۵

۹۲۴۰۶-۲S100

مه شکن سپر عقب توسان ۲۰۱۱ بدون لامپ راست

۳۰۵۶

۹۲۴۰۵-۲S300

مه شکن سپر عقب توسان ۲۰۱۱ چپ

۳۰۵۷

۹۲۴۰۶-۲S300

مه شکن سپر عقب توسان ۲۰۱۱ راست

۳۰۵۸

۹۲۴۰۸-۲B510

مه شکن سپر عقب سانتافه ۲۰۱۰ بدون لامپ

۳۰۵۹

۹۲۴۰۹-۲B500

مه شکن سپر عقب سانتافه ۲۰۱۰ راست

۳۰۶۰

۹۲۴۵۰-۲C700

مه شکن سپر عقب کوپه

۳۰۶۱

۹۲۴۰۵-۳J300

مه شکن سپر عقب وراکروز لامپ خور چپ

۳۰۶۲

۹۲۴۰۶-۳J300

مه شکن سپر عقب وراکروز لامپ خور راست

۳۰۶۳

۹۲۴۰۵-۲۵۵۰۰

مه شکن شپر عقب ورنا

۳۰۶۴

۹۲۴۰۸-۲B000

مه شکن عقب سانتافه لامپ دار چپ

۳۰۶۵

۹۲۴۰۹-۲B000

مه شکن عقب سانتافه لامپ دار راست

۳۰۶۶

۹۲۴۰۸-۲B500

مه شکن عقب سانتافه۲۰۱۱چپ

۳۰۶۷

۹۲۴۰۶-۲F351

مه شکن عقب سراتو ۲۰۰۸ راست

۳۰۶۸

مه شکن عقب ورنا

۳۰۶۹

۵۲۹۵۰-۱۴۱۴۰

مهره چرخ

۳۰۷۰

۵۲۹۵۰-۲۸۰۰۰

مهره چرخ جلو ورنا

۳۰۷۱

۵۲۹۵۰-M1000

مهره چرخ سوناتا

۳۰۷۲

۵۲۹۵۰-۲۸۰۰۱

مهره چرخ عقب ورنا کوتاه

۳۰۷۳

۵۴۸۱۰-۲E100

میل تعادل جلو توسان

۳۰۷۴

۵۴۸۱۰-۳K100

میل تعادل جلو سوناتا

۳۰۷۵

۵۵۵۱۰-۲E100

میل تعادل عقب توسان

۳۰۷۶

۲۴۱۰۰-۳C705

میل سوپاپ آزرا

۳۰۷۷

۲۴۹۰۰-۳C105

میل سوپاپ بنزین(هوا) آزرا راست

۳۰۷۸

۲۴۲۰۰-۳c125

میل سوپاپ دود آزرا چپ

۳۰۷۹

۲۴۷۱۰-۳E010

میل سوپاپ دود سانتافه

۳۰۸۰

۲۳۱۱۰-۳C131

میل لنگ آزرا

۳۰۸۱

۲۳۱۱۱-۲G200

میل لنگ توسان / آزرا ۲۰۱۱

۳۰۸۲

۲۳۱۱۰-۳E101

میل لنگ سانتافه

۳۰۸۳

۲۳۱۱۱-۲۵۲۰۰

میل لنگ سوناتا۴

۳۰۸۴

۵۵۵۱۰-۳k100

میل موجگیر عقب سوناتا

۳۰۸۵

کد کالا

نام کالا

۳۰۸۶

۴۲۷۰۰-۳۹۰۵۰

نشانگر دنده گیربکس

۳۰۸۷

۸۶۵۵۱-۲G500

نگدارنده چراغ اپتیما جلو چپ

۳۰۸۸

۸۶۵۸۳-۳M000

نگدارنده سپر جنسیس جلو چپ

۳۰۸۹

۹۲۱۹۱-۳۵۰۰۰